งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

22 STEEL RULER หน่วย : นิ้ว ( inch ) หน่วย : เซนติเมตร ( cm ) : มิลลิเมตร ( mm ) THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "22 STEEL RULER หน่วย : นิ้ว ( inch ) หน่วย : เซนติเมตร ( cm ) : มิลลิเมตร ( mm ) THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 22 STEEL RULER หน่วย : นิ้ว ( inch ) หน่วย : เซนติเมตร ( cm ) : มิลลิเมตร ( mm ) THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

2 DIMENSIO NS Scale Lengthm in ch m Overall Length Wid th mm thickn ess mm / / / / / / / THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

3 การอ่านค่า STEEL RULER 1234 ชิ้นงานที่ นำมาวัด 12 ระดับสายตา 90 องศา จุดที่ 2 อ่านค่าที่วัดได้ 100 มิลลิเมตร (mm.) จุดที่ 1 คือค่าเริ่มต้นของการวัดโดยการนำ ชิ้นส่วนให้ชนแนบสนิทกับ STOPPER หรือหมายเลข 0 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED 24

4 วิธีการอ่าน ค่า 1. วางชิ้นงานให้อยู่ที่หมายเลข 0 2. ระดับสายตาอยู่ที่ 90 องศา 3. อ่านค่าจากมากไปน้อย ข้อห้ามและข้อควรระวัง 1 ระวังสเกลของฟุตเหล็กไม่ให้เป็นรอยขูด, ขีด จะทำให้การอ่านค่าผิดพลาด 2 เมื่อใช้เสร็จควรทำความสะอาด โดยใช้ผ้าเช็ด สิ่งสกปรกทุกครั้งหลังการใช้งาน THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED 25


ดาวน์โหลด ppt 22 STEEL RULER หน่วย : นิ้ว ( inch ) หน่วย : เซนติเมตร ( cm ) : มิลลิเมตร ( mm ) THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google