งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี ACT MUSIC CENTER เปิดสอนดนตรีหลักสูตรพิเศษ รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ อายุ 6 – 18 ปี ทั้งดนตรีสากล และดนตรีไทย สามารถเลือกเรียนเดี่ยวหรือกลุ่มได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี ACT MUSIC CENTER เปิดสอนดนตรีหลักสูตรพิเศษ รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ อายุ 6 – 18 ปี ทั้งดนตรีสากล และดนตรีไทย สามารถเลือกเรียนเดี่ยวหรือกลุ่มได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี ACT MUSIC CENTER เปิดสอนดนตรีหลักสูตรพิเศษ รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ อายุ 6 – 18 ปี ทั้งดนตรีสากล และดนตรีไทย สามารถเลือกเรียนเดี่ยวหรือกลุ่มได้ วิชาที่เปิดสอน - ดนตรีไทย ได้แก่ ขิม, จะเข้, ระนาด, ซอ, ฆ้องวง - ดนตรีสากล ได้แก่ เปียโน, ขับร้อง, ไวโอลิน, กีต้าร์, เครื่องเป่า ( เครื่องดนตรีประเภทลมไม้ ) ได้แก่ แซกโซโฟน, ฟลุต ( เครื่องดนตรีไฟฟ้า ) ได้แก่ กีต้าร์, เบส และกลอง กลอง เปียโน เครื่องสาย กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์คลาสสิก ดนตรีไทย สนใจติดต่อสอบถามและสมัครเรียน ได้ที่ ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี อาคารหอประชุมหลุยส์มารีฯ ม. สันติ – ม. จรัญ โทร 028079555 ต่อ 501,500

2 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี ACT MUSIC CENTER เปิดทำการสอนตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2551 นี้เป็นต้นไป สนใจติดต่อสอบถามและสมัครเรียน ได้ที่ ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี อาคารหอประชุมหลุยส์มารีฯ ม. สันติ – ม. จรัญ โทร 028079555 ต่อ 501,500 สอนโดย อาจารย์ดนตรีผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากโรงเรียนและเชิญจากภายนอก หลักสูตรดนตรีมาตรฐานสากล เช่น หลักสูตร Suzuki method และ Alfred U.S.A ใช้ระบบการสอบวัดประเมินผลมาตรฐานสากล ของ TRINITY COLLEGE LONDON ( สอบผ่านจึงได้รับวุฒิบัตร ) กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ เช่น การจัดคอนเสิร์ตให้กับนักเรียนทุก 3 เดือน การจัดการแข่งขันทั้งภายใน และ ส่งเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก

3 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี ACT MUSIC CENTER รายละเอียดการสอน สนใจติดต่อสอบถามและสมัครเรียน ได้ที่ ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี อาคารหอประชุมหลุยส์มารีฯ ม. สันติ – ม. จรัญ โทร 028079555 ต่อ 501,500 อัตราค่าเรียน วิชา อายุ หลัก สูตร อัตราค่าเรียน / คอร์ส ( 12 ชั่วโมง ) ชั้นต้ น ชั้น กลาง ชั้นสู ง 1. เปียโน ( เดี่ยว ) 5 ปีขึ้น ไป 3 ปี 5,400 5,60 0 5,80 0 เปียโน ( คู่ ) 5 ปีขึ้น ไป 2 ปี 3,600 3,80 0 - 2. ดนตรีพื้นฐานสำหรับ เด็กเล็ก ( กลุ่ม 4-6 คน ) 3.5 - 5 ปี 1 ปี 2,400-- 3. กีตาร์คลาสสิค ( เดี่ยว ) 9 ปีขึ้น ไป 3 ปี 5,400 5,60 0 5,80 0 กีตาร์คลาสสิค ( คู่ ) 2 ปี 3,600 3,80 0 - กีตาร์คลาสสิค ( กลุ่ม 4 -6 คน ) 2 ปี 2,400 2,60 0 - 4. กีตาร์ไฟฟ้า ( เดี่ยว ) 9 ปีขึ้น ไป 3 ปี 5,400 5,60 0 5,80 0 5. กีตาร์เบส ( เดี่ยว ) 9 ปีขึ้น ไป 3 ปี 5,400 5,60 0 5,80 0

4 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี ACT MUSIC CENTER รายละเอียดการสอน สนใจติดต่อสอบถามและสมัครเรียน ได้ที่ ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี อาคารหอประชุมหลุยส์มารีฯ ม. สันติ – ม. จรัญ โทร 028079555 ต่อ 501,500 อัตราค่าเรียน วิชา อายุ หลักสู ตร อัตราค่าเรียน / คอร์ส ( 12 ชั่วโมง ) ชั้นต้ น ชั้น กลาง ชั้นสู ง 6. ไวโอลิน ( เดี่ยว ) 5 ปีขึ้น ไป 3 ปี 5,400 5,60 0 5,80 0 ไวโอลิน ( คู่ ) 2 ปี 3,600 3,80 0 - ไวโอลิน ( กลุ่ม 4 -6 คน ) 2 ปี 2,400 2,60 0 - 7. เครื่องเป่า ( เดี่ยว ) 9 ปีขึ้น ไป 3 ปี 5,400 5,60 0 5,80 0 เครื่องเป่า ( คู่ ) 2 ปี 3,600 3,80 0 - เครื่องเป่า ( กลุ่ม ) 2 ปี 2,400 2,60 0 - 8. กู่เจิ้ง ( เดี่ยว ) 9 ปีขึ้น ไป 3 ปี 5,400 5,60 0 5,80 0 กู่เจิ้ง ( คู่ ) 2 ปี 3,600 3,80 0 - กู่เจิ้ง ( กลุ่ม 4 -6 คน ) 2 ปี 2,400 2,60 0 - 9. กลอง ( เดี่ยว ) 9 ปีขึ้น ไป 3 ปี 5,400 5,60 0 5,80 0


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี ACT MUSIC CENTER เปิดสอนดนตรีหลักสูตรพิเศษ รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ อายุ 6 – 18 ปี ทั้งดนตรีสากล และดนตรีไทย สามารถเลือกเรียนเดี่ยวหรือกลุ่มได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google