งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 5’5’ 5’5’ 4’4’ 4’4’ 3’3’ 3’3’ 2’2’ 2’2’ 1’1’ 1’1’ กระบวนการชำระความผิดบาปของพระเจ้าที่กระทำต่อมนุษย์จะสิ้นสุดลงในวันลบมลทินบาป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 5’5’ 5’5’ 4’4’ 4’4’ 3’3’ 3’3’ 2’2’ 2’2’ 1’1’ 1’1’ กระบวนการชำระความผิดบาปของพระเจ้าที่กระทำต่อมนุษย์จะสิ้นสุดลงในวันลบมลทินบาป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 5’5’ 5’5’ 4’4’ 4’4’ 3’3’ 3’3’ 2’2’ 2’2’ 1’1’ 1’1’ กระบวนการชำระความผิดบาปของพระเจ้าที่กระทำต่อมนุษย์จะสิ้นสุดลงในวันลบมลทินบาป

3 ถ่ายทอด 1. การถวายบูชาเป็นประจำทุกวัน : ความบาปได้รับการ ถ่ายทอด ไปสู่สถานศักดิ์สิทธิ์ เคลื่อนย้าย 2. วันแห่งการลบมลทินบาป : ความบาปได้ถูก เคลื่อนย้าย ออก จากสถานศักดิ์สิทธ์  การถวายบูชาของปุโรหิต : มหาปุโรหิตจะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ เมื่อเขาจะกระทำพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้  เครื่องถวายบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ ; แพะ “ สำหรับพระเจ้า ”: จะ ถวายบูชาเพื่อชำระให้สถานศักดิ์สิทธิ์มีความบริสุทธิ์ด้วย โลหิตของแพะตัวนั้น  เคลื่อนย้ายความบาป ; แพะ “ สำหรับ อาซาเซล ”: จะถูก นำไปยังป่ากันดารพร้อมกับความบาปของชาวอิสราเอลที่ถูก วางเอาไว้บนแพะตัวนั้น ให้เราศึกษาพิธีกรรมเหล่านี้ โดยการศึกษาในหัวข้อสำคัญๆ ดังนี้ :  มหาปุโรหิต  แพะ “ สำหรับพระเจ้า ”  แพะ “ สำหรับอาซาเซล ”  ประชาชนของพระเจ้า

4 มหาปุโรหิตจะเป็นผู้กลางระหว่างพระเจ้ากับพล ไพร่ของพระองค์ หน้าที่แรกในวันแห่งการลบมลทินบาปคือ การ ถวายบูชาเพื่อตัวของมหาปุโรหิต และเหล่า ปุโรหิตทั้งหลายก่อน เพราะผู้กลางระหว่างพระ เจ้ากับมนุษย์จะต้องเป็นผู้ปราศจากความบาป พระเยซูคริสต์ทรงเป็นมหาปุโรหิตของเราในสถาน ศักดิ์สิทธิ์บนสวรรค์สถาน

5 “ แล้ว ​ ให้ ​ อาโรน ​ ฆ่า ​ แพะ ​ ที่ ​ เป็น ​ เครื่อง ​ บูชา ​ ลบ ​ ล้าง ​ บาป ​ สำหรับ ​ ประ ​ ชา ​ ชน นำ ​ เลือด ​ แพะ ​ เข้า ​ ไป ​ ภาย ​ ใน ​ ม่าน ฒ เอา ​ เลือด ​ แพะ ​ ไป ​ ทำ ​ เช่น ​ เดียว ​ กับ ​ ที่ ​ ทำ ​ กับ ​ เลือด ​ โค คือ ​ ประ ​ พรม ​ บน ​ พระ ​ ที่ ​ นั่ง ​ กรุณา ​ และ ​ ที่ ​ ข้าง ​ หน้า ​ พระ ​ ที่ ​ นั่ง ​ กรุณา ” ( เลวีนิติ 16:15 ) จะไม่มีการวางมือ หรือสารภาพบาป หรือประพรมเลือดลง บนเชิงงอนของแท่นเผาเครื่องหอม ดังนั้นเลือดของแพะตัวนี้จึงเป็นเลือดที่ปราศจากบาป เลือดจะถูกนำเข้าไปยังเบื้องหน้าของหีบพันธสัญญาใน ห้องอภิสุทธิสถาน และจะถูกประพรมลงบนพระที่นั่ง กรุณา ดังนั้นโลหิตนี้จึงไม่ได้ถูกใช้เพื่อการอภัยบาป แต่เพื่อการ ชำระให้บริสุทธิ์เท่านั้น

