งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสายตรวจตำบลต้นแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสายตรวจตำบลต้นแบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสายตรวจตำบลต้นแบบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔

2 ที่ทำการสายตรวจตำบลบ้านโคน สภ.พญาแมน จว.อุตรดิตถ์
ที่ทำการสายตรวจตำบลบ้านโคน สภ.พญาแมน จว.อุตรดิตถ์

3 สรุปผลการปฏิบัติในห้วงระยะเวลา
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ (เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในห้วงระยะเวลาเดียวกัน)

4 สรุปสถิติคดีอาญา ๕ กลุ่ม
ปี ๒๕๕๓ เปรียบเทียบ ๒๕๕๔

5 คดีกลุ่มที่ ๑ อุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ เปรียบเทียบ
คดีกลุ่มที่ ๑ อุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ เปรียบเทียบ ระยะตั้งแต่ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ๒๕๕๓ พ.ค.๒๕๕๔ เทียบ + เพิ่ม - ลด เป้าหมาย ตร. ประเภทความผิด รับ แจ้ง จับได้ รับ แจ้ง จับได้ คดีค้างเก่า จับกุม ร้อยละ / บรรลุ + ไม่บรรลุ ราย คน ราย คน ราย คน - ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา - ปล้นทรัพย์ - ชิงทรัพย์(รวม) + บาดเจ็บ + ไม่บาดเจ็บ - ลักพาเรียกค่าไถ่ - วางเพลิง ไม่มีเหตุเกิด รวม

6 คดีกลุ่มที่ ๒ ประทุษร้ายต่อชีวิต,ร่างกายและเพศ
คดีกลุ่มที่ ๒ ประทุษร้ายต่อชีวิต,ร่างกายและเพศ ระยะตั้งแต่ ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ เป้าหมาย ตร. เทียบ + เพิ่ม - ลด ประเภทความผิด รับ แจ้ง จับได้ รับ แจ้ง จับได้ คดีค้างเก่า จับกุม ร้อยละ / บรรลุ + ไม่บรรลุ ราย คน ราย คน ราย คน - ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา - ฆ่าผู้อื่นโดไม่เจตนา - กระทำโดยประมาท - พยายามฆ่า - ทำร้ายร่างกาย - ข่มขืนกระทำชำเรา รวม

7 คดีกลุ่มที่ ๓ ประทุษร้ายต่อทรัพย์
คดีกลุ่มที่ ๓ ประทุษร้ายต่อทรัพย์ ระยะตั้งแต่ ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ เป้าหมาย ตร. เทียบ + เพิ่ม - ลด ประเภทความผิด รับ แจ้ง จับได้ รับ แจ้ง จับได้ คดีค้างเก่า จับกุม ร้อยละ / บรรลุ + ไม่บรรลุ ราย คน ราย คน ราย คน - ลักทรัพย์ - วิ่งราวทรัพย์ - รีดเอาทรัพย์ - กรรโชกทรัพย์ + บาดเจ็บ + ไม่บาดเจ็บ - ปล้นทรัพย์ - รับของโจร - ทำให้เสียทรัพย์ - ๑ รวม - ๑

8 คดีกลุ่มที่ ๔ คดีน่าสนใจ
คดีกลุ่มที่ ๔ คดีน่าสนใจ ระยะแต่ ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ เทียบ + เพิ่ม - ลด เป้าหมาย ตร. ประเภทความผิด รับ แจ้ง จับได้ รับ แจ้ง จับได้ คดีค้างเก่า จับกุม ร้อยละ / บรรลุ + ไม่บรรลุ ราย คน ราย คน ราย คน โจรกรรมรถ จยย. โจรกรรมรถยนต์ - โจรกรรมโค กระบือ - โจรกรรมเครื่องการเกษตร - ปล้น - ชิงรถโดยสาร - ข่มขืนกระทำชำเรา - ลักพาเรียกค่าไถ่ - ฉ้อโกง - ยักยอกทรัพย์ ไม่มีเหตุเกิด รวม

9 คดีกลุ่มที่ ๕ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
คดีกลุ่มที่ ๕ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ระยะตั้งแต่ ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ เทียบ + เพิ่ม - ลด ประเภทความผิด จับกุมได้ จับกุมได้ ราย คน ราย คน - อาวุธปืน ปืนธรรมดา ปืนสงคราม วัตถุระเบิด. - การพนัน การพนันทั่วไป สลากกินรวบ - ยาเสพติด - ปราบปรามค้าประเวณี - สถานบริการ - โรงแรม - มีและเผยแพร่วัตถุลามก รวม

10 ๒. จำนวนข่าวดำเนินการไปสู่การจับกุม
จำนวน ๔ ครั้ง ๓. การรักษาที่เกิดเหตุ จำนวน ๒ ครั้ง

11 ๔. งานชุมชนสัมพันธ์ จำนวน ๗๕ ครั้ง ๕. การแจ้งเหตุทางวิทยุ และทางโทรศัพท์ แจ้งเหตุทางวิทยุจำนวน ๒๐ ครั้ง แจ้งเหตุทางโทรศัพท์ ๙ ครั้ง

12 ๖. การระงับเหตุ จำนวน ๑๕ ครั้ง ๗. ไกล่เกลี่ยคดีอาญาเบื้องต้น จำนวน ๕ ครั้ง ๘. เว็บไซต์ของสายตรวจตำบล และ อินเตอร์เน็ตที่ติดต่อได้ กำลังดำเนินการ

13 ๙. ผลการปฏิบัติในการจัดทำบัญชีครัวเรือน
- ดำเนินการจัดทำให้เป็นปัจจุบันกี่หลังคาเรือน - ยังไม่ได้ดำเนินการกี่หลังคาเรือน ผลการจัดทำบัญชีครัวเรือนของที่ทำการสายตรวจตำบลบ้านโคนในพื้นที่รับผิดชอบมีจำนวน ๘ หมู่บ้าน แยกเป็น - ชาย ๒,๕๐๐ คน - หญิง ๒,๖๑๔ คน - รวม ๕,๑๑๔ คน โดยการออกสำรวจควบคู่กับการออกตรวจพื้นที่เป็นประจำ

14 ๑๐. กิจกรรมด้านจิตอาสา

15 ทั้งภาพถ่ายและเบอร์โทร
๑๑. ติดรูปเจ้าหน้าที่ตำรวจและเบอร์โทรศัพท์ไว้ ณ ที่ทำการ อยู่ตรงนี้ครับ... ทั้งภาพถ่ายและเบอร์โทร

16 ๑๒.การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ

17 คณะกรรมการ กพร. ตรวจประเมินสายตรวจต้นแบบ

18 การออกปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจ พร้อม อส.ตร. บ้านโคน


ดาวน์โหลด ppt โครงการสายตรวจตำบลต้นแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google