งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 3 เฉลิมภรณ์ ณ เชียงใหม่ รหัส 4606349 เฉลิมภรณ์ ณ เชียงใหม่ รหัส 4606349 ทรงวิทย์ ปวนสุรินทร์ รหัส 4606366 ทรงวิทย์ ปวนสุรินทร์ รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 3 เฉลิมภรณ์ ณ เชียงใหม่ รหัส 4606349 เฉลิมภรณ์ ณ เชียงใหม่ รหัส 4606349 ทรงวิทย์ ปวนสุรินทร์ รหัส 4606366 ทรงวิทย์ ปวนสุรินทร์ รหัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 3 เฉลิมภรณ์ ณ เชียงใหม่ รหัส 4606349 เฉลิมภรณ์ ณ เชียงใหม่ รหัส 4606349 ทรงวิทย์ ปวนสุรินทร์ รหัส 4606366 ทรงวิทย์ ปวนสุรินทร์ รหัส 4606366 ธนพร งามประภาสม รหัส 4606373 ธนพร งามประภาสม รหัส 4606373 นันทวรรณ แสงโรจน์ รหัส 4606387 นันทวรรณ แสงโรจน์ รหัส 4606387 อภิญญา เมืองเจริญ รหัส 4606475 อภิญญา เมืองเจริญ รหัส 4606475

2 ปอสาแห้ง  ต้มน้ำ + โซดา 4-5 hr แล้วทิ้งไว้ให้เย็น  แช่ในน้ำเพื่อล้างสิ่งสกปรก + โซดาไฟ  ฟอกขาว โดยการใส่หม้อต้มกับน้ำ + ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และซิลิเกต แล้วทิ้งไว้ให้เย็น  ล้างในด่าง และรอการนำไปตีเป็นเยื่อสา ถ้าลูกค้าสั่ง  ตีเยื่อสา ในถังตีเยื่อสาที่มีน้ำอยู่ แล้วผสมสี  ทำแผ่นกระดาษสา FLOW CHART น้ำต้มถ้าไม่ต้มต่อก็เท ลงพื้น ถ้าไม่ใช้ในกระบวนการอื่น ก็เทลงพื้น

3 process Input Input  TS จากน้ำ 0.075 Kg  โซดาไฟ 12 Kg  ปอสา 124 Kg  ซิลิเกต 3 Kg  ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ 3 Kg รวม 142.075 Kg รวม 142.075 Kg Output  ปอสา 197 Kg Material Balance ของ 4 ขั้นตอนแรก Material เพิ่มขึ้น 135.825 Kg ซึ่งส่วน หนึ่งอาจมาจาก ความชื้นของปอสา ที่เพิ่มขึ้น 70% ( = 86.8 Kg ) และอีกส่วนอาจมา จากปอสาเก่าที่ติด อยู่ในบ่อ Waste  TS 64.8 Kg  ขยะ 16.10 K g รวม 80.9 Kg อ. คำนวณได้ 59.1 กก. นะคะ

4 Water Balance Water Balance ของ 4 ขั้นตอนแรก Input Input  น้ำจากการต้มเยื่อ สา 653 ลิตร 653 ลิตร  น้ำล้างหลังต้ม 400 ลิตร  น้ำจากการฟอก 52 ลิตร  น้ำล้างหลังฟอก 270 ลิตร รวม 1378 ลิตร รวม 1378 ลิตร Output  น้ำล้าง หลังต้ม 325 ลิตร  น้ำจาก การฟอก 16.2 ลิตร  น้ำล้าง หลังฟอก 193..2 ลิตร รวม 535.2 ลิตร process น้ำลดลง อาจ เป็นเพราะ  ส่วนหนึ่งเข้า ไปอยู่ในปอสา ปอสา  ระเหย  ค้างอยู่ในบ่อ  ตกกับพื้นตอน ขนย้ายไป กระบวนการอื่น คำนวณได้ใกล้เคียงกับอ. ค่ะ

5 Material Balance ของการตีเยื่อสา Input  แป้ง 2.6 Kg  สี 3.6 Kg  ปอสา 7.2 Kg  เศษกระดาษสา เก่า 3.2 Kg  TS น้ำเข้า 0.015 Kg รวม 13.375 Kg / ครั้ง รวม 13.375 Kg / ครั้ง ทำทั้งหมด 28 ครั้ง รวมทั้งหมด =374.5Kg Output  ปอสา 2.7 Kg ทำทั้งหมด 28 ครั้ง รวมทั้งหมด 75.6 Kg process Waste  TS น้ำออก 0.981 Kg ทำทั้งหมด 28 ครั้ง รวม ทั้งหมด 27.468 Kg วัตถุดิบหายไป 271.43 Kg อาจมา จากความชื้นของ ปอสาลดลงจาก ก่อนตี 20% (40.32 Kg ) อีก ส่วนหนึ่งอยู่ในแข่ง แยกเยื่อออกจาก น้ำ และกระเด็น หายไประหว่าง การตี อ. ได้ 228.05 กก. ค่ะ อ. ได้ output + waste = 39.15 กก. ค่ะ

6 Water Balance Water Balance ของการตีเยื่อสา Input Input  น้ำจากการตีเยื่อสา 120 ลิตร  น้ำจากการถังตีเยื่อ 150 ลิตร รวม 271 ลิตร ทั้งหมด 28 ครั้ง 7588 ลิตร process Output Output  น้ำจากการตีเยื่อ สา 87.78 ลิตร  น้ำจากการถังตี เยื่อ 124.8 ลิตร รวม 212.58 ลิตร ทั้งหมด 28 ครั้ง 5952.24 ลิตร น้ำหายไป 1625.76 ลิตร ซึ่ง อาจกระเด็นหายไปจาก กระบวนการตี ถ้าแยกดูใน กระบวนการย่อยๆต้องคิด ความชื้นในเยื่อสาด้วยค่ะ

