งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำเนียบรุ่น ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไก่ฟ้า รุ่นที่ 3 ทำเนียบรุ่น ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไก่ฟ้า รุ่นที่ 3 ( กลุ่มผู้ได้รับใบประกาศ) ชื่อ-นามสกุล: ชื่อ-นามสกุล: นายเกรียงไกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำเนียบรุ่น ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไก่ฟ้า รุ่นที่ 3 ทำเนียบรุ่น ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไก่ฟ้า รุ่นที่ 3 ( กลุ่มผู้ได้รับใบประกาศ) ชื่อ-นามสกุล: ชื่อ-นามสกุล: นายเกรียงไกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำเนียบรุ่น ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไก่ฟ้า รุ่นที่ 3 ทำเนียบรุ่น ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไก่ฟ้า รุ่นที่ 3 ( กลุ่มผู้ได้รับใบประกาศ) ชื่อ-นามสกุล: ชื่อ-นามสกุล: นายเกรียงไกร ศรีหาเมฆ ที่อยู่ ที่อยู่: 34 หมู่ 13 ต. คลองตะเกรา อ. ท่า ตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา โทร โทร: อีเมล อีเมล: - ชื่อ-นามสกุล: ชื่อ-นามสกุล: นายจันทา เทพวงศ์ ที่อยู่ ที่อยู่: 99/63 บ้านรุ่งทิวา หมู่ที่ 15 ต.พระลับ อ. เมือง จ. ขอนแก่น โทร โทร: อีเมล อีเมล: ชื่อ-นามสกุล: ชื่อ-นามสกุล: นายชาญ ม้าศัล ที่อยู่ ที่อยู่: 78 หมู่ 9 นิลุบล วิวล์ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ โทร โทร: อีเมลล์ อีเมลล์: ชื่อ-นามสกุล: ชื่อ-นามสกุล: นายจักกฤษณ์ นิยมทอง ที่อยู่ ที่อยู่: ซอยตาดอก ถนนกรุงศรีใน อ. เมือง จ. สุรินทร์ โทร โทร: - อีเมล อีเมล: ชื่อ-นามสกุล: ชื่อ-นามสกุล: นางสาวจุฑารัตน์ สุกใส ที่อยู่ ที่อยู่: 52/46 ซอยพหลโยธิน 45 แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กทม. โทร โทร: อีเมล อีเมล: ชื่อ-นามสกุล: ชื่อ-นามสกุล: นายปรานี ด้วงคำกล ที่อยู่ ที่อยู่: 127 หมู่ 1 ต. กมินทร์ อ. กอินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี โทร โทร: - อีเมลล์ อีเมลล์: - Page 1

2 ชื่อ-นามสกุล: ชื่อ-นามสกุล: นายณัฏฐ์พล เดชผล ที่อยู่ ที่อยู่: 143/682 หมู่ 10 ต. บางปลา อ. บาง พลี จ. สมุทรปราการ โทร โทร: , อีเมล อีเมล: - ชื่อ-นามสกุล: นางสาวดวงนภา สวนแก้ว ที่อยู่ ที่อยู่: 135 หมู่ 5 ต. สะตอ อ. เขาสมิง จ. ตราด โทร โทร: อีเมล อีเมล: ชื่อ-นามสกุล: ชื่อ-นามสกุล: ร.ต. ธนานนท์ คงอยู่ ที่อยู่ ที่อยู่: 98/1 หมู่ 2 ต. ทับยา อ. อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี โทร โทร: อีเมลล์ อีเมลล์: ชื่อ-นามสกุล: ชื่อ-นามสกุล: นายณัฐศิลป์ นำน้ำเชี่ยว ที่อยู่ ที่อยู่: 5/5 หมู่ 5 ต. สายห้วยแก้ว อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี โทร โทร: , , อีเมล อีเมล: - ชื่อ-นามสกุล: นายดำริห์ อัศวพรรณราย ที่อยู่ ที่อยู่: 77/271 หมู่ 2 ต. พนมสารคาม อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา โทร โทร: อีเมล อีเมล: ชื่อ-นามสกุล: ชื่อ-นามสกุล: นายธเนศ โสตถิภิญโญ ที่อยู่ ที่อยู่: 234/220 ม. สุรนารีวิลล์ 5 ต. ตลาด อ. เมือง จ. นครราชสีมา โทร โทร: อีเมลล์ อีเมลล์: Page 2

