งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มิถุนายน 2009 พระวาจา ทรง ชีวิต " เราเป็นเถาองุ่นแท้ ท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้าน ผู้ใดดำรงอยู่ในเรา และเราดำรงอยู่ ในเขา ก็ย่อมเกิดผลมาก เพราะถ้าไม่มีเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มิถุนายน 2009 พระวาจา ทรง ชีวิต " เราเป็นเถาองุ่นแท้ ท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้าน ผู้ใดดำรงอยู่ในเรา และเราดำรงอยู่ ในเขา ก็ย่อมเกิดผลมาก เพราะถ้าไม่มีเรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มิถุนายน 2009 พระวาจา ทรง ชีวิต

3 " เราเป็นเถาองุ่นแท้ ท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้าน ผู้ใดดำรงอยู่ในเรา และเราดำรงอยู่ ในเขา ก็ย่อมเกิดผลมาก เพราะถ้าไม่มีเรา ท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลย " ( ยน. 15,5)

4 คุณลองนึกถึงกิ่งไม้ที่ หักขาดจากลำต้นสิว่า จะเป็นอย่างไร มันจะหมดอนาคต สิ้นหวัง ไร้ผล มีแต่จะ เหี่ยวแห้งไป และถูกเอาไปเผาไฟ

5 เช่นเดียวกัน เราคริสตชนที่ขาด ความสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าก็จะมี ชะตาเช่นนั้น ช่างน่ากลัวจริงๆ

6 เขาจะไร้ผลโดยสิ้นเชิง แม้ว่าจะพยายามทำงานหนักแต่ เช้าจรดค่ำ หรือคิดไปว่าได้ทำประโยชน์มากมายแก่ มนุษยชาติ หรือเพื่อนฝูงมากมายจะสรรเสริญเยินยอ หรือกระทั่งว่าคุณมีทรัพย์สมบัติมากมาย หรือทำงานเสียสละอย่างมากเพื่อผู้อื่น

7 ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำไป อาจมีความหมายบ้างใน โลกนี้ แต่หามีประโยชน์อันใดไม่กับพระคริสตเจ้า และสำหรับนิรันดรภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง

8 " เราเป็นเถาองุ่นแท้ ท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้าน ผู้ใดดำรงอยู่ในเรา และเราดำรงอยู่ ใน เขา ก็ย่อมเกิดผลมาก เพราะถ้าไม่มีเรา ท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลย "

9 เราจะทำอย่างไรเพื่อดำรงอยู่ในพระ คริสตเจ้า และพระคริสตเจ้าทรงอยู่ ในเรา เราจะทำอย่างไรเพื่อจะเป็น กิ่งก้านเขียวชอุ่ม มีชีวิต และติดกับ ลำต้น อย่างแท้จริง

10 แน่นอน ก่อนอื่นหมด เราจะต้องมีความเชื่อในพระคริสตเจ้า แต่เท่านั้นยังไม่พอ ความเชื่อนั้นจะต้องส่งผลต่อชีวิตของเรา ด้วย พูดให้ชัดก็คือ ชีวิตของเราจะต้องสอดคล้องกับความ เชื่อด้วยการปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์

11 ดังนั้น เราไม่อาจละเลยศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่พระคริสต์ทรงตั้งขึ้นไว้เพื่อเรา นั่นเป็นวิธีการต่างๆที่ช่วยให้เราดำรงอยู่ในพระองค์ หรือแม้เมื่อเราสูญเสีย ความสัมพันธ์กับพระองค์ ก็ช่วยให้เราได้ความสัมพันธ์กับพระองค์คืนมา ใหม่ และยิ่งกว่านั้น พระคริสตเจ้าคงไม่รู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ หากว่าเราไม่เป็นสมาชิกในพระศาสนจักร เป็นสัตบุรุษในวัดของเรา

12 " เราเป็นเถาองุ่นแท้ ท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้าน ผู้ใดดำรงอยู่ในเรา และเราดำรงอยู่ ใน เขา ก็ย่อมเกิดผลมาก เพราะถ้าไม่มีเรา ท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลย "

13 “ผู้ใดดำรงอยู่ในเรา และเราอยู่ในผู้นั้น” พระเยซูเจ้ามิได้พูดถึง ความสัมพันธ์ของเรากับ พระองค์เท่านั้น แต่ตรัสถึง ความสัมพันธ์ของพระองค์ กับเราด้วย เพราะว่าหากเรา เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทับในเรา พระองค์จะประทับในส่วน ลึกสุดของจิตใจของเรา นี่จึงเป็นที่มาของความ สัมพันธ์ระหว่างกัน ของความรักต่อกัน การร่วมมือกันระหว่างพระ เยซูเจ้าและคุณซึ่งเป็นศิษย์ ดังนี้ คุณจึงเกิดผลมาก เช่นเดียวกับกิ่งที่ติดกับ ลำต้นองุ่นและให้ผลมาก

