งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อันดับ 10. ดอยลังกาน้อย 1,800 เมตร เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อันดับ 10. ดอยลังกาน้อย 1,800 เมตร เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อันดับ 10. ดอยลังกาน้อย 1,800 เมตร เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง
10 อันดับ ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย อันดับ 10. ดอยลังกาน้อย 1,800 เมตร เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง

2 10 อันดับ ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย
อันดับ 9. ยอดเขาหลวง 1,835 เมตร นครศรีธรรมราช

3 อันดับ 8. ยอดเขาโมโกจู 1,950 เมตร กำแพงเพชร
10 อันดับ ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย อันดับ 8. ยอดเขาโมโกจู 1,950 เมตร กำแพงเพชร

4 อันดับ 7. ดอยช้าง 1,962 เมตร เชียงใหม่
10 อันดับ ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย อันดับ 7. ดอยช้าง 1,962 เมตร เชียงใหม่

5 อันดับ 6. ดอยภูคา 1,980 เมตร น่าน
10 อันดับ ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย อันดับ 6. ดอยภูคา 1,980 เมตร น่าน

6 10 อันดับ ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย
อันดับ 5. ดอยลังกาหลวง 2,031 เมตร เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง

7 อันดับ 4. ภูสอยดาว 2,102 เมตร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก
10 อันดับ ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย อันดับ 4. ภูสอยดาว 2,102 เมตร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก

8 อันดับ 3. ดอยหลวงเชียงดาว 2,195 เมตร เชียงใหม่
10 อันดับ ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย อันดับ 3. ดอยหลวงเชียงดาว 2,195 เมตร เชียงใหม่

9 10 อันดับ ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย
อันดับ 2. ดอยผ้าห่มปก 2,285 เมตร เชียงใหม่

10 อันดับ 1. ดอยอินทนนท์ 2,600 เมตร เชียงใหม่
10 อันดับ ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย อันดับ 1. ดอยอินทนนท์ 2,600 เมตร เชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt อันดับ 10. ดอยลังกาน้อย 1,800 เมตร เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google