6 E.G.W. (The Great Controversy, cp. 24, pg. 420)

7 “ เมื่อ ​ อาโรน ​ ทำ ​ การ ​ ลบ ​ มลทิน ​ ของ ​ อภิ ​ สุทธิ ​ สถาน เต็นท์ ​ นัด ​ พบ และ ​ แท่น ​ บูชา ​ เสร็จ ​ แล้ว เขา ​ จะ ​ ถวาย ​ แพะ ​ ตัว ​ ที่ ​ มี ​ ชีวิต ​ อยู่ อาโรน ​ จะ ​ เอา ​ มือ ​ ทั้ง ​ สอง ​ วาง ​ บน ​ หัว ​ แพะ ​ ที่ ​ มี ​ ชีวิต ​ นั้น สาร ​ ภาพ ​ บาป ​ ต่างๆ ของ ​ คน ​ อิส ​ รา ​ เอล การ ​ ล่วง ​ ละเมิด ​ ของ ​ พวก ​ เขา ​ ทั้ง ​ หมด และ ​ ให้ ​ บาป ​ ทั้ง ​ สิ้น ​ ของ ​ พวก ​ เขา ​ ตก ​ ลง ​ บน ​ หัว ​ แพะ ​ นั้น จาก ​ นั้น ​ จง ​ ปล่อย ​ มัน ​ เข้า ​ ไป ​ ใน ​ ถิ่น ​ ทุร ​ กัน ​ ดาร ​ โดย ​ มือ ​ ของ ​ คน ​ ที่ ​ เลือก ​ ไว้ แพะ ​ นั้น ​ จะ ​ บรร ​ ทุก ​ ความ ​ ผิด ​ ทั้ง ​ หมด ​ ไป ​ ยัง ​ ที่ ​ เปลี่ยว แล้ว ​ เขา ​ ก็ ​ ปล่อย ​ ให้ ​ มัน ​ เข้า ​ ถิ่น ​ ทุร ​ กัน ​ ดาร ​ ไป ” ( เลวีนิติ 16:20-22) “ อาซาเซล ” คือชื่อที่ใช้เรียก ซาตาน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อต้นกำเนิด ของบาปทั้งปวงในจักรวาลนี้ สถานศักดิ์สิทธิ์และประชาชนจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ เมื่อความ บาปของประชาชนได้ถูกสารภาพและวางลงบนหัวของแพะตัวนี้ จะไม่มีความตายเพื่อการไถ่ถอนบาปเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ และซาตานจะ เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดต่อความบาปมันได้ชักนำให้มนุษย์กระทำตลอดมา เหมือนกับที่อัมมานถูกแขวนบนตะแลงแกงที่เขาเตรียมเอาไว้เพื่อ โมรเดคัย ซึ่งนั่นคือผลจากการกระทำที่เขาเองได้กระทำไว้ต่อคนอื่น

8 ประชากรของพระเจ้า ชาวอิสราเอลกระทำสิ่งใดในวันลบมลทินบาป ? เราได้เรียนรู้สิ่งใดบ้าง ? ถ้ามีคนใดในหมู่ชาวอิสราเอลในสมัยนั้นไม่ปฏิบัติ ตามนี้ พวกเขาจะถูกตัดออกจากชุมนุมชน และถูก สังหาร ( เลวีนิติ 23:29, 30) วันแห่งการลบบาปเป็นสิ่ง ที่สำคัญเป็นความเป็น และความตายสำหรับชาว อิสราเอล ซึ่งเป็นคำสั่งที่ให้ประชากรของพระเจ้ามี ความสัตย์ซื่อต่อพระองค์อย่างสมบูรณ์ พวกเขาต้องปฏิเสธความปรารถนาของตนเอง ( ถ่อม กายใจลง ) พวกเขาจะไม่ทำการงานใดๆ พวกเขาจะมารวมตัวกันที่สถานศักดิ์สิทธิ์ และจดจ่อ อยู่กับพิธีกรรมอันสำคัญนี้

9

10 E.G.W. (Christ in His Sanctuary, cp. 9, pg. 126)


ดาวน์โหลด ppt 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 5’5’ 5’5’ 4’4’ 4’4’ 3’3’ 3’3’ 2’2’ 2’2’ 1’1’ 1’1’ กระบวนการชำระความผิดบาปของพระเจ้าที่กระทำต่อมนุษย์จะสิ้นสุดลงในวันลบมลทินบาป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google