งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาที่ใช้ในการ เขียนเว็บไซต์. PHP PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่เดิมย่อมา จาก Personal Home Page Tools PHP เป็นภาษาตัวแปลสคริปต์ หมายความว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาที่ใช้ในการ เขียนเว็บไซต์. PHP PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่เดิมย่อมา จาก Personal Home Page Tools PHP เป็นภาษาตัวแปลสคริปต์ หมายความว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาที่ใช้ในการ เขียนเว็บไซต์

2 PHP PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่เดิมย่อมา จาก Personal Home Page Tools PHP เป็นภาษาตัวแปลสคริปต์ หมายความว่า language engine เรียกใช้สคริปต์ที่เขียนขึ้นโดยไม่มีขั้นตอนกลางใน การคอมไพล์ หรือไปเป็นรูปแบบไบนารี เราสามารถเขียนได้จากโปรแกรม Editor ทั่วไป รูปแบบการเขียน PHP เขียนได้ 4 แบบ 1. การเขียนโค้ดในรูปแบบภาษา SGML 2. การเขียนโค้ดเพื่อใช้ร่วมกับภาษา XHTML หรือ XML 3. การเขียนโค้ดในรูปแบบ JavaScript 4. การเขียนโค้ดในรูปแบบ ASP

3

4 JAVA Java หรือ Java programming language คือภาษาโปรแกรมเชิง วัตถุ ( OOP : Object-Oriented Programming) โปรแกรมที่เขียน ขึ้นถูกสร้างภายในคลาส ดังนั้นคลาสคือที่เก็บเมทอด (Method) หรือพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งมีสถานะ (State) และรูปพรรณ (Identity) ประจำพฤติกรรม (Behavior) พัฒนาโดย เจมส์ กอสลิง และวิศวกรคนอื่นๆ ที่บริษัท ซัน ไม โครซิสเต็มส์ ตั้งชื่อตามต้นโอ๊กใกล้ที่ทำงานของ เจมส์ กอสลิง แล้วภายหลัง จึงเปลี่ยนไปใช้ชื่อ " จาวา " ซึ่งเป็นชื่อกาแฟแทน จุดเด่นของภาษา Java อยู่ที่ผู้เขียนโปรแกรมสามารถใช้ หลักการของ Object-Oriented Programming มาพัฒนา โปรแกรมของตนด้วย Java ได้

5 โครงสร้าง ภาษา Java (Java Structure) 1. เครื่องหมาย ในการควบคุม Structure Comment คือข้อความที่แทรกเข้าไปในโปรแกรม แต่ไม่มีผล ต่อการทำงานของโปรแกรม Keyword คือคำที่ถูกกำหนดไว้ใช้เองแล้วในภาษา Java ไม่ สามารถนำมาใช้ในการตั้งชื่อภายใน โปรแกรมได้ Identifiers คือชื่อที่ผู้เขียนตั้งขึ้นมา เพื่อใช้แทนอะไรก็ได้ไม่ว่า จะเป็น method, ตัวแปร หรือ class ชื่อที่ถูกต้องควรประกอบด้วย ตัวอักษร, ตัวเลข,_,$ และจะต้องขึ้นต้นด้วย ตัวอักษรเท่านั้น Separators คืออักษร หรือ เครื่องหมายที่ใช้แบ่งแยกคำในภาษา -- เครื่องหมาย () ใช้สำหรับ 1. ต่อท้ายชื่อ method ไว้ให้ใส่ parameter 2. ระบุเงื่อนไขของ if,while,for,do 3. ระบุชื่อชนิด ข้อมูลในการ ทำ casting - เครื่องหมาย [ ] ใช้สำหรับ 1. กำหนดตัวแปรแบบ Array 2. กำหนดค่า index ของตัวแปร array

6 - เครื่องหมาย ; ใช้เพื่อปิดประโยค - เครื่องหมาย, ใช้สำหรับ แยกชื่อตัวแปรในประโยค - เครื่อง หมาย. ใช้สำหรับ 1. แยกชื่อ package,subpackage และชื่อ class 2. ใช้เพื่อเรียกใช้ ตัวแปร หรือ method ของ Object

7 ASP.net คือ เทคโนโลยีในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับเว็บเพจ พัฒนาโดย บริษัท ไมโครซอฟต์ มีจุดเด่นในการใช้พัฒนาและจัดการแอพพลิเคชั่นบนเว็บ เซิร์ฟเวอร์ ะทำงานในลักษณะของโปรแกรมแปลภาษา (Interpreter) ที่ใช้ ในการตีความเว็บเพจที่เขียนขึ้นมาโดยใช้ภาษา VBScript, Jscript/JavaScript หรือ Perl ประกอบด้วยส่วนที่เป็นการเขียนแบบ ASP ( เริ่มต้นด้วย ซึ่งบราวเซอร์ ) โครงสร้างเว็บไซต์ ASP.NET - โครงสร้างการเก็บไฟล์ของเว็บไซต์แบบ ASP.NET มี folder ที่มี ชื่อเฉพาะถูกกำหนดไว้แล้ว - ไฟล์ assembly ( ไฟล์นามสกุล.dll) ต้องถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Bin - เราอาจเก็บไฟล์ฐานข้อมูลแบบ access ไว้ในโฟลเดอร์ App_Data หรือ โฟลเดอร์ที่อยู่ภายนอกเว็บไซต์ก็ได้

8

9 HTML คือ ภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ ย่อมาจากคำว่า Hypertext พัฒนามาจากภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language) โดย นาย Tim Berners – Lee เป็นภาษามาตรฐานที่ใช้พัฒนาเอกสารในรูปแบบของ เว็บเพจบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเรียกใช้ เอกสารเหล่านี้ทำได้โดยการใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) เช่น Mosaic, Opera, Nescape navigator, Internet Explorer ฯลฯ

10 โครงสร้างภาษา HTML โครงสร้างของภาษา HTML ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนหัว (Head) และส่วนเนื้อหา (Body) โดย ทั้ง 2 ส่วนนี้ต้องเขียนอยู่ระหว่างแทก … ดังนี้......... แทกที่เขียนเป็นส่วนหัวนั้นต้องเขียนอยู่ระหว่างแทก … ประกอบด้วยแทก … และ แทกที่เขียนเป็นส่วนเนื้อหาต้องเขียนอยู่ระหว่างแทก … ประกอบไปด้วยแทกต่าง ๆ มากมาย

11

12 1. นางสาว จันทนานาบำรุงชั้น ม. 4/1 เลขที่ 5 2. นางสาว จันทนีนาบำรุงชั้น ม. 4/1 เลขที่ 6 3. นางสาว ญาณีนาถ อุทัยอันชั้น ม. 4/1 เลขที่ 8


ดาวน์โหลด ppt ภาษาที่ใช้ในการ เขียนเว็บไซต์. PHP PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่เดิมย่อมา จาก Personal Home Page Tools PHP เป็นภาษาตัวแปลสคริปต์ หมายความว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google