งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- 0 -. การจัดหาน้ำมันดิบ 25532554255525562557* เบญจมาศ 26,66527,07725,43920,65225,446 สิริกิติ์ 21,80822,97428,42332,88927,627.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- 0 -. การจัดหาน้ำมันดิบ 25532554255525562557* เบญจมาศ 26,66527,07725,43920,65225,446 สิริกิติ์ 21,80822,97428,42332,88927,627."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.eppo.go.th - 0 -

2 http://www.eppo.go.th การจัดหาน้ำมันดิบ 25532554255525562557* เบญจมาศ 26,66527,07725,43920,65225,446 สิริกิติ์ 21,80822,97428,42332,88927,627 ทานตะวัน 3,8605,4283,7482,7541,377 ยูโนแคล 36,99830,64328,28129,81626,441 จัสมิน 13,86812,76210,40810,4789,977 บัวหลวง 8,3277,6417,20012,3179,031 สงขลา 7,9269,78719,88320,32216,345 ลันตา 7,0192,6546,6714,3314,943 อื่นๆ 26,70321,02518,92415,92217,250 รวมในประเทศ 153,174139,991148,977149,481138,437 นำเข้า 816,201794,226860,211868,040824,411 รวมทั้งหมด 969,375934,2171,009,188 1,017,541 962,848 หน่วย:บาร์เรล/วัน - 1 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

3 http://www.eppo.go.th การนำเข้าน้ำมันดิบแยกตามแหล่งผลิต หน่วย : ล้านลิตร - 2 - 25532554255525562557* สัดส่วน (%) 2557* ตะวันออกกลาง34,39735,72537,460 37,57210,343 66 - สหรัฐเอมิเรตส์16,74918,050 20,297 20,501 5,33634 - ซาอุดิอาระเบีย9,0159,178 9,159 8,893 2,85918 - โอมาน4,6583,409 3,240 2,816 7295 - กาตาร์2,5482,196 2,125 2,711 5524 - อื่นๆ1,4272,893 2,6392,651867 6 ตะวันออกไกล4,2503,716 4,0224,3701,278 8 - มาเลเซีย3,3353,094 2,614 2,387 6754 - อินโดนีเซีย549292 656 1,120 3522 - บูรไน244186 487 614 2011 - อื่นๆ122144 26524950 - แหล่งอื่นๆ8,7186,6488,575 8,4314,108 26 - สหภาพโซเวียต4,0363,411 3,370 2,651 1,1647 - ออสเตรเลีย2,1591,489 1,411 1,347 7515 - อื่นๆ2,5231,748 3,7944,4332,193 14 รวม47,36546,09050,056 50,37415,729 100 * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

4 http://www.eppo.go.th 2554255525562557* Growth Rate (%) 255525562557* ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 7948608688248.30.9-9.4 มูลค่า (พันล้านบาท) 9771,1191,07235814.5-4.2-1.9 ราคา (ดอลลาร์/บาร์เรล) 110.19113.94109.69110.693.4-3.7-1.6 การนำเข้าน้ำมันดิบลดลง 9.4% - 3 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

5 http://www.eppo.go.th การผลิตคอนเดนเสท 25532554255525562557* บงกช19,56820,55627,35932,48028,620 เอราวัณ11,18010,5319,0255,8636,649 ไพลิน22,43518,04811,86111,23410,010 ฟูนานและจักรวาล6,7335,5087,8427,6715,223 อาทิตย์17,50815,81110,5489,2039,290 อื่นๆ11,20313,68223,00424,708 30,024 รวม88,62784,13689,63991,15989,816 หน่วย:บาร์เรล/วัน - 4 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

6 http://www.eppo.go.th โรงกลั่นความสามารถในการกลั่น (บาร์เรล/วัน) น้ำมันดิบ ใช้ในโรงกลั่น* (บาร์เรล/วัน) สัดส่วนการใช้ กำลังการกลั่น (%) ไทยออยล์ 275,000303,969111 บางจาก 120,00098,93482 เอสโซ่ 177,000149,30584 ไออาร์พีซี 215,000166,45577 อะโรเมติกส์และการกลั่น 145,000185,546128 สตาร์ปิโตรเลียมฯ 150,000124,05683 ระยองเพอริไฟเออร์ 17,000-- รวม 1,099,000 1,028,26594 การใช้กำลังการกลั่นของประเทศ ปี 2557 - 5 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

7 http://www.eppo.go.th การใช้กำลังการกลั่นของประเทศ ปี 2557 - 6 - BBL/D * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

8 http://www.eppo.go.th หน่วย: ล้านลิตร ชนิด255425552556 ม.ค.-เม.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 255625572554255525562557* เบนซิน 8,325.99,150.19,853.33,221.13,187.0-4.79.87.6 ธรรมดา 5,699.76,646.84,786.71,635.61,558.27.416.6-27.9-4.7 พิเศษ 2,626.22,503.35,066.61,585.51,628.8-23.5-4.6102.32.7 -แก๊สโซฮอล์ 2,349.82,325.94,135.51,341.91,391.9-16.477.83.7 -95 276.4177.4931.1243.6236.9-55.6-35.8424.7-2.7 ก๊าด 151.875.9687.1131.9308.5-67.4-50.0805.8133.8 ดีเซล 23,098.625,124.625,518.28,079.17,890.6-0.88.71.5-2.3 เครื่องบิน 6,292.75,857.86,680.12,211.72,252.91.5-6.914.01.8 น้ำมันเตา 5,815.86,138.15,911.22,072.71,771.3-3.05.5-3.6-14.5 LPG 10,041.511,201.710,719.63,714.83,598.222.711.5-4.3-3.1 รวม 53,726.357,548.159,369.519,431.319,008.31.57.13.1-2.1 การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป - 7 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

