งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานเว็บคอนโทรลขั้น พื้นฐาน. การใช้งานเว็บคอนโทรล Panel การนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ในหน้าเว็บเพจ ในบางกรณีเราไม่สามารถนำเสนอข้อมูล ทั้งหมดได้ภายใน 1 หน้าจอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานเว็บคอนโทรลขั้น พื้นฐาน. การใช้งานเว็บคอนโทรล Panel การนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ในหน้าเว็บเพจ ในบางกรณีเราไม่สามารถนำเสนอข้อมูล ทั้งหมดได้ภายใน 1 หน้าจอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานเว็บคอนโทรลขั้น พื้นฐาน

2 การใช้งานเว็บคอนโทรล Panel การนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ในหน้าเว็บเพจ ในบางกรณีเราไม่สามารถนำเสนอข้อมูล ทั้งหมดได้ภายใน 1 หน้าจอ ซึ่งก็จะมีแถบ School Bar ของบราวเซอร์ทำหน้าที่เลื่อนดู ข้อมูลที่อยู่ด้านล่าง แต่ถ้าเราต้องการกำหนดให้แสดงข้อมูล ภายใน 1 หน้าจอในบราวเซอร์แล้ว เว็บ คอนโทรล Panel จะเหมาะมาก ๆ กับหน้าที่ นี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะ เว็บคอนโทรล Panel ทำหน้าที่เป็นตัวบรรจุ (Container) เว็บ คอนโทรลตัวอื่น ๆ เพื่อแสดงข้อมูล บางส่วน

3 พื้นฐานการใช้งานเว็บคอนโทรล Multiview และเว็บคอนโทรล View ทำหน้าที่เป็นตัวบรรจุเช่นเดียวกับเว็บ คอนโทรล Panel แต่แตกต่างกันตรงที่เว็บ คอนโทรล MultiView ทำงานร่วมกับเว็บ คอนโทรล View โดยที่เว็บคอนโทรล View แต่ละตัวจะมีส่วนแสดงผลเป็นของตัวเอง พื้นฐานการใช้งานเว็บคอนโทรล Multiview และเว็บคอนโทรล View

4 การทำแบบสอบถามด้วยเว็บ คอนโทรล MultiView เว็บคอนโทรล MultiView จำนวน 1 ตัว มี ส่วนแสดงผลหลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับ จำนวนของเว็บคอนโทรล View ที่ใช้นั่นเอง การทำแบบสอบถามด้วยเว็บ คอนโทรล MultiView

5 การใช้งานเว็บคอนโทรล Wizard เว็บคอนโทรล Wizard เหมาะสำหรับ เว็บไซต์ที่มีลำดับขั้นตอนการทำงาน เช่น การสมัครสมาชิกที่ต้องมีการออกแบบ สอบถามต่างๆ การทำแบบฟอร์มถาม คำถาม เป็นต้น ถือว่าเว็บคอนโทรล Wizard ทำหน้าที่เป็นตัวบรรจุอีกรูปแบบ หนึ่ง การใช้งานเว็บคอนโทรล Wizard

6 การใช้งานเว็บคอนโทรล FileUpload ถ้าจะกล่าวถึงโฮมเพจในกลุ่มของการแชร์ ไฟล์ต่าง ๆ (File Sharing) เช่น ระบบการ แชร์ไฟล์ภาพหรือบริการรับฝากส่งไฟล์, โหวดสติกเกอร์ เป็นต้น ล้วนแล้วแต่ต้องมี การทำงานในส่วนของการอัพโหลดไฟล์ ต่าง ๆ ของผู้ใช้เข้ามาในเว็บไซต์ของเรา การอัพโหลดไฟล์ต่างๆ อยู่ในความ รับผิดชอบของเว็บคอนโทรล FileUpload

7 การใช้งานเว็บคอนโทรล Menu ทำหน้าที่ทำระบบเมนูในหน้าเว็บไซต์ การ จัดการเกี่ยวกับระบบเมนูอยู่ภายใต้คำสั่ง Edit Menu Items : ลำดับชั้นเมนูชั้นบนสุดเรียกว่า root item ส่วนลำดับชั้นถัดมาเรียกว่า child item โดย ที่ child item ต้องอยู่ภายใต้โครงสร้างของ root item เสมอ คุณสมบัติที่น่าสนใจของ เว็บคอนโทรล Menu ก็คือ ◦ คุณสมบัติ Text หมายถึง ข้อความที่กำกับแต่ละ Item ◦ คุณสมบัติ Value หมายถึง ค่าของรายการนั้น ๆ การใช้งานเว็บคอนโทรล Menu

8 การใช้งานเว็บคอนโทรล TreeView เว็บคอนโทรล TreeView แสดงข้อมูลโดย อาศัยโครงสร้างแบบ TreeView จัดว่าเป็นเว็บ คอนโทรลที่ผู้ใช้คุ้นเคยมากที่สุดอีกตัวหนึ่ง เช่น ใน Windows Explorer สามารถแก้ไขโครงสร้างของเว็บคอนโทรล TreeView โดยการเลือกคำสั่ง Edit Nodes… ลำดับชั้นของแต่ละรายการเรียกว่า โหนด (Node) ลำดับบนเรียกว่า root node ส่วน ลำดับชั้นย่อยเรียกว่า child node ให้คลิกเลือก show lines เพื่อกำหนดให้เว็บคอนโทรล TreeView แสดงเส้นของโหนดแต่ละระดับด้วย ปรับแต่งส่วนแสดงผลของเว็บคอนโทรล TreeView ได้ที่คุณสมบัติ ImageSet


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานเว็บคอนโทรลขั้น พื้นฐาน. การใช้งานเว็บคอนโทรล Panel การนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ในหน้าเว็บเพจ ในบางกรณีเราไม่สามารถนำเสนอข้อมูล ทั้งหมดได้ภายใน 1 หน้าจอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google