งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- 0 -. การจัดหาน้ำมันดิบ 25532554255525562557* เบญจมาศ 26,66527,07725,43920,65225,446 สิริกิติ์ 21,80822,97428,42332,88927,627.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- 0 -. การจัดหาน้ำมันดิบ 25532554255525562557* เบญจมาศ 26,66527,07725,43920,65225,446 สิริกิติ์ 21,80822,97428,42332,88927,627."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การจัดหาน้ำมันดิบ * เบญจมาศ 26,66527,07725,43920,65225,446 สิริกิติ์ 21,80822,97428,42332,88927,627 ทานตะวัน 3,8605,4283,7482,7541,377 ยูโนแคล 36,99830,64328,28129,81626,441 จัสมิน 13,86812,76210,40810,4789,977 บัวหลวง 8,3277,6417,20012,3179,031 สงขลา 7,9269,78719,88320,32216,345 ลันตา 7,0192,6546,6714,3314,943 อื่นๆ 26,70321,02518,92415,92217,250 รวมในประเทศ 153,174139,991148,977149,481138,437 นำเข้า 816,201794,226860,211868,040824,411 รวมทั้งหมด 969,375934,2171,009,188 1,017, ,848 หน่วย:บาร์เรล/วัน * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

3 การนำเข้าน้ำมันดิบแยกตามแหล่งผลิต หน่วย : ล้านลิตร * สัดส่วน (%) 2557* ตะวันออกกลาง34,39735,72537,460 37,57210, สหรัฐเอมิเรตส์16,74918,050 20,297 20,501 5, ซาอุดิอาระเบีย9,0159,178 9,159 8,893 2, โอมาน4,6583,409 3,240 2, กาตาร์2,5482,196 2,125 2, อื่นๆ1,4272,893 2,6392, ตะวันออกไกล4,2503,716 4,0224,3701, มาเลเซีย3,3353,094 2,614 2, อินโดนีเซีย , บูรไน อื่นๆ แหล่งอื่นๆ8,7186,6488,575 8,4314, สหภาพโซเวียต4,0363,411 3,370 2,651 1, ออสเตรเลีย2,1591,489 1,411 1, อื่นๆ2,5231,748 3,7944,4332, รวม47,36546,09050,056 50,37415, * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

4 * Growth Rate (%) * ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) มูลค่า (พันล้านบาท) 9771,1191, ราคา (ดอลลาร์/บาร์เรล) การนำเข้าน้ำมันดิบลดลง 9.4% * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

5 การผลิตคอนเดนเสท * บงกช19,56820,55627,35932,48028,620 เอราวัณ11,18010,5319,0255,8636,649 ไพลิน22,43518,04811,86111,23410,010 ฟูนานและจักรวาล6,7335,5087,8427,6715,223 อาทิตย์17,50815,81110,5489,2039,290 อื่นๆ11,20313,68223,00424,708 30,024 รวม88,62784,13689,63991,15989,816 หน่วย:บาร์เรล/วัน * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

6 โรงกลั่นความสามารถในการกลั่น (บาร์เรล/วัน) น้ำมันดิบ ใช้ในโรงกลั่น* (บาร์เรล/วัน) สัดส่วนการใช้ กำลังการกลั่น (%) ไทยออยล์ 275,000303, บางจาก 120,00098,93482 เอสโซ่ 177,000149,30584 ไออาร์พีซี 215,000166,45577 อะโรเมติกส์และการกลั่น 145,000185, สตาร์ปิโตรเลียมฯ 150,000124,05683 ระยองเพอริไฟเออร์ 17,000-- รวม 1,099,000 1,028,26594 การใช้กำลังการกลั่นของประเทศ ปี * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

7 การใช้กำลังการกลั่นของประเทศ ปี BBL/D * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

8 หน่วย: ล้านลิตร ชนิด ม.ค.-เม.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * เบนซิน 8,325.99,150.19,853.33,221.13, ธรรมดา 5,699.76,646.84,786.71,635.61, พิเศษ 2,626.22,503.35,066.61,585.51, แก๊สโซฮอล์ 2,349.82,325.94,135.51,341.91, ก๊าด ดีเซล 23, , ,518.28,079.17, เครื่องบิน 6,292.75,857.86,680.12,211.72, น้ำมันเตา 5,815.86,138.15,911.22,072.71, LPG 10, , ,719.63,714.83, รวม 53, , , , , การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

9 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร ** ไม่รวมการใช้ LPG ที่เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี ชนิด ม.ค.-เม.ย.อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * เบนซิน 7,331.17,705.08,194.92,697.82, ธรรมดา 4,936.85, , ,165.71, พิเศษ 2,394.32, , ,532.11, แก๊สโซฮอล์ 2,352.72,333.94,132.91,338.01, , ก๊าด ดีเซล 19, , ,891.97,218.67, เครื่องบิน 5,076.55,091.45,562.41,902.41, น้ำมันเตา 2,455.92,363.32, LPG* 8,178.08,929.89,025.12,953.12, รวม 42, , , , , * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

10 หน่วย: ล้านลิตร ชนิด ม.ค.-เม.ย.อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * เบนซิน n/a ดีเซล , เครื่องบิน น้ำมันเตา LPG** 2,661.23,204.13,609.61,009.11, รวม 3,093.73,889.64,353.11,281.91, การนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป ** รวมโพรเพน และบิวเทน * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

11 หน่วย: ล้านลิตร ชนิด ม.ค.-เม.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * เบนซิน ,569.61, ธรรมดา ,468.21, พิเศษ ดีเซล 4,705.55,371.34,874.31,318.11, ก๊าด n/a เครื่องบิน 1, , น้ำมันเตา 3,482.93,854.23,774.31,237.31, LPG รวม 10, , ,850.03,491.22, การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

12 หน่วย: ล้านลิตร การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของไทยแยกรายประเทศ * อื่นๆ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ ฯลฯ ประเทศ สัดส่วน (%) 2557* สิงคโปร์ 4,229.14,280.64,542.54, มาเลเซีย 1,935.91,421.62,124.72, ลาว ฟิลิปปินส์ 1, กัมพูชา เวียดนาม พม่า อินโดนีเซีย จีน , อื่นๆ* 1,601.61,547.11,546.61, รวม 11, , , ,850.02, * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

13 อุปทานและอุปสงค์ของ LPG โพรเพน และบิวเทน * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) * อุปทาน (การผลิต+นำเข้า) 6,8597,7797,7382, การผลิต 5,4226,0495,7891, โรงแยกก๊าซ 3,4284,0783,8651, โรงกลั่นน้ำมัน 1,9941,9711, นำเข้า 1,4371,7301, อุปสงค์ (การใช้+ส่งออก) 6,9067,3967,5302, การใช้ 6,8907,3867,5242, ครัวเรือน 2,6563,0472, อุตสาหกรรม รถยนต์ 9201,0611, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 2,1131,6131, ใช้เอง 4831,0511, Feed Stock , Energy ส่งออก สมดุล (อุปทาน-อุปสงค์) หน่วย : พันตัน * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.


ดาวน์โหลด ppt - 0 -. การจัดหาน้ำมันดิบ 25532554255525562557* เบญจมาศ 26,66527,07725,43920,65225,446 สิริกิติ์ 21,80822,97428,42332,88927,627.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google