งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ง 30213 การเขียนเว็บเพจโดยใช้ ภาษาสคริปต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวก แดงพิทยาคม อ. วีระ คงกระจ่าง การรับข้อมูลในภาษา php.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ง 30213 การเขียนเว็บเพจโดยใช้ ภาษาสคริปต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวก แดงพิทยาคม อ. วีระ คงกระจ่าง การรับข้อมูลในภาษา php."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ง 30213 การเขียนเว็บเพจโดยใช้ ภาษาสคริปต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวก แดงพิทยาคม อ. วีระ คงกระจ่าง การรับข้อมูลในภาษา php

2 หลักการรับข้อมูลใน ภาษา php ต้องสร้างฟอร์มเพื่อรับข้อมูล โดยใช้ html กำหนดตัวแปรโดยใช้แอทริบิวต์ name ชื่อตัวแปรที่จะสามารถนำไปใช้ ได้จะต้องตรงกับที่กำหนดไว้ใน name แต่ในภาษา php จะต้องมี เครื่อง $ นำหน้าด้วย ดังนั้นการรับข้อมูลในภาษา php จะต้องมีไฟล์อย่างต่ำอย่างน้อย 2 ไฟล์คือ html กับ php

3 ขั้นตอนการรับข้อมูล ในภาษา php สร้าง form ในภาษา html กำหนดวิธีการส่งข้อมูลโดยใช้ method กำหนดชื่อไฟล์ที่ต้องการมา รับโดยใช้ action กำหนดชื่อตัวแปรโดยใช้ name กำหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปร โดยใช้ value

4 ตัวอย่างการรับข้อมูลใน ภาษา php 1. ไฟล์ html ชื่อ getname.html ทำหน้าที่รับชื่อจากผู้ใช้ โดย เก็บชื่อไว้ในตัวแปร myname แล้วส่งไปประมวลผลที่ไฟล์ showname.php โดยวิธี post 2. ไฟล์ php ชื่อ showname.php ทำหน้าที่รับค่าตัวแปรจากไฟล์ getname.html แล้วแสดงออกมา ในขนาด h1

5 ขั้นตอนการรับข้อมูลใน ภาษา php 1. สร้างไฟล์ getname.html แล้ว save ไว้ desktop 2. สร้างไฟล์ showname.php แล้ว save ไว้ desktop 3. ย้ายทั้ง 2 ไฟล์ไปเก็บยัง ไดเรกทอรี www 4. ทดสอบโดยการเปิดเว็บไซต์ แล้วพิมพ์ http://ns1.pdp.ac.th/~pp00000/getname.html

6 1. สร้าง ไฟล์ getname.html รับชื่อ

7 2. สร้าง ไฟล์ showname.php

8 showname.php

9 3. ย้ายไฟล์ทั้งสองไปเก็บ

10 4. เปิดเข้าเว็บไซต์ http://www.pdp.ac.th/~pp00000/getname.html

11 5. แสดงผลใน php http://www.pdp.ac.th/~pp00000/showname.php


ดาวน์โหลด ppt ง 30213 การเขียนเว็บเพจโดยใช้ ภาษาสคริปต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวก แดงพิทยาคม อ. วีระ คงกระจ่าง การรับข้อมูลในภาษา php.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google