งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การยืดอายุการเก็บรักษามังคุด ด้วยถุง LLDPE (Linear low density polyethylene) โดย นางสาวนิลวรรณ ลีอังกูรเสถียร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการ เกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การยืดอายุการเก็บรักษามังคุด ด้วยถุง LLDPE (Linear low density polyethylene) โดย นางสาวนิลวรรณ ลีอังกูรเสถียร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการ เกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การยืดอายุการเก็บรักษามังคุด ด้วยถุง LLDPE (Linear low density polyethylene) โดย นางสาวนิลวรรณ ลีอังกูรเสถียร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการ เกษตร

2 การ ทดลอง การยืดอายุการเก็บรักษามังคุดด้วยถุง LLDPE ( Linear low density polyethylene) ที่มี คุณสมบัติการซึมผ่านของอากาศได้ โดยมี ค่าการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน (OTR/ oxygen transmission rate) 4,000 cc/m2/day ในห้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิ + 15 องศาเซลเซียส มังคุดสดที่ใช้เก็บ รักษาเพื่อยืดอายุที่ดีที่สุดจะเป็นมังคุดที่มี ดัชนีการเก็บเกี่ยวระยะที่ 3 คือ สีผิวยังคง เป็นสีเขียวอมเหลือง มีจุดประสีชมพู ประปรายทั่วทั้งผล ในการเก็บรักษามังคุดนี้ จำเป็นจะต้องใช้สารดูดซับเอทธิลีน (Ethylene absorbent)

3 ผลการ ทดลอง สามารถยืดอายุการเก็บรักษา มังคุดได้อย่างน้อย 20 วัน โดยสภาพมังคุดเมื่อเก็บ รักษาครบ 20 วัน ในถุง LLDPE ชนิดนี้ ยังคงเป็นมังคุดที่มีดัชนี การเก็บเกี่ยวระยะที่ 4 และ สามารถพัฒนาต่อในห้องอุณหภูมิ ปกติได้ คุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้ง ภายนอกและภายใน

4

5 A- 4,000/ N/S3 A- 4,000/ N/S4

6 A- 4,000/ Y/S2

7 A- 4,000/ Y/S4

8 A- 4,000/N/S3/ C2H2abs

9 A- 4,000/Y/S3/ C2H2abs A- 4,000/N/S3/ C2H2abs


ดาวน์โหลด ppt การยืดอายุการเก็บรักษามังคุด ด้วยถุง LLDPE (Linear low density polyethylene) โดย นางสาวนิลวรรณ ลีอังกูรเสถียร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการ เกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google