งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์พรทิพย์ พรหมศร อาจารย์วิชิตา ชาติมาลา อาจารย์วิชิตา ชาติมาลา อาจารย์สุเนตรา เขียว รำภา อาจารย์สมคิด ฉัตร ทอง อาจารย์อิงกมล จอกทอง อาจารย์อิงกมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์พรทิพย์ พรหมศร อาจารย์วิชิตา ชาติมาลา อาจารย์วิชิตา ชาติมาลา อาจารย์สุเนตรา เขียว รำภา อาจารย์สมคิด ฉัตร ทอง อาจารย์อิงกมล จอกทอง อาจารย์อิงกมล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อาจารย์พรทิพย์ พรหมศร อาจารย์วิชิตา ชาติมาลา อาจารย์วิชิตา ชาติมาลา อาจารย์สุเนตรา เขียว รำภา อาจารย์สมคิด ฉัตร ทอง อาจารย์อิงกมล จอกทอง อาจารย์อิงกมล จอกทอง อาจารย์กรรณิการ์ เปิ่นใจช่วย

3

4 Step 1 กำหนดวัตถุประสงค์ หาระยะทางสนามบิน จังหวัดขอนแก่น ถึงสนามบินดอนเมือง ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว บริเวณวัดพระแก้ว และบริเวณใกล้เคียงพร้อม ประวัติของสถานที่ นั้น ๆ ในรัศมี 1 กิโลเมตร

5 Step 2 รวบรวมข้อมูล ค้นหาตำแหน่งของสนามบินจังหวัด ขอนแก่นและสนามบิน ดอนเมือง โดยใช้โปรแกรม Google Earth ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณวัดพระ แก้วและบริเวณใกล้เคียง พร้อมประวัติของสถานที่นั้น ๆ ในรัศมี 1 กิโลเมตร จาก www.bangkokgis.com, www.bangkoktourist.comwww.bangkokgis.com

6 Step 3 วิเคราะห์ ข้อมูล

7 ค้นหาระยะทางจากสนามบินขอนแก่นมายัง สนามบินดอนเมืองโดยใช้ www.googleearth.com

8 ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณวัดพระแก้วและบริเวณ ใกล้เคียงพร้อมประวัติ ของสถานที่นั้น ๆ ในรัศมี 1 กิโลเมตรจาก www.bangkokgis.com

9

10

11 วัดพระแก้ว

12

13

14

15 ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณวัดพระแก้วและ บริเวณใกล้เคียงพร้อมประวัติ ของสถานที่นั้น ๆ ในรัศมี 1 กิโลเมตรจาก www.bma.go.th

16 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระ แก้ว ) เป็นวัดที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ภายในมี อาณาบริเวณกว้างขวาง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือส่วนแรกเป็นวัดพระแก้วมรกต ระเบียงที่ ลดหลั่นกันลงไป และส่วนของหมู่ตึกทางทิศ เหนือ จุดที่เรากำลังอยู่นี้เป็นระเบียงด้านหน้า ของประสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งอยู่ในเขต พระราชฐานชั้นนอกทาง ทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวังภายในไม่ มีพระภิกษุสงฆ์ อยู่จำพรรษารัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้น พร้อมกับพระบรมมหาราชวังและกรุง รัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นการสร้างวัด ในพระราชวังตามอย่างวัดพระศรีสรรเพชญ์อง กรุงศรีอยุธยา

17 ที่อยู่ ถ. หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ (662) 222-8181: 3801 3890 222-2208 623-5500: 3100 รถประจำทาง : 1 3 6 9 15 19 25 30 32 33 39 43 44 47 53 59 60 64 65 70 80 82 91 123 201 203 รถปรับอากาศ : 1 8 25 38 39 44 506 507 512 ท่าเรือ : เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าช้าง

18 เวลาทำการ : ทุกวัน 08.30-15.30 น. ค่าธรรมเนียม - ค่าเข้าชม : ชาวต่างชาติ 200 บาท กิจกรรม - เทศกาล : วันอาทิตย์ เทศนาธรรม 13.00 น. วันพระ : เทศนาธรรม 09.00 น. และ 13.00 น. มัคคุเทศน์ 10.00 น. และ 14.00 น. เครื่องบรรยาย ภาษาต่างประเทศ : จีนกลาง ญี่ปุ่น ไทย ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน รัสเซีย อังกฤษ ค่าธรรมเนียม : 100 บาท /2 ชั่วโมง หนังสือเดินทาง / บัตร เครดิต โทรศัพท์ : (662) 222- 2208 ร้านกาแฟ : ศาลาอรรถ วิจารณ์ ร้านอาหาร : ศาลา อรรถวิจารณ์

19 ข้อห้าม : ถ่ายรูปในพระอุโบสถ ผู้ชาย : ใส่กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ ผู้หญิง : ใส่เสื้อกล้าม ใส่เสื้อ ไม่มีแขน กางเกงสามส่วน รองเท้าแตะ ที่จอดรถ : ท่าราชวรดิษฐ์วัดมหาธาตุฯ สนามหลวง สถานที่ใกล้เคียง : กรมศิลปากร ตึกถาวรวัตถุ พระบรมมหาราชวัง พิพิธภัณฑ์พระนคร พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ พิพิธภัณฑ์ ศิลป์พีระศรี ม. ธรรมศาสตร์ ม. ศิลปากร วัดพระเชตุพนฯ วัดราชวรประดิษฐฯ วัดมหาธาตุฯ วัดอรุณฯ ศาลหลักเมือง สนามหลวง สวนสราญรมย์ หอกลอง

20 Step 4 นำเสนอผลวิเคราะห์ หาระยะทางจากสนามบินขอนแก่น มายังสนามบินดอนเมืองโดยใช้ www.googleearth.com ได้ระยะทาง 388.36 กิโลเมตร

21 สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณวัดพระแก้วและบริเวณ ใกล้เคียงพร้อมประวัติ ของสถานที่นั้น ๆ ในรัศมี 1 กิโลเมตรจาก www.bangkokgis.com และ www.bangkoktourist.com 10 แห่ง ได้แก่ กรมศิลปากร ตึกถาวรวัตถุ พระบรมมหาราชวัง พิพิธภัณฑ์พระนคร พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ พิพิธภัณฑ์ ศิลป์พีระศรี ม. ธรรมศาสตร์ ม. ศิลปากร วัดพระเชตุพนฯ วัดราชวรประดิษฐฯ วัดมหาธาตุฯ วัดอรุณฯ ศาลหลักเมือง สนามหลวง สวนสราญรมย์ หอกลอง

22


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์พรทิพย์ พรหมศร อาจารย์วิชิตา ชาติมาลา อาจารย์วิชิตา ชาติมาลา อาจารย์สุเนตรา เขียว รำภา อาจารย์สมคิด ฉัตร ทอง อาจารย์อิงกมล จอกทอง อาจารย์อิงกมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google