งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 LAKE SKYWALKER น. พ. วิวัฒน์ วิริย กิจจา นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด ระยอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 LAKE SKYWALKER น. พ. วิวัฒน์ วิริย กิจจา นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด ระยอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 LAKE SKYWALKER น. พ. วิวัฒน์ วิริย กิจจา นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด ระยอง

2 2

3 3 Learn How To Learn ( เรียนรู้วิธีการที่จะเรียนรู้ )

4 4 กรณีศึกษา ใครเอาเนย แข็งของฉันไป

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13 ความคิดเชิงระบบ Systems Thinking

14 14 ระบบ คือ การอยู่ดำรง คงไว้ได้ทั้งมวลของ องค์ประกอบต่างๆ ที่ทำ หน้าที่รวมกันเป็นหนึ่ง

15 15 การคิดเชิงระบบ เป็นพื้นฐานสำหรับความคิด และการสื่อสารที่กระจ่างชัด ทำให้เห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น ด้วยมุมมองที่ กว้างและแตกต่าง จะทำให้ คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น และ ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นผลดีทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาว

16 16 การคิดเชิงระบบ เปรียบเสมือนเครื่องมือทาง ธุรกิจ ที่จะช่วยให้คุณสามารถ มองเห็นได้ตลอดทั้ง กระบวนการ ซึ่งเป็นการมองหา จุดที่ต้องปรับปรุงได้เป็น เปรียบเสมือนเครื่องมือทาง ธุรกิจ ที่จะช่วยให้คุณสามารถ มองเห็นได้ตลอดทั้ง กระบวนการ ซึ่งเป็นการมองหา จุดที่ต้องปรับปรุงได้เป็น อย่างดี รวมไปถึงการสร้าง ทีมงานที่จะต้องดำเนินการไป อย่างเป็นระบบ อย่างดี รวมไปถึงการสร้าง ทีมงานที่จะต้องดำเนินการไป อย่างเป็นระบบ

17 17

18 18 ยุคสมัยของพลังมันสมอง การมีทรัพยากรมากเท่าใดไม่ สำคัญเท่ากับว่า มีสติปัญญาจัดการทรัพยากรได้ ดีเพียงใด

19 19 การกระทำใด ๆ การป้อนกลับของ ประสบการณ์และผล จากสิ่งที่คุณปฏิบัติ การป้อนกลับของ ประสบการณ์และผล จากสิ่งที่คุณปฏิบัติ การตัดสินใจ PlanDo Check Action

20 20 ความสมดุลของเหลว ในร่างกาย ความสมดุลของเหลว ในร่างกาย กระหายน้ำ ดื่มน้ำ

21 21


ดาวน์โหลด ppt 1 LAKE SKYWALKER น. พ. วิวัฒน์ วิริย กิจจา นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด ระยอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google