งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานเว็บคอนโทรลขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานเว็บคอนโทรลขั้นพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานเว็บคอนโทรลขั้นพื้นฐาน

2 การใช้งานเว็บคอนโทรล Panel
การนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ในหน้าเว็บเพจ ในบางกรณีเราไม่ สามารถนำเสนอข้อมูลทั้งหมดได้ภายใน 1 หน้าจอ ซึ่งก็จะมี แถบ School Bar ของบราวเซอร์ทำหน้าที่เลื่อนดูข้อมูลที่อยู่ ด้านล่าง แต่ถ้าเราต้องการกำหนดให้แสดงข้อมูลภายใน 1 หน้าจอใน บราวเซอร์แล้ว เว็บคอนโทรล Panel จะเหมาะมาก ๆ กับ หน้าที่นี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะ เว็บคอนโทรล Panel ทำหน้าที่เป็น ตัวบรรจุ (Container) เว็บคอนโทรลตัวอื่น ๆ เพื่อแสดง ข้อมูลบางส่วน

3 พื้นฐานการใช้งานเว็บคอนโทรล Multiview และเว็บคอนโทรล View
ทำหน้าที่เป็นตัวบรรจุเช่นเดียวกับเว็บคอนโทรล Panel แต่ แตกต่างกันตรงที่เว็บคอนโทรล MultiView ทำงานร่วมกับ เว็บคอนโทรล View โดยที่เว็บคอนโทรล View แต่ละตัวจะ มีส่วนแสดงผลเป็นของตัวเอง พื้นฐานการใช้งานเว็บคอนโทรล Multiview และเว็บคอนโทรล View

4 การทำแบบสอบถามด้วยเว็บคอนโทรล MultiView
เว็บคอนโทรล MultiView จำนวน 1ตัว มีส่วนแสดงผล หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับจำนวนของเว็บคอนโทรล View ที่ใช้ นั่นเอง การทำแบบสอบถามด้วยเว็บคอนโทรล MultiView

5 การใช้งานเว็บคอนโทรล Wizard
เว็บคอนโทรล Wizard เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่มีลำดับ ขั้นตอนการทำงาน เช่น การสมัครสมาชิกที่ต้องมีการออกแบบ สอบถามต่างๆ การทำแบบฟอร์มถามคำถาม เป็นต้น ถือว่าเว็บ คอนโทรล Wizard ทำหน้าที่เป็นตัวบรรจุอีกรูปแบบหนึ่ง การใช้งานเว็บคอนโทรล Wizard

6 การใช้งานเว็บคอนโทรล FileUpload
ถ้าจะกล่าวถึงโฮมเพจในกลุ่มของการแชร์ไฟล์ต่าง ๆ (File Sharing) เช่น ระบบการแชร์ไฟล์ภาพหรือบริการรับฝากส่ง ไฟล์, โหวดสติกเกอร์ เป็นต้น ล้วนแล้วแต่ต้องมีการทำงานใน ส่วนของการอัพโหลดไฟล์ต่าง ๆ ของผู้ใช้เข้ามาในเว็บไซต์ของ เรา การอัพโหลดไฟล์ต่างๆ อยู่ในความรับผิดชอบของเว็บ คอนโทรล FileUpload

7 การใช้งานเว็บคอนโทรล Menu
ทำหน้าที่ทำระบบเมนูในหน้าเว็บไซต์ การจัดการเกี่ยวกับระบบ เมนูอยู่ภายใต้คำสั่ง Edit Menu Items : ลำดับชั้นเมนูชั้นบนสุดเรียกว่า root item ส่วนลำดับชั้นถัด มาเรียกว่า child item โดยที่ child item ต้องอยู่ภายใต้ โครงสร้างของ root item เสมอ คุณสมบัติที่น่าสนใจของ เว็บคอนโทรล Menu ก็คือ คุณสมบัติ Text หมายถึง ข้อความที่กำกับแต่ละ Item คุณสมบัติ Value หมายถึง ค่าของรายการนั้น ๆ การใช้งานเว็บคอนโทรล Menu

8 การใช้งานเว็บคอนโทรล TreeView
เว็บคอนโทรล TreeView แสดงข้อมูลโดยอาศัยโครงสร้างแบบ TreeView จัดว่าเป็นเว็บคอนโทรลที่ผู้ใช้คุ้นเคยมากที่สุดอีกตัว หนึ่ง เช่น ใน Windows Explorer สามารถแก้ไขโครงสร้างของเว็บคอนโทรล TreeView โดยการ เลือกคำสั่ง Edit Nodes… ลำดับชั้นของแต่ละรายการเรียกว่า โหนด (Node) ลำดับบน เรียกว่า root node ส่วนลำดับชั้นย่อยเรียกว่า child node ให้คลิกเลือก show lines เพื่อกำหนดให้เว็บคอนโทรล TreeView แสดงเส้นของโหนดแต่ละระดับด้วย ปรับแต่งส่วนแสดงผลของเว็บคอนโทรล TreeView ได้ที่ คุณสมบัติ ImageSet


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานเว็บคอนโทรลขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google