งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีตำรวจทางหลวง 4 กอง กำกับการ 4 กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง เดือน สิงหาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีตำรวจทางหลวง 4 กอง กำกับการ 4 กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง เดือน สิงหาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานีตำรวจทางหลวง 4 กอง กำกับการ 4 กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง เดือน สิงหาคม 2554

2 ผลการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ของ ส. ทล.4 กก.4 บก. ทล. ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2554 และ สิงหาคม 2554 เดือน พ. ศ. ส. ทล.4 รวม ก. ค.2554 16 ส. ค.2554 16 เพิ่ม /- ลดคงที่

3 จับเมาแล้วขับ ระหว่างเดือน ก. ค.2554 และ ส. ค.2554 ของ ส. ทล.4 กก.4 บก. ทล. เดือนส. ทล.4 ก. ค. 2554 - ส. ค.255 4 - เพิ่ม / ลด -

4 ผลการจับกุมคดีความผิด พ. ร. บ. จราจร, รถยนต์, ขนส่งฯ ของ ส. ทล.4 กก.4 บก. ทล. ประจำเดือน ส. ค. 2554 ข้อหาส. ทล.4 เปรียบเทียบ ปรับ บรรทุกหนักเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด -- ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด 182,000 ไม่ขับรถในช่องทางเดินรถด้านซ้ายสุด 202,200 แซงรถในที่คับขัน 193,200 ไม่ใช้แสงสว่างตามที่กฎหมายกำหนด -- ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรอื่นๆ 3200 ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร ( ย้อนศร ) 2400 ขับขี่รถขณะเมาสุรา -- ไม่สวมหมวกนิรภัย 33500 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 52900 ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 381,700 ไม่ติดเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 2200 ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน 8600 อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน -- อื่นๆ 131,300 รวมจับกุมทั้งสิ้น 20813,200

5 ผลการจับกุมกวดขันวินัยจราจรตามโครงการ 365 วัน 10 ข้อหาหลัก เดือน ส. ค. 2554 ข้อหา / หน่วยงาน รถเร็ว แซงรถ ในที่คับ ขัน ขับรถ ในขณะ เมาสุรา ไม่สวม หมวก นิรภัย ไม่คาด เข็มขัด นิรภัย ไม่มีใบ อนุ ญาตขับ ขี่ อุปกรณ์ ไม่ ครบถ้วน ฝ่า สัญญา ณไฟ แดง ย้อน ศร ใช้ โทรฯ ขณะ ขับรถ รวม ส. ทล.4 1819-335238-82-170 รวม 1819-335238-82-170

6 ผลการจับกุมกวดขันวินัยจราจรตามโครงการ 365 วัน 10 ข้อหาหลัก ระหว่างเดือน ก. ค. และ ส. ค.2554 ข้อหา / หน่วยงานรถเร็ว แซงรถ ในที่คับ ขัน ขับรถ ในขณะ เมาสุรา ไม่สวม หมวก นิรภัย ไม่คาด เข็มขัด นิรภัย ไม่มี ใบอนุญ าตขับขี่ อุปกรณ์ ไม่ ครบถ้วน ฝ่าฝืน สัญญา ณไฟ แดงย้อนศร ใช้โทรฯ ขณะขับ รถรวม ส. ทล.4 ก.ค.ก.ค. 1628-386234375-193 ส.ค.ส.ค. 1819-335238-82-170 เพิ่ม / ลด 2-9--5-104-3 1 - -23

7 สถิติการจับกุมข้อหาขับรถไม่ชิดขอบ ทางด้านซ้ายของ ส. ทล.4 กก.4 บก. ทล. ส. ค. 2554 ส. ทล.4 รวม รถบรรทุก 77 รถทัวร์ -- รถโดยสาร 44 รถตู้โดยสาร -- รถยนต์ส่วน บุคคล 99 รวม 20

8 จับกุมรถบรรทุกหนัก ระหว่าง เดือน ก. ค. และ ส. ค. 2554 เดือนส. ทล.4 รวม ก. ค.2554 -- ส. ค.2554 -- เพิ่ม / ลด -- หน่วยงาน spotch ek เครื่องชั่ง เอกชน ด่านกรม ทาง รวมตรวจสอบน้ำหนัก รถบรรทุก จับกุมรถ หนัก ส. ทล.4 -235- - รวม -235- - ผลการตรวจสอบรถบรรทุกหนักและจับกุมรถบรรทุกหนักฯ ส. ค.2554

9 ส. ทล.4 รวม หมายเหตุ รายคนรายคน พ. ร. บ. ยาเสพติด ยาบ้า 1111 -10 ส. ค.2554 เวลา 12.00 น. ถนนสาย เลย - หนองบัวลำภู ต. หนองภัยศูนย์ อ. เมือง จว. หนองบัวลำภู ของกลางยาบ้า ชนิดสีส้ม จำนวน 105 เม็ด กัญชา พ. ร. บ. เป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้า เมือง เป็นผู้นำพาบุคคลต่างด้าวฯ พ. ร. บ. อาวุธปืน 1111 -10 ส. ค.2554 เวลา 12.00 น. ถนนสาย หนองบัวลำภู ต. หนองภัยศูนย์ อ. เมือง จว. หนองบัวลำภู ของกลางอาวุธปืน ออโตเมติก ยี่ห้อซีแซด ขนาด 9.00 มม. ทะเบียน กท.5098742 พร้อม กระสุนปืน จำนวน 10 นัด เมาสุราขณะขับรถ ประจำเครื่องอุปกรณ์ไม่ได้รับ อนุญาต รวม 2222 จับกุมคดีอาญาที่น่าสนใจ เดือน ส. ค. 2554

10 สรุปผลการจับกุมคดีอาญาประจำเดือน ส. ค.2554 ( ตาม พ. ร. บ. ยา เสพติด ) วันที่หน่วยที่ จับกุม ข้อหา / ของกลาง / ผู้ต้องหาสถานที่จับ / เวลา 10 ส. ค.54- หน่วยบริการ หนองบัวลำภู มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ( ยาบ้า ) ไว้ใน ความครอบครองโดยผิดกฎหมาย ถนนสาย เลย - หนองบัวลำภู ต. หนองภัยศูนย์ อ. เมือง จว. หนองบัวลำภู เวลา 11.00 น.

11 สรุปผลการจับกุมคดีอาญา ประจำเดือน สิงหาคม 2554 ( ตาม พ. ร. บ. อื่น ) วันที่หน่วยที่จับกุมข้อหา / ของกลาง / ผู้ต้องหาสถานที่จับ / เวลา 10 ส. ค.54 หน่วยบริการ หนองบัวลำภู - มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง โดยผิดกฎหมาย, พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ถนนสาย เลย - หนองบัวลำภู ต. หนอง ภัยศูนย์ อ. เมือง จว. หนองบัวลำภู เวลา 11.00 น.

12 ให้การจราจร หน้าโรงเรียน หนองบัว พิทยาคาร บริเวณ ทล.210 กม. 82-83 อ. เมือง จว. หนองบัวลำภู โครงการจิตอาสา

13 ส. ทล.4 กก.4 บก. ทล. ให้ความช่วยเหลือรถ รถยางรั่ว วันที่ 10 ส. ค.54 บริเวณ ทล.210 51- 52 อ. นากลาง จว. หนองบัวลำภู โครงการทางหลวงปลอดภัย


ดาวน์โหลด ppt สถานีตำรวจทางหลวง 4 กอง กำกับการ 4 กองบังคับการ ตำรวจทางหลวง เดือน สิงหาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google