งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.phyathai-sriracha.com ผู้ให้บริเว็บ บล็อก ผู้ให้บริการบล็อกที่มีชื่อเสียง * Blogger ( กูเกิล ) (www.blogger.com) * TypePad (www.typepad.com) * Word.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.phyathai-sriracha.com ผู้ให้บริเว็บ บล็อก ผู้ให้บริการบล็อกที่มีชื่อเสียง * Blogger ( กูเกิล ) (www.blogger.com) * TypePad (www.typepad.com) * Word."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.phyathai-sriracha.com ผู้ให้บริเว็บ บล็อก ผู้ให้บริการบล็อกที่มีชื่อเสียง * Blogger ( กูเกิล ) (www.blogger.com) * TypePad (www.typepad.com) * Word Press (www.wordpress.org) * Yahoo ! 360° (360.yahoo.com) * Windows live space (http://spaces.live.com) * My Space (www.myspace.com) * Multiply (www.multiply.com/) ผู้ให้บริการบล็อกในประเทศ ไทยที่เป็นที่รู้จัก * Blognone (www.blognone.com) * exteen (www.exteen.com) * MBlog (http://mblog.manager.co.th) * GotoKnow (www.gotoknow.org) * learners.in.th (www.learners.in.th) * bloggang (www.bloggang.com) * oknation (www.oknation.net)

2 www.phyathai-sriracha.com ผู้ให้บริการเว็บบล็อกที่เลือกคือ www.blogger.com เพราะ 1. เป็นบริการจาก Google ทำให้ติดอันดับการค้นหาของ Google ได้ง่าย 2. สามารถทำการติดต่อเรื่องการทำโฆษณากับ Google ได้ง่ายกว่าเว็บบล็อกอื่นๆ ตัวอย่างเว็บบล็อกของ www.blogger.com http://www.drsuchada.com

3 การสมัครสมาชิก blogger 1. ทำการสมัครเป็นสมาชิก gmail ก่อน 2. ชื่อที่สมัครใน gmail นำมาใช้ใน www.blogger.com Example.gmail.com www.phyathai-sriracha.com

4 การ เผยแพร่ www.phyathai-sriracha.com การเผยแพร่ คือการตั้งชื่อ blog เช่น ชื่อที่ต้องการ.com,google.com ซึ่งการตั้ง ชื่อ blog มี 2 แบบคือ 1. blog ฟรี การตั้งชื่อ จะมี blogspot.com ต่อท้าย เช่น http://leelajung.blogspot.com 2. blog ที่จดโดเมน จะสามารถตั้งชื่อ คำต่อท้ายเป็น.com ได้เลย เช่น www.google.com ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจดโดเมน ทางเว็บไซต์แจ้งไว้ว่า “ โดเมนมีการจดทะเบียน ผ่านพันธมิตรของ Google และมีค่าใช้จ่าย $10 (USD) ต่อปี จากการจด ทะเบียนนี้ คุณจะได้รับบัญชี Google Apps สำหรับโดเมนใหม่ของคุณด้วย ”Google Apps

5 การใช้งาน blogger www.phyathai-sriracha.com ทำการ ลงชื่อเข้าใช้งาน จะพบกับหน้า แผงควบคุม

6 การใช้งาน blogger www.phyathai-sriracha.com แผงควบคุม

7 การใช้งาน blogger www.phyathai-sriracha.com ข้อมูลส่วนตัว สำหรับใส่ข้อมูลส่วนตัว ต่างๆ เมื่อทำการแก้ไขเสร็จสิ้น ต้องทำการกดบันทึกใน หมายเลขที่ ครับ 1 2 2 กลับไปหน้าแผงควบคุมกดหมายเลขที่ 1 แผงควบคุม

8 การใช้งาน blogger www.phyathai-sriracha.com บทความใหม่ แผงควบคุม ลงข้อมูล 12 การบันทึกมี 2 แบบ แบบ บันทึกแล้วแสดงในบล็อกเลย 1 2 แบบ บันทึกแล้วแต่จะไม่แสดงผล แต่จะเก็บไว้เป็น แบบร่าง เพื่อกลับมาแก้ไข 3 หมายเลข คือแผงควบคุม 3 ส่วนการทำงาน ส่วนแสดงผล

9 การใช้งาน blogger www.phyathai-sriracha.com แก้ไขบทความ แผงควบคุม ลงข้อมูล หมายเลข เลือกบทความที่ร่างไว้ ให้แสงผลในบล็อก 1 2 หมายเลข ลบบทความที่ไม่ต้องการทิ้ง 3 หมายเลข คือแผงควบคุม 3 12 ส่วนการทำงาน

10 การใช้งาน blogger www.phyathai-sriracha.com แก้ไขหน้าเว็บ แผงควบคุม หมายเลข เพิ่มเมนู 1 2 หมายเลข จำนวนเมนูที่อยู่ข้างบน 3 หมายเลข คือแผงควบคุม 3 1 2 ลงข้อมูล ส่วนการทำงาน

