งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Graphics เรขาคณิต 2 มิติ. 1-2 Window ระบบพิกัดโลก (world coordinate system) เป็น ระบบที่ใช้อธิบายตำแหน่งของ ภาพวัตถุในธรรมชาติ ระบบนี้จะไม่ขึ้นกับขนาดพิกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Graphics เรขาคณิต 2 มิติ. 1-2 Window ระบบพิกัดโลก (world coordinate system) เป็น ระบบที่ใช้อธิบายตำแหน่งของ ภาพวัตถุในธรรมชาติ ระบบนี้จะไม่ขึ้นกับขนาดพิกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Graphics เรขาคณิต 2 มิติ

2 1-2 Window ระบบพิกัดโลก (world coordinate system) เป็น ระบบที่ใช้อธิบายตำแหน่งของ ภาพวัตถุในธรรมชาติ ระบบนี้จะไม่ขึ้นกับขนาดพิกัด ของจอภาพ ดังนั้นช่วงตัวเลขที่ ใช้จะเป็นเท่าใดก็ได้ จะมีค่าเป็นบวกหรือลบหรือ แม้แต่เลขทศนิยมก็ได้เช่นกัน

3 1-3 Window ในบางครั้งภาพสมบูรณ์ของวัตถุที่ใช้ ระบบพิกัดโลกอธิบายตำแหน่งนั้นมี ขนาดใหญ่และซับซ้อนมาก และผู้ใช้ ต้องการแสดงภาพเพียงบางส่วนของ วัตถุเท่านั้น ความสามารถในการแสดงภาพเพียง บางส่วนของภาพวัตถุภายในบริเวณ สี่เหลี่ยมที่กำหนดไว้ เราเรียกว่า “ การ ทำช่องหน้าต่าง ”(windowing) กรอบสี่เหลี่ยมที่ใช้แสดงภาพนั้น เรียกว่า “ หน้าต่าง ”(window)

4 1-4 Window ส่วนต่าง ๆ ของภาพจะถูก นำมาแสดงบนจอภาพได้โดย การนำ window ไปวางไว้ ตรงส่วนนั้นของภาพในระบบ พิกัดโลก การปรับเปลี่ยน ขนาดของ หน้าต่างจะทำให้เกิด การย่อ การขยาย หรือการบิดเบี้ยว ของภาพ ซึ่งอยู่ในหน้าต่าง ได้

5 1-5 Viewport Viewport หรือช่องแสดงภาพคือ เนื้อที่ สี่เหลี่ยมบนจอภาพซึ่งมีส่วนของภาพใน window ที่ต้องการแสดงผล viewport มีประโยชน์ในเรื่องการแสดง ส่วนของภาพ หลาย ๆ ส่วนบนจอภาพ เดียวกัน โดยให้เห็นทุกส่วนพร้อม ๆ กัน สามารถทำได้โดยแบ่งจอภาพเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนของจอภาพนั้น แสดงแต่ละ ส่วนของภาพที่ต้องการ

6 1-6 เส้นตรง (Line) สมการในการคำนวณหา เส้นตรงคือ Y = mX + b โดย m คือ ความชันของ เส้นตรง หาได้ จาก m = (Y2 – Y1) / (X2 – X1) และ b คือจุดตัดของเส้นตรง บนแกน Y หาได้จาก b = Y1 – mX1

7 1-7 เส้นตรง (Line) การพัฒนา Algorithm สำหรับการ วาดเส้นตรงขึ้นหลาย Algorithm แต่ ในที่นี้จะกล่าวถึง 2 Algorithm คือ DDA Algorithm และ Bresenham’s Line Algorithm

8 1-8 DDA (Digital Differential Analyzer) Algorithm มีอัลกอริทึม ดังนี้

9 1-9 DDA(Digital Differential Analyzer) Algorithm

10 1-10 Bresenham’s Line Algorithm

11 1-11 Bresenham’s Line Algorithm

12 1-12 End


ดาวน์โหลด ppt Computer Graphics เรขาคณิต 2 มิติ. 1-2 Window ระบบพิกัดโลก (world coordinate system) เป็น ระบบที่ใช้อธิบายตำแหน่งของ ภาพวัตถุในธรรมชาติ ระบบนี้จะไม่ขึ้นกับขนาดพิกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google