งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พี่เลี้ยง (Sponsors) ผู้สมัครเตรียม เป็นคริสตชน. กลุ่มผู้เรียนคำ สอน ประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พี่เลี้ยง (Sponsors) ผู้สมัครเตรียม เป็นคริสตชน. กลุ่มผู้เรียนคำ สอน ประกอบด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พี่เลี้ยง (Sponsors) ผู้สมัครเตรียม เป็นคริสตชน

2 กลุ่มผู้เรียนคำ สอน ประกอบด้วย

3 1. ผู้สมัครเรียน ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ

4 1.1 ผู้ใหญ่ที่ยังมิได้รับศีล ล้างบาป 1.2 ผู้ใหญ่ที่รับศีลล้างบาป แล้ว แต่ยังมิได้รับศีลมหาสนิท ครั้งแรก หรือศีลกำลัง 1.3 ผู้ใหญ่ที่รับศีลล้างบาป ของชาวคริสต์ นิกายอื่นๆ

5 2. พี่เลี้ยง (sponsors) คุณจิร ภา คุณครู ทัศนีย์ คุณ ฉมา มาศ คุณ อรพินท์ คุณครูแสง ประทีป คุณครู สุธาทิพ คุณ จันทร า พระคุณ เจ้าวีระ ผู้สอนคำ สอน คุณ วชิรวไล คุณ วศิน

6 3. บรรดาคริสตชนในเขต วัด

7 พี่เลี้ยง (sponsors) ก.ความหมายของ คำว่า “ พี่เลี้ยง ”

8 1. พี่เลี้ยงเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง ช่วยเหลือหรือเรียกใช้ได้ง่าย เต็มใจและยินดีที่จะช่วยเขา ช่วยเขาขณะที่เขาลังเลใจ เข้าใจเขาเมื่อเขาเกิดความสงสัย ช่วยเหลือและปลอบโยนเมื่อเกิด วิกฤติในชีวิต เป็นเพื่อนผู้สมัครเรียน ไว้ใจได้ พูดคุยในเรื่องต่างๆได้

9 (2 คร 4:5 เพราะเรามิได้ประกาศเรื่องตนเอง แต่ ประกาศว่าพระคริสตเยซูทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า ส่วน เราเป็นเพียงผู้รับใช้ท่านทั้งหลาย เพราะความรักต่อ พระเยซูเจ้า ) พี่เลี้ยงไม่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับการให้ คำตอบ – ถ้าท่าน ไม่ทราบคำตอบ ก็สามารถถามทีมผู้สอน ได้ ผู้ส อน

10 2. พี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาฝ่ายจิต พี่เลี้ยงเป็นผู้ที่ทำให้ความเชื่อของ เขาเติบโต แนะนำการปฏิบัติศาสนกิจแห่ง ความเชื่อ

11 การเป็นที่ปรึกษาฝ่ายจิต หมายถึง การเป็นครู - เป็นผู้แนะนำ เป็นแบบอย่าง - เป็นผู้ให้ คำปรึกษา ผู้อำนวยการและทีมผู้นำตามกระบวนการ RCIA จะแนะนำท่านในการทำหน้าที่ศาสนบ ริกรนี้ อย่างมีคุณภาพ และสร้างความมั่นใจ ในหนทางแห่งความเชื่อที่สามารถเป็นพี่ เลี้ยงที่ดีกับผู้อื่น ที่สำคัญท่านต้องตอบรับ เสียงของพระจิตเจ้า อบรมพี่เลี้ยง (4 ส. ค.2007) ณ อาคารแพร่ธรรม


ดาวน์โหลด ppt พี่เลี้ยง (Sponsors) ผู้สมัครเตรียม เป็นคริสตชน. กลุ่มผู้เรียนคำ สอน ประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google