11 การใช้งาน blogger www.phyathai-sriracha.com ข้อคิดเห็น แผงควบคุม หมายเลข เลือกความคิดเห็นแล้วลบทิ้งเลย 1 2 หมายเลข จะทำการลบข้อมูลแล้วก็ขึ้นว่า ข้อความโดนบล็อก 3 หมายเลข คือแผงควบคุม 3 21 จัดการข้อคิดเห็นของคนที่ แสดงความคิดเห็น สามารถทำการลบ ทำการ บล็อก

12 การใช้งาน blogger www.phyathai-sriracha.com การตั้งค่า แผงควบคุม 3 21 เป็นการตั้งค่าหัวข้อต่างๆในบล็อก เช่น หน้าแรกของบล็อก การจัดรูปแบบ ข้อคิดเห็น ฯลฯ 1 ขั้นต้น คือ การตั้งค่าหน้าแรกของ บล็อก ชื่อบล็อก คำบรรยายบล็อก 2 การเผยแพร่ คือ ชื่อที่ตั้งไว้เพื่อการ เข้าถึง เช่น www.google.com 3 การจัดรูปแบบ คือ การตั้งค่าการ แสดงบทความสูงสุด ตั้งลักษณะเวลา ที่แสดง 4 ข้อคิดเห็น คือ ตั้งให้แสดง / ซ้อน ข้อคิดเห็น ระบุบุคคลที่สามารถอ่านได้ หมายเหตุ :: เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลต้องทำการบันทึกทุกครั้ง ซึ่งปุ่มกดบันทึก จะอยู่ด้านล่าง

13 การใช้งาน blogger www.phyathai-sriracha.com การออกแบบ 3 เป็นการแบบหน้าบล็อก เช่น ขนาดความกว้าหน้าจอร์ สีของตัวอักษร สีพื้น หลัง เป็นต้น 1 2 หมายเลข แสดงตัวอย่าง หน้าของบล็อก 1 หมายเลข บันทึก 2 หมายเลข กลับไปแผง ควบคุม 3 เมนูสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ สลับเพื่อความสวยงาม แต่บทความ บล็อก ส่วนหัว จะไม่สามารถย้าย ได้ ส่วนที่ “ เพิ่ม gadget” เป็นการ เพิ่มเมนูเข้าไป

14 การใช้งาน blogger www.phyathai-sriracha.com การตัวอย่างบล็อก แบบฟอร์ม หน้าบล็อก เพิ่ม Gadget คือการเพิ่มเมนูใหม่ลงไปในบล็อก

15 การใช้งาน blogger www.phyathai-sriracha.com การสลับตำแหน่ง เพิ่ม Gadget คือการเพิ่มเมนูใหม่ลงไปในบล็อก 1 2 3 4 1 2 3 4 ก่อน หลัง

16 การใช้งาน blogger www.phyathai-sriracha.com การสลับตำแหน่ง แผง ควบคุม เพิ่ม Gadget คือการเพิ่มเมนูใหม่ลงไปในบล็อก 1 2 3 4 2 1 3 4 ก่อนหลัง การ ออกแบบ

17 การใช้งาน blogger www.phyathai-sriracha.com เครื่องมือออกแบบแม่แบบ เป็นเครื่องมือในการแต่งสีบล็อก พื้นหลัง ความกว้างหน้าจอ สีตัวอกษร 1 เทมเพลต 2 พื้นหลัง 3 ปรับความกว้าง 4 ขั้นสูง

18 การใช้งาน blogger www.phyathai-sriracha.com เครื่องมือออกแบบแม่แบบ 1 เทมเพลต ก่อน หลัง

19 การใช้งาน blogger www.phyathai-sriracha.com เครื่องมือออกแบบแม่แบบ แผง ควบคุม การ ออกแบบ 1 ตัวอย่างเทมเพลต

20 การใช้งาน blogger www.phyathai-sriracha.com เครื่องมือออกแบบแม่แบบ แผง ควบคุม การ ออกแบบ ก่อน หลัง 2 พื้นหลัง

21 การใช้งาน blogger www.phyathai-sriracha.com เครื่องมือออกแบบแม่แบบ แผง ควบคุม การ ออกแบบ ก่อน หลัง 3 ปรับความกว้าง 1000 px 600 px

22 การใช้งาน blogger www.phyathai-sriracha.com เครื่องมือออกแบบแม่แบบ แผง ควบคุม การ ออกแบบ 4 ขั้นสูง เป็นการแต่งสีของพื้นหลัง สีตัวอักษรทั้งสีหัวข้อ เนื้อหา link

23 หน้าแรกของเว็บ www.phyathai-sriracha.com ศูนย์ หัวใจ

24 ศูนย์หัวใจ www.phyathai-sriracha.com เก่า ใหม่

25 ศูนย์โรคทางเดิน อาหารและตับ www.phyathai-sriracha.com เก่า ใหม่

26 ศูนย์ตรวจสุขภาพ www.phyathai-sriracha.com เก่า ใหม่

27 เว็บไซด์ใหม่ www.phyathai-sriracha.com

28 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Www.phyathai-sriracha.com ผู้ให้บริเว็บ บล็อก ผู้ให้บริการบล็อกที่มีชื่อเสียง * Blogger ( กูเกิล ) (www.blogger.com) * TypePad (www.typepad.com) * Word.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google