14 “เกิดผลมาก” หมายความว่าชีวิตของคุณจะเป็นพยานให้กับผู้อื่น คุณ จะสามารถช่วยผู้คนมากมาย ให้เข้าใจพระวาจาอันทรงอานุภาพของ พระคริสตเจ้า และช่วยพวกเขาให้มีพละกำลังปฏิบัติตามพระวาจานั้น

15 และยังมีความหมาย อีกว่า ด้วยการทำตาม พรสวรรค์ต่างๆที่ พระเจ้าทรงประทาน ให้กับคุณ คุณจะ สามารถทำโครงการ หลายอย่าง ช่วยบรรเทา ความเดือดร้อน ของมวลมนุษย์

16 “เกิดผลมาก” หมายความว่ามีผลมากมาย อาจหมายถึงว่าคุณจะ สามารถนำไปทำให้เกิดขึ้นในมนุษยชาติ ซึ่งเต็มไปด้วยความดีงาม ความรักซึ่งกันและกัน ความเป็นหนึ่งเดียวที่แท้จริง

17 " เราเป็นเถาองุ่นแท้ ท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้าน ผู้ใดดำรงอยู่ในเรา และเราดำรงอยู่ ใน เขา ก็ย่อมเกิดผลมาก เพราะถ้าไม่มีเรา ท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลย "

18 แต่คำว่า “เกิดผลมาก” มิได้หมายถึงผลดีทางฝ่ายจิต หรือฝ่ายกาย สำหรับคนอื่นแต่อย่างเดียว แต่หมายถึงผลดีกับตัวคุณเองด้วย การเติบโตฝ่ายจิต และความศักดิ์สิทธิ์ของคุณ ก็ขึ้นอยู่กับการที่ คุณเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้าด้วย

19 ความศักดิ์สิทธิ์รึ ในยุคสมัยของเรา ดูเหมือนว่าการพูดถึง ความศักดิ์สิทธิ์จะเป็น เรื่องล้าสมัย ไร้แก่นสาร หรือเป็นความฝันเกินเอื้อม แต่ไม่ใช่เช่นนั้น ยุคสมัยนี้ก็จะผ่านไป และรวมไปถึงทัศนคติ ที่หลงผิด หรือการมองไป แค่ระยะสั้นๆ ความเป็นจริงจะคงอยู่

20 เป็นเวลาสองพันปี มาแล้ว นักบุญเปาโลได้ พูดไว้ชัดเจนว่า ความศักดิ์สิทธิ์เป็น พระประสงค์ของพระ สำหรับคริสตชนทุกคน

21 นักบุญเทเรซาแห่ง อาวิลา ซึ่งเป็น นักปราชญ์พระ ศาสน จักรบอกเราว่า ทุกคน สามารถบรรลุถึงญาณ ขั้นสูงสุดได้

22 และในสังคายนาวาติกันที่สองก็ประกาศว่า สัตบุรุษทุกคนได้รับเรียก ให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ นี่เป็นเสียงจากคนที่เราไว้วางใจได้ ดังนั้น จงออกแรง ทำงาน เพื่อว่าคุณจะบรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์เช่นกัน ซึ่งสิ่งนี้จะได้มาก็ ต่อเมื่อคุณมีความสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าเท่านั้น

23 " เราเป็นเถาองุ่นแท้ ท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้าน ผู้ใดดำรงอยู่ในเรา และเราดำรงอยู่ ในเขา ก็ย่อมเกิดผลมาก เพราะถ้าไม่มีเรา ท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลย "

24 คุณสังเกตไหมว่า พระเยซูเจ้ามิได้ทรง มองถึงผลที่จะเกิดขึ้นทันที แต่ทรงมอง ถึงผลสืบเนื่องที่จะเกิดขึ้นเมื่อเรา มีความสัมพันธ์กับพระองค์

25 เราคริสตชนอาจพลาดหลง เชื่อในการทำงาน และทำกิจกรรม มีโครงการมากมายเพื่อความดีของผู้อื่น โดยไม่มีเวลาถามตนเองจริงๆจังๆว่า ตนผูกพันกับ พระคริสตเจ้าหรือไม่