7 Material Balance ของการทำแผ่น Input Input  ปอสา 0.4 Kg  TS น้ำเข้า 3.5*10 -5 Kg รวม 0.4 Kg / ครั้ง รวม 0.4 Kg / ครั้ง ทำทั้งหมด 189 แผ่น รวมทั้งหมด = 75.6 Kg Output  ปอสา 0.03 Kg รวม 0.03 Kg / 1 แผ่น ทำทั้งหมด 189 แผ่น รวมทั้งหมด 5.67 Kg process วัตถุดิบหายไป 69.93 Kg ซึ่งอาจหายไปหลุดลอด ไปจากแบบเพราะมีขนาด เล็กกว่าแบบ และระเหย ไปตอนตากให้แห้ง อ. ได้ 230.86 แผ่น 36.9 กก. ค่ะ อ. ได้ 6.9 กก. ค่ะ

8 Water Balance Water Balance ของการทำแผ่น Input  น้ำ 0.6 ลิตร รวม 0.6 ลิตร ทั้งหมด 189 ครั้ง 113.4 ลิตร process Output  ไม่ได้วัด

9 MAN MATERIAL MACHINE METHOD กระบวนการ ไม่มี มาตรฐาน อุปกรณ์ที่ใช้ใน การผลิตไม่มี มาตรฐาน ปอสา ไม่ได้ มาตรฐา น ไม่ได้คัด แยก คนงานขาด ความรู้ รายรับของ โรงงานน้อย ไม่มีการอบรมจากหน่วยงาน หรือผู้มีความรู้เกี่ยวกับการ ผลิตที่มีคุณภาพที่ดี ผลิตภัณฑ์ที่ ได้คุณภาพต่ำ เพราะไม่มี มาตรฐานที่ แน่นอนในการ ผลิต Ishikawa Diagram ต้องมีการ เปรียบเทียบจึงจะ บอกได้ว่าคุณภาพ ต่ำค่ะ ถ้าดูจากแผนผังแล้วข้อนี้ก็น่าจะเป็นผล มากกว่าสาเหตุค่ะค่ะ ทิศของลูกศรยังปน กันไปมาอยู่นะคะ

10 Pareto Chart กราฟแสดงในแผ่นใส กระบวนการ ปริมาณน้ำ ( ลิตร ) ปริมาณ สะสม % % accommul ate น้ำล้างถังตีเยื่อ 4200 46.27 ตีเยื่อ 1 ครั้ง 3388758837.3283.59 ต้มเยื่อ 65382417.1990.78 น้ำล้างหลังต้ม 40086414.4195.19 น้ำล้างหลังฟอก 27089112.9798.16 ทำแผ่น 1 แผ่น 113.49024.41.2699.42 ฟอกเยื่อ 529076.40.58 100 เขียนผิดนิด หน่อยค่ะ

11 วัตถุประสงค์เป้าหมาย 1. เพิ่มปริมาณ ผลิตภัณฑ์ จัดหาวัตถุดิบที่มี คุณภาพมาใช้ใน ขั้นตอนการผลิต 2. ลดปริมาณขยะ กำหนดมาตรฐานของ กระบวนการผลิต เป้าหมาย วิธีแก้ปัญหา Option 1.1 จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มาใช้ใน ขั้นตอนการผลิต 1.1.1 คัดแยกปอสาก่อนทำการ ผลิต 1.1.2 กำหนดมาตรฐานของ วัตถุดิบก่อนการรับซื้อเช่น - กำหนดอายุของต้นปอ สา - กำหนดอายุของต้นปอ สา - กำหนดขนาดของต้น ปอสา - กำหนดขนาดของต้น ปอสา 1.1.3 จัดอบรมให้ความรู้คนงาน โดยหน่วยงานและ ผู้เชี่ยวชาญ ( เริ่มตั้งแต่การรับซื้อวัตถุดิบ จนถึงขั้นตอนสุดท้าย ) ( เริ่มตั้งแต่การรับซื้อวัตถุดิบ จนถึงขั้นตอนสุดท้าย ) 2.1 กำหนดมาตรฐานของ กระบวนการผลิต 2.1.1 จัดอบรมให้ความรู้ น่าจะมี % และ ระยะเวลาด้วยค่ะ

12 เกณฑ์option 1 2 3 weightmarkscoremarkscoremarkscore ความเป็นไป ได้ 99819811090 ทาง เทคโนโ ลยี ความง่าย ต่อการ 10880990880 ปฏิบัติ เร็วต่อการ คืนทุน 89721080756 233251226 ตาราง Weighted Method

13 มีคำนวณผิดบ้าง แผนภูมิก้างปลายังไม่ ละเอียดเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ผิดร้ายแรง วัตถุประสงค์ไม่มีการระบุเวลาและตัวเลข ปริมาณจึงวัดผลได้ยาก..... ขอให้ B ใน ส่วนนี้ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 3 เฉลิมภรณ์ ณ เชียงใหม่ รหัส 4606349 เฉลิมภรณ์ ณ เชียงใหม่ รหัส 4606349 ทรงวิทย์ ปวนสุรินทร์ รหัส 4606366 ทรงวิทย์ ปวนสุรินทร์ รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google