งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Profile ชื่อ : นางสาว ลลิตา จิรวิทยา กุล อายุ : 20 ปี วันเกิด : 4 พฤศจิกายน 2534 ที่อยู่ : 55/313 ม. สราญรมย์ ถ. เกษตร - นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Profile ชื่อ : นางสาว ลลิตา จิรวิทยา กุล อายุ : 20 ปี วันเกิด : 4 พฤศจิกายน 2534 ที่อยู่ : 55/313 ม. สราญรมย์ ถ. เกษตร - นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Profile

3

4 ชื่อ : นางสาว ลลิตา จิรวิทยา กุล อายุ : 20 ปี วันเกิด : 4 พฤศจิกายน 2534 ที่อยู่ : 55/313 ม. สราญรมย์ ถ. เกษตร - นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กทม. 10230 E-mail: fa_lalita@hotmail.com

5 ประวัติ การศึกษา ระดับอนุบาล : โรงเรียนอนุบาลทอง ฤทัย ระดับประถม : โรงเรียนพระมารดานิจ จานุเคราะห์ ระดับมัธยม : โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ๒ ระดับอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ

6 มีโอกาสได้เข้าร่วม โครงการ Exchange Student Thailand, AYC รุ่นที่ 6 ศึกษา grade 11 ที่ Alhambra High School, Los Angeles, USA

7 ประวัติการทำงาน ทำงานพิเศษที่ร้าน Pancake Cafe ฝึกงานที่บริษัท Siemens Ltd. ทำงานพิเศษที่ร้าน BBQ Plaza

8 SIEMENSSIEMENS

9 ครอบ ครัว นาง วลัยพร จิรวิ ทยากุล Siemens Ltd. มาร ดา

10 บิดา นาย ชัย จิรวิทยากุล Amway Thailand Ltd.

11 พี่สาว นางสาว ณิชา จิรวิทยา กุล Bishop Cotton Women’s Christian College


ดาวน์โหลด ppt Profile ชื่อ : นางสาว ลลิตา จิรวิทยา กุล อายุ : 20 ปี วันเกิด : 4 พฤศจิกายน 2534 ที่อยู่ : 55/313 ม. สราญรมย์ ถ. เกษตร - นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google