งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซิลิคอน คอนโทรล สวิตช์ (SCS). ซิลิคอน คอนโทรล สวิทช์ หรือ SCS จะ ประกอบสารกึ่งตัวนำ 4 ตอน PNPN มีขา ถูกต่อออกมาใช้งาน 4 ขา ขาต่าง ๆ ของ SCS มีดังนี้ ขาแอโนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซิลิคอน คอนโทรล สวิตช์ (SCS). ซิลิคอน คอนโทรล สวิทช์ หรือ SCS จะ ประกอบสารกึ่งตัวนำ 4 ตอน PNPN มีขา ถูกต่อออกมาใช้งาน 4 ขา ขาต่าง ๆ ของ SCS มีดังนี้ ขาแอโนด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซิลิคอน คอนโทรล สวิตช์ (SCS)

2 ซิลิคอน คอนโทรล สวิทช์ หรือ SCS จะ ประกอบสารกึ่งตัวนำ 4 ตอน PNPN มีขา ถูกต่อออกมาใช้งาน 4 ขา ขาต่าง ๆ ของ SCS มีดังนี้ ขาแอโนด (A) ขาแคโถด (K) บางครั้งเรียกว่าขาอิมิตเตอร์ (E) ขา แคโถด เกท (GK) บางครั้งเรียกขาเบส (B) และขาแอโนด เกท (GA) บางครั้งเรียกขา คอลเลคเตอร์ (C) แสดงเป็นโครงสร้างและ สัญลักษณ์ดังรูป

3 โครงสร้างและวงจรสมมูลย์ของ SCS

4 SCS เมื่อเปรียบเที่ยบกับ SCR แล้ว SCS มีข้อดี ดีกว่า SCR หลายอย่างด้วยกันดังนี้ 1. SCS ใช้เวลาในการนำกระแส และหยุด นำกระแสเท่ากับที่ SCR นำกระแสคือประมาณ 1~10mS ส่วน SCR ใช้เวลาหยุดนำกระแส 5~30mS 2. สามารถเพิ่มการควบคุมการทำงาน การหยุดทำงานได้

5 การควบคุมให้ SCS ที่นำกระแสแล้ว หยุดนำกระแส แสดงไว้ 3 วิธี ดังนี้ 1. การหยุดนำกระแสโดยใช้พัลซ์ บวกป้อนให้ขา GA

6 2. การหยุดนำกระแสโดยใช้ ทรานซิสเตอร์ลัดวงจร

7 3. การหยุดนำกระแสโดยใช้พัลซ์ลบ ป้อนให้ขา GK

8 เกท เทิน ออฟ สวิตช์ (GTO)

9 รูปร่างและตำแหน่งขาของ GTO

10 การทำงานและการทำงานของ GTO สามารถ ควบคุมการจ่ายแรงดันได้ที่ขา G เพียงขา เดียว แต่ต้องใช้กระแสเกทที่มากระตุ้น GTO สูงกว่าของ SCR ปกติ SCR ใช้กระแสกระตุ้น เกทประมาณ 30mA ส่วนของ GTO ต้องใช้ กระแสเกทสูงถึงประมาณ 10 mA ดังนั้น กระแสเกทที่จะทำให้ GTO หยุดนำกระแส จะต้องสูงมากขึ้นไปอีก ขึ้นอยู่กับชนิดของ GTO ที่นำมาใช้งาน

11 การทำให้ GTO หยุดนำกระแส 1. ใช้วิธีการหยุดนำกระแสของ SCR มาใช้ได้เลย 2. ป้อนแรงดันลบค่าสูงให้ขา G ของ GTO เทียบกับขา K

12 การนำ GTO ไปใช้งาน วงจรกำเนิดสัญญาณฟันเลื่อย

13 ไลท์ แอกทีฟ ซิลิกอน คอนโทรล เร็กติ ไฟเออร์ (LASCR)

14

15

16 โครงสร้างและภาพตัดครึ่ง ภายในของ LASCR

17 โครงสร้างและขาต่อใช้งานจะเหนือกับ SCR ทุกอย่าง ส่วนแตกต่างกันคือ ตัวถัง ของ LASCR จะเจาะใส่กระจกให้โปร่งแสง บางส่วน เพื่อให้แสงสามารถไปกระทบ รอยต่อของสารกึ่งตัวนำ PN ระหว่างขา G กับขา K ได้ ส่วนรูปที่ 6.10 ( ข ) แสดง สัญลักษณ์ของ LASCR ในรูปที่ 6.11 แสดง โครงสร้างจริง ตำแหน่งของแสงที่ตก กระทบ LASCR และภาพตัดครึ่งแสดง ส่วนประกอบภายใน

18 แสดงรูปร่างของ LASCR

19


ดาวน์โหลด ppt ซิลิคอน คอนโทรล สวิตช์ (SCS). ซิลิคอน คอนโทรล สวิทช์ หรือ SCS จะ ประกอบสารกึ่งตัวนำ 4 ตอน PNPN มีขา ถูกต่อออกมาใช้งาน 4 ขา ขาต่าง ๆ ของ SCS มีดังนี้ ขาแอโนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google