งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคลังจังหวัด ปัตตานี. ได้รับจัดสรร 9,113.96 ล้านบาท เบิกจ่าย 7,983.26 ล้านบาท ร้อยละ 87.59 คงเหลือ 1,130.70 ล้านบาท ร้อยละ 12.41.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคลังจังหวัด ปัตตานี. ได้รับจัดสรร 9,113.96 ล้านบาท เบิกจ่าย 7,983.26 ล้านบาท ร้อยละ 87.59 คงเหลือ 1,130.70 ล้านบาท ร้อยละ 12.41."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคลังจังหวัด ปัตตานี

2 ได้รับจัดสรร 9, ล้านบาท เบิกจ่าย 7, ล้านบาท ร้อยละ คงเหลือ 1, ล้านบาท ร้อยละ 12.41

3 ได้รับจัดสรร 6, ล้านบาท เบิกจ่าย 5, ล้านบาท ร้อยละ คงเหลือ ล้านบาท ร้อยละ 6.53

4 ได้รับจัดสรร 2, ล้านบาท เบิกจ่าย 2, ล้านบาท ร้อยละ คงเหลือ ล้านบาท ร้อยละ 25.27

5 ได้รับจัดสรร ล้าน บาท ดังนี้ งบประจำ ล้าน บาท เบิกจ่าย ล้านบาท ร้อยละ งบลงทุน ล้านบาท เบิกจ่าย ล้าน บาท ร้อยละ 5.28

6 ปี เงินกัน ล้านบาท เบิกจ่าย ล้านบาท ปี 2551 เงินกัน ล้านบาท เบิกจ่าย ล้านบาท

7 ลำดับ ที่ กรม งบจัดสรร ถือจ่าย จังหวัด เบิกจ่าย YTD งบจัดสรร ถือจ่าย คงเหลือ จังหวัด ร้อยละ เบิกจ่ายต่อ งบจัดสรรถือ จ่ายจังหวัด 1 กรมพัฒนาที่ดิน แขวงการทาง ทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมการปกครอง คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน

8 ลำดับ ที่ กรม งบจัดสรร ถือจ่าย จังหวัด เบิกจ่าย YTD งบจัดสรร ถือจ่าย คงเหลือ จังหวัด ร้อยละ เบิกจ่ายต่อ งบจัดสรร ถือจ่าย จังหวัด 7 คณะกรรมการการอุดมศึกษา สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานจังหวัด (งบปัตตานี) สนง.ตำรวจแห่งชาติ

9


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคลังจังหวัด ปัตตานี. ได้รับจัดสรร 9,113.96 ล้านบาท เบิกจ่าย 7,983.26 ล้านบาท ร้อยละ 87.59 คงเหลือ 1,130.70 ล้านบาท ร้อยละ 12.41.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google