งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๒ ) การถวายความเคารพพระมหากษัตริย์และ พระมเหสี ๒ ) การถวายความเคารพพระมหากษัตริย์และ พระมเหสี ตามประเพณีไทยแต่โบราณใช้การถวาย บังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๒ ) การถวายความเคารพพระมหากษัตริย์และ พระมเหสี ๒ ) การถวายความเคารพพระมหากษัตริย์และ พระมเหสี ตามประเพณีไทยแต่โบราณใช้การถวาย บังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 ๒ ) การถวายความเคารพพระมหากษัตริย์และ พระมเหสี ๒ ) การถวายความเคารพพระมหากษัตริย์และ พระมเหสี ตามประเพณีไทยแต่โบราณใช้การถวาย บังคม ซึ่งยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน ทำได้ทั้งชายและ หญิง แต่โอกาสที่หญิงจะถวายบังคมมีน้อย เพราะ โดยมากใช้วิธีกราบ การถวายบังคมมีวิธีการ ดังนี้ - นั่งคุกเข่ายกอก วางมือคว่ำบนหน้าขา สำหรับชาย แยกเข่าออกเล็กน้อย สำหรับหญิงให้นั่งพองามนั่งบน ส้นเท้าปลายเท้าตั้ง - ยกมือขึ้นประนมตรงระหว่างอก แล้วทอดมือที่ ประณมนั้นไปข้างหน้าให้ปลายมือต่ำลงระดับท้องแต่ ไม่ถึงห้อย พร้อมกับโน้มตัวไปข้างหน้า แล้วยกปลาย มือกลับขึ้นวนหัวแม่มือทั้งสองจรดหน้าผาก ลำตัว เฉพาะเหนือเอวเอนไปข้างหลัง ชายเอนมากกว่าหญิง เงยหน้าขึ้นให้ตาอยู่ระดับนิ้วหัวแม่มือระดับของลำตัว ในขณะมือจรดอยู่ในระดับจรดหน้าผาก จะต้องเอน เล็กน้อยไม่ใช่ตั้งตรง หรือแหงนแค่คอ ท่าเอนนี้ลำตัว จะโค้งเล็กน้อย ศอกจะถ่างออก

13 มารยาทเกี่ยวกับงานเลี้ยง คนที่อยู่ในแวดวงสังคมส่วนใหญ่มักจะต้องเกี่ยวข้อง กับงานเลี้ยงอยู่เสมอ โดยอาจจะมีความเกี่ยวข้องที่แตกต่าง กันออกไป บางครั้งก็เกี่ยวข้องในฐานะเจ้าภาพ ผู้มาร่วมงาน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทเกี่ยวกับ งานเลี้ยง เพื่อให้สามารถนำไปใช้เมื่อยามที่ต้องเกี่ยวข้องได้ อย่างเหมาะสม อย่างเช่น มารยาทในการออกบัตรเชิญต้อง เชิญผู้ร่วมงานทั้งสามีและภรรยาถ้าเชิญเพียงคนเดียวถือเป็น การไม่ให้เกียรติกัน ชื่อ ยศ ตำแหน่งของผู้ถูกเชิญจะต้อง เขียนให้ถูกต้องโดยระบุชื่อของสามีแล้วตามด้วยภรรยา ควร เขียนชื่อหน้าซองด้วยตัวบรรจงหรือใช้พิมพ์ด้วยหมึกสีน้ำเงิน หรือดำ ไม่เชิญหญิงและชายที่ยังไม่สมรสกันด้วยบัตรเชิญ เพียงใบเดียว ในบัตรเชิญควรระบุลักษณะงานและการแต่ง กายไว้ด้วย

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27


ดาวน์โหลด ppt ๒ ) การถวายความเคารพพระมหากษัตริย์และ พระมเหสี ๒ ) การถวายความเคารพพระมหากษัตริย์และ พระมเหสี ตามประเพณีไทยแต่โบราณใช้การถวาย บังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google