งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- 0 -. มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด2553255425552556 ม.ค. – เม.ย.อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 25562557255525562557*

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- 0 -. มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด2553255425552556 ม.ค. – เม.ย.อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 25562557255525562557*"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.eppo.go.th - 0 -

2 http://www.eppo.go.th มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด2553255425552556 ม.ค. – เม.ย.อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 25562557255525562557* น้ำมันดิบ 751,467 977,374 1,119,338 1,072,221 365,219 358,44814.5-4.2-1.9 น้ำมันสำเร็จรูป 66,835 94,279 124,171 138,501 43,616 70,89731.711.562.5 ก๊าซธรรมชาติ 84,481 93,493 116,325 111,911 33,276 30,31424.4-3.8-8.9 ถ่านหิน 39,361 42,336 46,702 39,714 9,535 15,48110.3-15.062.4 ไฟฟ้า 8,157 13,860 15,440 18,546 4,387 5,91911.420.134.9 LNG - 15,993 24,023 34,827 13,510 13,80650.245.02.2 รวม 950,300 1,237,336 1,445,999 1,415,720 469,544 494,86616.9-2.15.4 - 1 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

3 http://www.eppo.go.th มูลค่าการส่งออกพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด2553255425552556 ม.ค. – เม.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 25562557255525562557* น้ำมันดิบ 26,10738,92651,53129,11513,2675,57832.4-43.5-58.0 น้ำมันสำเร็จรูป 231,864278,257344,384342,208102,32195,47823.8-0.6-6.7 ไฟฟ้า 4,0874,1405,2234,4242,0232,11526.2-15.34.5 รวม 262,058321,322401,138375,747117,611103,17024.8-6.3-12.3 - 2 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

4 http://www.eppo.go.th มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หน่วย: ล้านบาท ชนิด2553255425552556 ม.ค. – เม.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 255525562557* 25562557 น้ำมันสำเร็จรูป 1,106,6681,220,5821,311,0271,325,898446,892461,6727.41.13.3 ไฟฟ้า 474,671471,604524,392537,695176,635172,10411.22.5-2.6 ก๊าซธรรมชาติ 68,72497,666122,509121,00538,56439,53125.4-1.22.5 ลิกไนต์/ถ่านหิน 29,73831,27331,60726,0967,2648,0931.1-17.411.4 พลังงานทดแทน 129,370119,673118,276118,52943,64445,315-1.20.23.8 รวม 1,809,1701,940,7972,107,8112,129,223712,999726,7168.61.01.9 - 3 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

5 http://www.eppo.go.th มูลค่าการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ชนิด2553255425552556 ม.ค. – เม.ย.อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 25562557255525562557* เบนซิน 249,036271,490298,487304,45197,567105,3059.92.07.9 ธรรมดา 91 154,621184,308210,016121,83638,44443,75213.9-42.013.8 พิเศษ 94,41587,18288,471182,61559,12361,5531.5106.44.1 ก๊าด 572496484390134130-2.4-19.4-3.3 ดีเซล 522,176565,081625,259624,213215,414217,24610.6-0.20.9 เครื่องบิน 176,736193,917183,075197,24367,45970,709-5.67.74.8 น้ำมันเตา 54,50057,05760,06950,13118,22716,6625.3-16.5-8.6 LPG 103,648132,542143,653149,47048,09151,6218.44.07.3 รวม 1,106,668 1,220,582 1,311,027 1,325,898 446,892 461,6727.41.13.3 หน่วย: ล้านบาท - 4 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

6 http://www.eppo.go.th เปรียบเทียบราคาพลังงาน Fuel Oil* Natural Gas* Import Coal** * ราคาขายปลีกเฉลี่ย ** เป็นราคาเฉลี่ยนำเข้าของไทย (CIF) - 5 - ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2557


ดาวน์โหลด ppt - 0 -. มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด2553255425552556 ม.ค. – เม.ย.อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 25562557255525562557*

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google