งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

22 STEEL RULER หน่วย : นิ้ว ( inch ) หน่วย : เซนติเมตร ( cm ) : มิลลิเมตร ( mm ) THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "22 STEEL RULER หน่วย : นิ้ว ( inch ) หน่วย : เซนติเมตร ( cm ) : มิลลิเมตร ( mm ) THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 22 STEEL RULER หน่วย : นิ้ว ( inch ) หน่วย : เซนติเมตร ( cm ) : มิลลิเมตร ( mm ) THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

2 DIMENSIO NS Scale Lengthm in ch m Overall Length Wid th mm thickn ess mm 150 6 175 6 - 7/8 15 0.5 300 12 336 13 - 1/4 25 1.0 600 24 641 25 - 1/4 30 1.2 1000 36 1051 41 - 3/8 35 1.5 1500 60 1564 61 - 5/8 40 2.0 2000 78 2056 81 - 1/4 40 2.0 3000 118 3056 120 - 5/8 40 3.0 23 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED

3 การอ่านค่า STEEL RULER 1234 ชิ้นงานที่ นำมาวัด 12 ระดับสายตา 90 องศา จุดที่ 2 อ่านค่าที่วัดได้ 100 มิลลิเมตร (mm.) จุดที่ 1 คือค่าเริ่มต้นของการวัดโดยการนำ ชิ้นส่วนให้ชนแนบสนิทกับ STOPPER หรือหมายเลข 0 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED 24

4 วิธีการอ่าน ค่า 1. วางชิ้นงานให้อยู่ที่หมายเลข 0 2. ระดับสายตาอยู่ที่ 90 องศา 3. อ่านค่าจากมากไปน้อย ข้อห้ามและข้อควรระวัง 1 ระวังสเกลของฟุตเหล็กไม่ให้เป็นรอยขูด, ขีด จะทำให้การอ่านค่าผิดพลาด 2 เมื่อใช้เสร็จควรทำความสะอาด โดยใช้ผ้าเช็ด สิ่งสกปรกทุกครั้งหลังการใช้งาน THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED 25


ดาวน์โหลด ppt 22 STEEL RULER หน่วย : นิ้ว ( inch ) หน่วย : เซนติเมตร ( cm ) : มิลลิเมตร ( mm ) THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google