9 http://www.eppo.go.th การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร ** ไม่รวมการใช้ LPG ที่เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี ชนิด255425552556 ม.ค.-เม.ย.อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 255625572554255525562557* เบนซิน 7,331.17,705.08,194.92,697.82,706.1-1.15.06.30.3 ธรรมดา 4,936.85,328.9 3,445.8 1,165.71,143.29.47.9 -35.3 -1.9 พิเศษ 2,394.32,376.0 4,749.1 1,532.11,562.8-17.6-0.7 99.8 2.0 -แก๊สโซฮอล์ 2,352.72,333.94,132.91,338.01,389.6-16.8-0.877.03.8 -95 41.642.2616.2194.2173.3-45.61.31,360.5-10.7 ก๊าด 13.013.411.03.83.7-14.93.6-18.2-3.2 ดีเซล 19,192.120,564.620,891.97,218.67,247.63.87.11.50.4 เครื่องบิน 5,076.55,091.45,562.41,902.41,994.17.70.29.24.8 น้ำมันเตา 2,455.92,363.32,154.9797.1750.3-6.0-3.7-8.8-5.8 LPG* 8,178.08,929.89,025.12,953.12,968.57.79.11.00.5 รวม 42,246.744,667.545,840.115,572.815,670.23.45.72.60.6 - 8 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

10 http://www.eppo.go.th หน่วย: ล้านลิตร ชนิด255425552556 ม.ค.-เม.ย.อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 255625572554255525562557* เบนซิน 34.1305.0262.2119.2371.4n/a 795.2-14.0211.5 ดีเซล 56.015.3196.742.1105.8-8.6-72.61,185.3151.4 เครื่องบิน 10.82.816.20.72.0231.4-74.4484.1168.1 น้ำมันเตา 331.7362.5268.4110.9141.6227.79.2-25.927.6 LPG** 2,661.23,204.13,609.61,009.11,243.7-9.720.412.623.2 รวม 3,093.73,889.64,353.11,281.91,864.4-0.625.711.945.4 การนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป ** รวมโพรเพน และบิวเทน - 9 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

11 http://www.eppo.go.th หน่วย: ล้านลิตร ชนิด255425552556 ม.ค.-เม.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 255625572554255525562557* เบนซิน 968.71,569.61,634.4580.9487.5-27.862.04.1-16.0 ธรรมดา 730.31,468.21,369.5562.0413.9-8.9101.0-6.7-26.3 พิเศษ 95 238.4101.4264.919.073.6-55.8-57.4161.2288.3 ดีเซล 4,705.55,371.34,874.31,318.11,026.4-14.514.1-9.2-22.1 ก๊าด 106.831.519.2- 3.4-74.9-70.4-39.1n/a เครื่องบิน 1,201.5752.51,536.6351.1149.2-14.4-37.3104.2-57.5 น้ำมันเตา 3,482.93,854.23,774.31,237.31,087.57.610.6-2.0-12.1 LPG 29.918.411.23.813.4-34.6-38.2-39.1252.2 รวม 10,495.111,597.511,850.03,491.22,767.4-12.210.52.1-20.7 การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป - 10 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

12 http://www.eppo.go.th หน่วย: ล้านลิตร การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของไทยแยกรายประเทศ - 11 - * อื่นๆ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ ฯลฯ ประเทศ25532554255525562557 สัดส่วน (%) 2557* สิงคโปร์ 4,229.14,280.64,542.54,004.0584.521 มาเลเซีย 1,935.91,421.62,124.72,442.5863.731 ลาว 717.4741.1825.9921.0366.813 ฟิลิปปินส์ 1,017.4554.9617.3325.0-- กัมพูชา 447.5499.9713.3652.4263.410 เวียดนาม 639.2654.7537.5317.0101.24 พม่า 388.1409.1459.3509.8177.76 อินโดนีเซีย 85.662.558.0137.9-- จีน 895.5323.6172.51,146.651.62 อื่นๆ* 1,601.61,547.11,546.61,393.8 358.513 รวม 11,957.310,495.111,597.611,850.02,767.4100 * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

13 http://www.eppo.go.th อุปทานและอุปสงค์ของ LPG โพรเพน และบิวเทน 2554255525562557* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) 25562557* อุปทาน (การผลิต+นำเข้า) 6,8597,7797,7382,615-0.52.5100.0 - การผลิต 5,4226,0495,7891,943-4.3-3.174.3 โรงแยกก๊าซ 3,4284,0783,8651,305-5.2-4.749.9 โรงกลั่นน้ำมัน 1,9941,9711,923638-2.40.324.4 - นำเข้า 1,4371,7301,94967212.723.325.7 อุปสงค์ (การใช้+ส่งออก) 6,9067,3967,5302,4841.8-1.5 - การใช้ 6,8907,3867,5242,4771.9-1.7100.0 ครัวเรือน 2,6563,0472,409756-20.9-8.930.5 อุตสาหกรรม 718614601216-2.08.98.7 รถยนต์ 9201,0611,77563167.316.725.5 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 2,1131,6131,6326121.16.124.7 ใช้เอง 4831,0511,1082615.4-30.010.5 - Feed Stock 3539421,0102297.2-33.69.2 - Energy 1311109832-10.613.11.3 - ส่งออก 161067-39.2252.3 สมดุล (อุปทาน-อุปสงค์) -47383208131 หน่วย : พันตัน - 12 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.


ดาวน์โหลด ppt - 0 -. การจัดหาน้ำมันดิบ 25532554255525562557* เบญจมาศ 26,66527,07725,43920,65225,446 สิริกิติ์ 21,80822,97428,42332,88927,627.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google