งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำการ สืบค้นข้อมูล ปีการศึกษา 2553 จากเครือข่าย สำนักหอสมุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำการ สืบค้นข้อมูล ปีการศึกษา 2553 จากเครือข่าย สำนักหอสมุด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำการ สืบค้นข้อมูล ปีการศึกษา 2553 จากเครือข่าย สำนักหอสมุด http://library.cmu.ac.th/

2 การสืบค้นสิ่งพิมพ์จาก สำนักหอสมุด http://library.cmu.ac.th

3

4 LOCATION บอกแหล่ง ที่มีหนังสือ อักษรย่อนำหน้าบอกประเภท ของหนังสือ STATUS บอกสถานะ ของหนังสือ DUE 19-07-10 เล่มนี้ถูก ยืมส่งคืนดังระบุ DUE 19- 07-10

5

6

7 ทางเลือกการ สืบค้น ค้นหนังสือ ต่างประเทศ คลิก English Version

8 สืบค้นจาก... ชื่อ เรื่อง สืบค้นจาก... หัว เรื่อง

9 สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ สืบค้นผู้ แต่ง

10 หาหนังสือบน ชั้นหนังสือ

11 สืบค้นรายการ อื่นๆ

12

13 สุรีภัทร พวง พลอย ****** ****** ** บริการยืมต่อ RENEW Online ตัวเลข 14 หลัก มุมขวาด้านล่าง รหัสแถบในบัตร สมาชิกห้องสมุด http://library.cmu.ac.th

14 สุรีภัทร พวง พลอย RENEW ALL ยืมต่อ ทุกรายการ 1. คลิก RENEW ALL 2

15 สุรีภัทร พวง พลอย RENEW SELECTED ITEMS ยืมต่อบาง เล่ม RENEW SELECTED ITEMS 1. คลิก  หน้ารายการที่ ต้องการ 2. คลิก RENEW SELECTED ITEMS 3. คลิก Yes ยืนยันการยืม  

16 1. รายการที่เกินกำหนดส่ง ( ITEM IS OVERDUE ) 2. รายการที่มีผู้อื่นจองไว้ (ON HOLD) 3. การยืมต่อมากกว่า 3 ครั้ง (TOO MANY RENEWALS) 4. การยืมต่อเร็วเกินไป (TOO SOON TO RENEW) 5. ไม่สามารถยืมต่อเพราะบัตรสมาชิก หมดอายุ (YOU CANNOT RENEW ITEM BECAUSE YOUR REGISTERATION HAS EXPIRED) เงื่อนไขการบริการยืมต่อด้วยตนเองไม่ได้


ดาวน์โหลด ppt แนะนำการ สืบค้นข้อมูล ปีการศึกษา 2553 จากเครือข่าย สำนักหอสมุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google