26 นี่เป็นความผิดพลาด พวกเขาคิดว่า พวกเขา กำลังมีผล แต่นั่นเป็นผล น้อยเหลือเกิน ถ้าเทียบกับว่าหาก พระคริสตเจ้าทรงอยู่ใน ผู้นั้นและกับผู้นั้น คำว่า “ดำรงอยู่” ในที่นี้ ช่วยให้คุณเข้าใจได้ว่า การเกิดผล มิใช่เป็นเรื่อง ชั่วคราว แต่เป็นสิ่งที่ถาวร

27 หากคุณรู้จักใครที่มีชีวิตในลักษณะนี้ คุณจะเห็นว่า แม้เพียง รอยยิ้ม คำพูดเพียงคำเดียว หรือลักษณะท่าทางธรรมดาๆ หรือท่าทีบางอย่างของท่าน ก็สัมผัสใจของผู้คน และนำเขากลับมาหาพระเจ้าได้

28 นี่เป็นวิถีชีวิตของ ผู้ศักดิ์สิทธิ์ แต่แม้เรายังมิใช่ ผู้ศักดิ์สิทธิ์ เราก็ไม่ควรท้อแท้ เราคริสตชน สามารถมีผลได้

29 สิ่งนี้เกิดขึ้นกับมารีอาในประเทศโปรตุเกส เธอเพิ่งเข้า เรียนในวิทยาลัย บรรยากาศเครียด นักเรียนส่วนใหญ่ เข้าร่วมถกปัญหาทางการเมือง แต่ละคนก็มีอุดมการณ์ ของตัว และพยายามชักจูงคนอื่นๆให้มาร่วมกลุ่มด้วย

30 มารีอารู้ดีว่าเธออยู่ กลุ่มไหน แม้ว่าจะไม่ใช่ เรื่องง่ายที่จะอธิบายสิ่งที่ เธอเชื่อมั่นให้กับเพื่อนๆ ได้รับรู้ เธอต้องการ ติดตามพระคริสตเจ้า และยึดมั่นอยู่กับ พระองค์ผู้เดียว บางครั้งเธอเองรู้สึกอึดอัดใจเมื่อพวกเขามองเธอไปวัด แต่เธอก็ ไปวัดสม่ำเสมอ เพราะรู้ดีว่าเธอต้องดำรงอยู่ในพระคริสตเจ้า เพื่อนๆที่ไม่รู้จักเธอดีพอ ก็ขนานนามเธอว่า เหลาะแหละ เป็นหญิงไร้อุดมการณ์

31 วันฉลองคริสต์มาส ใกล้เข้ามา มารีอารู้ว่า เพื่อนนักศึกษาหลาย คนไม่อาจกลับบ้าน ช่วงคริสต์มาสได้ เพราะบ้านอยู่ไกล เธอได้ชวนเพื่อนๆ ให้รวมตัวกันจัดซื้อ ของขวัญเพื่อมอบให้ นักศึกษาเหล่านั้น เธอประหลาดใจมาก เพราะทุกคนต่างให้ ความร่วมมือด้วยดี

32 ต่อมา มีการเลือกตั้งตัวแทนในชั้น เธอประหลาดใจเป็นทวีคุณ เพราะเธอได้รับเลือก เธองงมาก แต่เพื่อนของเธอคนหนึ่งบอกเธอว่า เป็นธรรมดาที่เธอจะต้องได้รับเลือก เพราะเธอเป็นคนเดียวที่มีแนว ประพฤติปฏิบัติที่แน่นอน พวกเขากล่าว “เธอตระหนักดีว่า เธอต้องการ อะไร และเธอรู้ด้วยว่าจะทำให้สำเร็จได้อย่างไร”

33 และบางคนในพวกเพื่อนๆของเธอต้องการรู้ว่าอุดมคติในชีวิต ของเธอคืออะไร และมาร่วมกลุ่มเจริญชีวิตด้วยกัน นี่เป็นผล ของการยึดมั่นของมารีอา ในการดำรงอยู่กับพระคริสตเจ้า

34 “ แผ่นพับพระวาจาทรงชีวิต ” จัดพิมพ์โดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบาย: เคียร่า ลูบิค, กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1979. กราฟฟริก โดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’OminaAnna LolloPlacido D’Omina (ชิซิลี - อิตาลี) " เราเป็นเถาองุ่นแท้ ท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้าน ผู้ใดดำรงอยู่ในเรา และเราดำรงอยู่ ในเขา ก็ย่อมเกิดผลมาก เพราะถ้าไม่มีเรา ท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลย " ( ยน. 15,5)


ดาวน์โหลด ppt มิถุนายน 2009 พระวาจา ทรง ชีวิต " เราเป็นเถาองุ่นแท้ ท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้าน ผู้ใดดำรงอยู่ในเรา และเราดำรงอยู่ ในเขา ก็ย่อมเกิดผลมาก เพราะถ้าไม่มีเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google