งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำการสืบค้นข้อมูล จากเครือข่ายสำนักหอสมุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำการสืบค้นข้อมูล จากเครือข่ายสำนักหอสมุด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำการสืบค้นข้อมูล จากเครือข่ายสำนักหอสมุด
ปีการศึกษา 2553 จากเครือข่ายสำนักหอสมุด

2 การสืบค้นสิ่งพิมพ์จากสำนักหอสมุด

3

4 DUE LOCATION บอกแหล่งที่มีหนังสือ อักษรย่อนำหน้าบอกประเภทของหนังสือ STATUS บอกสถานะของหนังสือ DUE เล่มนี้ถูกยืมส่งคืนดังระบุ

5

6

7 ทางเลือกการสืบค้น คลิกEnglish Version ค้นหนังสือต่างประเทศ

8 สืบค้นจาก... ชื่อเรื่อง สืบค้นจาก... หัวเรื่อง

9 สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
สืบค้นผู้แต่ง สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์

10 หาหนังสือบนชั้นหนังสือ

11 สืบค้นรายการอื่นๆ

12

13 บริการยืมต่อ RENEW Online มุมขวาด้านล่างรหัสแถบในบัตรสมาชิกห้องสมุด
ตัวเลข14 หลัก มุมขวาด้านล่างรหัสแถบในบัตรสมาชิกห้องสมุด ************** สุรีภัทร พวงพลอย

14 RENEW ALL ยืมต่อทุกรายการ
สุรีภัทร พวงพลอย 1. คลิก RENEW ALL 2

15 สุรีภัทร พวงพลอย RENEW SELECTED ITEMS ยืมต่อบางเล่ม
1. คลิก  หน้ารายการที่ต้องการ 2. คลิก RENEW SELECTED ITEMS 3. คลิก Yes ยืนยันการยืม RENEW SELECTED ITEMS

16 เงื่อนไขการบริการยืมต่อด้วยตนเองไม่ได้
รายการที่เกินกำหนดส่ง (ITEM IS OVERDUE) รายการที่มีผู้อื่นจองไว้ (ON HOLD) การยืมต่อมากกว่า 3 ครั้ง (TOO MANY RENEWALS) การยืมต่อเร็วเกินไป (TOO SOON TO RENEW) ไม่สามารถยืมต่อเพราะบัตรสมาชิกหมดอายุ(YOU CANNOT RENEW ITEM BECAUSE YOUR REGISTERATION HAS EXPIRED)


ดาวน์โหลด ppt แนะนำการสืบค้นข้อมูล จากเครือข่ายสำนักหอสมุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google