งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

STEEL RULER หน่วย : เซนติเมตร ( cm ) : มิลลิเมตร ( mm )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "STEEL RULER หน่วย : เซนติเมตร ( cm ) : มิลลิเมตร ( mm )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 STEEL RULER หน่วย : เซนติเมตร ( cm ) : มิลลิเมตร ( mm )
THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED STEEL RULER หน่วย : เซนติเมตร ( cm ) : มิลลิเมตร ( mm ) หน่วย : นิ้ว ( inch ) 22

2 DIMENSIONS Scale Length mm inch Overall Length Width mm thickness mm
THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED DIMENSIONS Scale Length mm inch Overall Length Width mm thickness mm / / / / / / / 23

3 การอ่านค่า STEEL RULER
THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED การอ่านค่า STEEL RULER จุดที่ 2 อ่านค่าที่วัดได้ มิลลิเมตร (mm.) 1 2 จุดที่ 1 คือค่าเริ่มต้นของการวัดโดยการนำชิ้นส่วนให้ชนแนบสนิทกับ STOPPER หรือหมายเลข 0 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 ระดับสายตา 90 องศา ชิ้นงานที่นำมาวัด 24

4 วิธีการอ่านค่า 1. วางชิ้นงานให้อยู่ที่หมายเลข 0
THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED วิธีการอ่านค่า 1. วางชิ้นงานให้อยู่ที่หมายเลข 0 2. ระดับสายตาอยู่ที่ 90 องศา 3. อ่านค่าจากมากไปน้อย ข้อห้ามและข้อควรระวัง 1 ระวังสเกลของฟุตเหล็กไม่ให้เป็นรอยขูด ,ขีด จะทำให้การอ่านค่าผิดพลาด 2 เมื่อใช้เสร็จควรทำความสะอาด โดยใช้ผ้าเช็ดสิ่งสกปรกทุกครั้งหลังการใช้งาน 25


ดาวน์โหลด ppt STEEL RULER หน่วย : เซนติเมตร ( cm ) : มิลลิเมตร ( mm )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google