งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Graphics เรขาคณิต 2 มิติ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Graphics เรขาคณิต 2 มิติ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Graphics เรขาคณิต 2 มิติ 1

2 Window ระบบพิกัดโลก(world coordinate system) เป็นระบบที่ใช้อธิบายตำแหน่งของภาพวัตถุในธรรมชาติ ระบบนี้จะไม่ขึ้นกับขนาดพิกัดของจอภาพ ดังนั้นช่วงตัวเลขที่ใช้จะเป็นเท่าใดก็ได้ จะมีค่าเป็นบวกหรือลบหรือแม้แต่เลขทศนิยมก็ได้เช่นกัน

3 Window ในบางครั้งภาพสมบูรณ์ของวัตถุที่ใช้ระบบพิกัดโลกอธิบายตำแหน่งนั้นมีขนาดใหญ่และซับซ้อนมาก และผู้ใช้ต้องการแสดงภาพเพียงบางส่วนของวัตถุเท่านั้น ความสามารถในการแสดงภาพเพียงบางส่วนของภาพวัตถุภายในบริเวณสี่เหลี่ยมที่กำหนดไว้ เราเรียกว่า “การทำช่องหน้าต่าง”(windowing) กรอบสี่เหลี่ยมที่ใช้แสดงภาพนั้นเรียกว่า “หน้าต่าง”(window)

4 Window ส่วนต่าง ๆ ของภาพจะถูกนำมาแสดงบนจอภาพได้โดยการนำ window ไปวางไว้ตรงส่วนนั้นของภาพในระบบพิกัดโลก การปรับเปลี่ยน ขนาดของหน้าต่างจะทำให้เกิด การย่อ การขยาย หรือการบิดเบี้ยวของภาพ ซึ่งอยู่ในหน้าต่างได้

5 Viewport Viewport หรือช่องแสดงภาพคือ เนื้อที่สี่เหลี่ยมบนจอภาพซึ่งมีส่วนของภาพใน window ที่ต้องการแสดงผล viewport มีประโยชน์ในเรื่องการแสดงส่วนของภาพ หลาย ๆ ส่วนบนจอภาพเดียวกัน โดยให้เห็นทุกส่วนพร้อม ๆ กัน สามารถทำได้โดยแบ่งจอภาพเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนของจอภาพนั้น แสดงแต่ละส่วนของภาพที่ต้องการ

6 เส้นตรง (Line) สมการในการคำนวณหาเส้นตรงคือ Y = mX + b
m = (Y2 – Y1) / (X2 – X1) และ b คือจุดตัดของเส้นตรงบนแกน Y หาได้จาก b = Y1 – mX1

7 เส้นตรง (Line) DDA Algorithm และ Bresenham’s Line Algorithm
การพัฒนา Algorithm สำหรับการวาดเส้นตรงขึ้นหลาย Algorithm แต่ในที่นี้จะกล่าวถึง 2 Algorithm คือ DDA Algorithm และ Bresenham’s Line Algorithm

8 DDA (Digital Differential Analyzer) Algorithm
มีอัลกอริทึม ดังนี้

9 DDA(Digital Differential Analyzer) Algorithm

10 Bresenham’s Line Algorithm

11 Bresenham’s Line Algorithm

12 End


ดาวน์โหลด ppt Computer Graphics เรขาคณิต 2 มิติ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google