งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดเด่น Android เมื่อ เทียบกับ ios อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ไว้ตกแต่ง Wallpaper ให้ใช้งานง่ายขึ้น นั่นเอง ถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็ลอง นึกถึง Widget บนคอมนั่นแหละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดเด่น Android เมื่อ เทียบกับ ios อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ไว้ตกแต่ง Wallpaper ให้ใช้งานง่ายขึ้น นั่นเอง ถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็ลอง นึกถึง Widget บนคอมนั่นแหละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จุดเด่น Android เมื่อ เทียบกับ ios อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ไว้ตกแต่ง Wallpaper ให้ใช้งานง่ายขึ้น นั่นเอง ถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็ลอง นึกถึง Widget บนคอมนั่นแหละ ครับ ซึ่งสำหรับใน Android มี Widget ให้เลือกใช้มากมาย Widget เป็นแอปพลิเคชันขนาด เล็กที่คุณสามารถใช้ได้โดยตรงบน หน้าจอ Home ของคุณ Android โหลด application / อัพเดท application ไม่ต้องผ่าน iTune ของ ios

3 วิเคราะห์ข้อดีกับข้อเสียของ Android กับ ios

4 iOS ข้อดี คือ มี Application หลากหลาย มี บริการ App Store และ โปรแกรม iTunes สนับสนุนการ จัดการอุปกรณ์มีเมนูการใช้งาน รวดเร็วและเข้าใจ ง่าย โปรแกรม Web Brower ( Safari ) ตอบสนองได้รวดเร็ว ข้อเสีย คือ ผู้ใช้งานไม่สามารถ ออกแบบปรับเปลี่ยนหน้าจอได้ตาม ความต้องการ ไม่สามารถทํางาน ได้พร้อมๆ กันหลายอย่าง เช่น ไม สามารถฟัเพลง พร้อม เปิด Web Brower เพื่อใช้งาน อินเตอร์เน็ตได้ Android ข้อดี คือ เป็นมาตรฐานเปิด ทําให้เกิดความหลากหลาย และมี Application ให้ เลือกใช้มากมาย และ สามารถเชื่อมต่อกับบริการ ต่างๆของ Google ได้ สะดวก เช่น Gmail, Google Talk, Google Maps และ Google Search Engine ข้อเสีย คือ ไม่คล่องตัว เท่า iOS และการที่เป็น ระบบเปิดทําให้มีอุปกรณ์ที่ ใช้ระบบมีหลายยี่ห้อ หลาย ขนาดหน้าจอ ทํา ให้ Application ต่างๆ ต้อง พัฒนาออกมาสามารถใช้งาน ได้ เฉพาะรุ่นเท่านั้น เนื่องจากอาจติดปัญหาเรื่อง ความกวางของหน้าจอ เป็น ต้น

5 1. โปรแกรมใช้ง่ายเหมาะแก่การใช้งาน 2. เป็นมาตรฐานเปิดทําให้เกิดความหลากหลายและ มี Application ให้เลือกใช้มากมาย และสามารถเชื่อมต่อกับ บริการต่างๆของ Google ได้สะดวก 3. สามารถใช้งานด้วยนิ้วได้สะดวกและลื่นไหล 4. สามารถทำงานได้เร็วกว่า windows mobile เร็วพอๆกับ iphone ในมาตรฐานราคา licences ที่เท่ากัน ในกลุ่มผมเลือกใช้ android เพราะ

6 1. นาย ธีปกรณ์ แก้วกุลวงษ์ เลขที่ 6 2. นาย นิรุจน์ ชนะดวงดี เลขที่ 15 3. นาย ไพบูรณ์ อินทะซาว เลขที่ 24 4. นาย ภูพิงค์ อุปขาว เลขที่ 27 รายชื่อกลุ่ม

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt จุดเด่น Android เมื่อ เทียบกับ ios อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ไว้ตกแต่ง Wallpaper ให้ใช้งานง่ายขึ้น นั่นเอง ถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็ลอง นึกถึง Widget บนคอมนั่นแหละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google