3 ชื่อ-นามสกุล: นายนพดล สีดอกบวบ ที่อยู่ ที่อยู่: 495 ซอยวชิรธรรม 31 สุขุมวิท 101/1 ต. บางจาก อ. พระโขนง กทม โทร โทร: อีเมล อีเมล: - ชื่อ-นามสกุล: นายปรีชา ตั้งตระการพงษ์ ที่อยู่ ที่อยู่: 442 ถนนประดิษฐ์ปานะ ต. นางรอง อ.นางรอง จ. บุรีรัมย์ โทร โทร: , อีเมล อีเมล: ชื่อ-นามสกุล: นายลิขิต แก้วสว่าง ที่อยู่ ที่อยู่: 6/83 ซอยขวัญทิพย์ ลาดพร้าวโชค ชัย 4 โทร โทร: อีเมล อีเมล: - ชื่อ-นามสกุล: นายบรรจง โคตะโม ที่อยู่ ที่อยู่: 5 หมู่ 13 ต. คลองตะเกรง อ. ท่า ตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา โทร โทร: อีเมล อีเมล: ชื่อ-นามสกุล: นายพิทักษ์ โสนะชัย ที่อยู่ ที่อยู่: 90 หมู่ 1 ต. ดอนโอง อ. โพธิ์ชัย จ. ร้อยเอ็ด โทร โทร: อีเมล อีเมล: ชื่อ-นามสกุล: นายวราสิทธิ์ ไชยสิงห์ ที่อยู่ ที่อยู่: 430 ถนนพลแมน ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี โทร โทร: , อีเมล: Page 3

4 ชื่อ-นามสกุล: ชื่อ-นามสกุล: นายวิทพงษ์ ขำวิชา ที่อยู่ ที่อยู่: 31 หมู่ 3 ต. ช่อง อ. นาโยง จ. ตรัง โทร โทร: , อีเมล อีเมล: ชื่อ-นามสกุล: ชื่อ-นามสกุล: นางสมควร อัศวพรรณราย ที่อยู่ ที่อยู่: 120/253 บ้านสราญธร คลอง 4 ถนน ไสวประชาราษฎร์ ต. บึงยี่โถ อ. ธัญบุรึ จ. ปทุมธานี โทร โทร: , อีเมล อีเมล: ชื่อ-นามสกุล: ชื่อ-นามสกุล: นายสรชาติ นิลนามะ ที่อยู่ ที่อยู่: 134 หมู่ 13 ต. คลองตะเกรง อ.ท่า ตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา โทร โทร: อีเมล อีเมล: - ชื่อ-นามสกุล: นายวินัย สุขเกษม ที่อยู่ ที่อยู่: 189 หมู่ 2 ต. เทพนิมิต อ. เขาสมิง จ. ตราด โทร โทร: อีเมล อีเมล: ชื่อ-นามสกุล: ชื่อ-นามสกุล: นางสมทรง แก้วสว่าง ที่อยู่ ที่อยู่: 6/83 หมู่ 13 ซอยสตีวิทยา 15 แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม โทร โทร: อีเมล อีเมล: - ชื่อ-นามสกุล: ชื่อ-นามสกุล: นายสุทธิ เรืองรองหิรัญญา ที่อยู่ ที่อยู่: 294 ซอยโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว กทม. โทร โทร: อีเมล อีเมล: Page 4

5 ชื่อ-นามสกุล: นายองอาจ วังซ้าย ที่อยู่ ที่อยู่: 301/90 ถนนรามคำแหง 68 เขตบาง กะปิ กทม โทร โทร: , อีเมล อีเมล: ชื่อ-นามสกุล: นายอาณัติ โมทะจิตร ที่อยู่ ที่อยู่: 29 ซอยเทพสง่า2 อุดมสุข 51 ต. บาง จาก อ. พระโขนง กทม โทร โทร: อีเมล อีเมล: - ชื่อ-นามสกุล: นายอัครเวช แขเพ็ญ ที่อยู่ ที่อยู่: 2064 ซอยเบญจมิตร ถนนกรุงเทพ นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. โทร โทร: อีเมล อีเมล: Page 5


ดาวน์โหลด ppt ทำเนียบรุ่น ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไก่ฟ้า รุ่นที่ 3 ทำเนียบรุ่น ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไก่ฟ้า รุ่นที่ 3 ( กลุ่มผู้ได้รับใบประกาศ) ชื่อ-นามสกุล: ชื่อ-นามสกุล: นายเกรียงไกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google