งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้น้ำมันดีเซลและเบนซินรายเดือนปี 2556 หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ม.ค.-พ.ย. สัดส่วน (%) ดีเซล 59.560.261.559.461.555.755.152.551.053.758.057.1100.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้น้ำมันดีเซลและเบนซินรายเดือนปี 2556 หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ม.ค.-พ.ย. สัดส่วน (%) ดีเซล 59.560.261.559.461.555.755.152.551.053.758.057.1100.0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้น้ำมันดีเซลและเบนซินรายเดือนปี 2556 หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ม.ค.-พ.ย. สัดส่วน (%) ดีเซล 59.560.261.559.461.555.755.152.551.053.758.057.1100.0 เบนซิน 22.122.222.722.922.822.422.523.021.322.022.722.4100.0 เบนซิน ธรรมดา 11.09.29.3 9.2 9.39.69.09.29.59.442.1 - เบนซิน 91* 3.00.30.20.0 0.31.5 - แก๊สโซฮอล์ 91 (E10) 8.08.89.19.39.2 9.39.69.09.29.59.140.6 เบนซิน พิเศษ 11.113.013.413.6 13.313.213.512.312.813.213.057.9 - เบนซิน 95 1.01.71.81.9 1.8 1.51.6 1.77.6 - แก๊สโซฮอล์ 95 (E10) 7.99.0 8.88.78.58.3 7.67.88.08.337.2 - แก๊สโซฮอล์ 95 (E20) 1.92.12.32.6 2.52.72.92.72.93.02.611.5 - แก๊สโซฮอล์ 95 (E85) 0.2 0.3 0.4 0.5 0.60.41.6

2 หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- พ.ย. 255255.451.452.552.953.648.647.546.746.547.549.155.350.6 255350.555.254.551.651.250.348.946.246.846.352.853.750.5 255452.453.355.055.354.453.549.149.650.048.452.457.852.5 255554.658.559.057.458.256.753.153.451.653.758.459.255.8 255659.560.261.559.461.555.755.152.551.053.758.0 57.1 ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปีก่อน 8.93.04.23.45.5-1.73.5-1.7-1.5-0.2-0.7 2.1 ∆(%) จากเดือน ก่อนปี 56 0.51.22.1-3.43.5-9.4-1.2-4.6-2.95.28.2 ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลรายเดือน

3 ไบโอดีเซล ดีเซลหมุนเร็ว ยอดจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และไบโอดีเซล และราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี 2554-2556 (พ.ย.) ต.ค.-พ.ย. ฤดูฝน และ อุทกภัยครั้งใหญ่ ต.ค.-พ.ย. ฤดูฝน และ อุทกภัยครั้งใหญ่ ต.ค. 54 เพิ่มสัดส่วน บี 100 จากขั้นต่ำ 4% เป็น 5% 25542555 พ.ค. 54 เพิ่มสัดส่วน บี 100 จาก 2% เป็น 3% ปรับราคาน้ำมันดีเซลลดลง ตั้งแต่ 27 ส.ค. 54 ม.ค. 55 รัฐบาลยกเลิกการตรึง ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 16 ม.ค.55 ปรับเพิ่มอัตราเงิน ส่งเข้ากองทุน 0.60 บาท/ลิตร ทำให้ราคาอยู่ที่ 31.13 บาท/ ลิตร 14 พ.ค.55 ยกเลิก การปรับเพิ่มอัตราเงิน ส่งเข้าองทุนดีเซล 0.60 บาท/ลิตร 18 ส.ค. 55 ปรับลด อัตราเงินส่งเข้ากองทุน ของดีเซลเหลือ 0.00 บาท/ลิตร และชดเชย ดีเซล 0.60 บาท/ลิตร 28 ก.ย.ปรับเพิ่มอัตราเงิน ส่งเข้ากองทุนของดีเซล เป็น 0.20 บาท/ลิตร 2556 13 ต.ค. 55 ปรับลดอัตรา เงินส่งเข้ากองทุนของดีเซล เป็น 0.10 บาท/ลิตร 9 ม.ค.56 ปรับเพิ่มอัตรา เงินส่งเข้ากองทุนของ ดีเซลเป็น 1.10 บาท/ ลิตร 7 ก.พ. 56 ปรับลด อัตราเงินส่งเข้า กองทุนน้ำมันดีเซล 0.3 บาทต่อลิติ 8 มี.ค. 56 ปรับเพิ่ม อัตราเงินส่งเข้า กองทุนน้ำมันดีเซล 0.8 บาทต่อลิตร 30 เม.ย. 56 ปรับ ลดอัตราเงินส่งเข้า กองทุนน้ำมัน ดีเซล 0.9 บาท ต่อลิตร

4 หน่วย : ล้านลิตร/วัน ปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินรายเดือน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ต.ค. 255221.521.021.421.121.020.320.419.920.020.119.621.220.7 255319.521.120.020.219.320.620.520.020.219.921.121.420.1 255420.421.319.820.619.720.819.820.420.018.618.521.220.1 255520.420.920.620.520.421.220.520.820.321.122.323.620.7 255622.122.222.722.922.822.422.523.021.322.022.7 22.4 ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปีก่อน 8.26.39.911.811.76.19.810.64.94.41.8 7.7 ∆(%) จากเดือน ก่อนปี 56 -6.10.42.21.0-0.6-1.50.32.4-7.63.63.1

5 แก๊สโซฮอล เบนซิน ยอดจำหน่ายน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล และราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ย ปี 2554-2556 (พ.ย.) ปรับราคาน้ำมันเบนซินลดลง ตั้งแต่ 27 ส.ค. 54 หมายเหตุ : เบนซิน หมายถึงเบนซิน 91 และเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล หมายถึง แก๊สโซฮอล 91 E10, 95 E10, 95 E20 และ 95 E85 ราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ย 2554 25552556 ม.ค.55 รัฐบาลเรียกเก็บเงินเข้า กองทุนน้ำมันในส่วนของเบนซินและ แก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้น 1 บาท/ลิตร ต.ค.-พ.ย.54 เกิด วิกฤตอุทกภัย 14 พ.ค.55 ยกเลิกการปรับ เพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุน ของเบนซิน 1 บาท/ลิตร 1 มกราคม 2556 ยกเลิก การใช้น้ำมันเบนซิน 91 12 ธ.ค. 55 ปรับเพิ่มอัตราเงิน ส่งเข้ากองทุนของเบนซินทุก ประเภท 0.5 บาท/ลิตร 12 ก.พ. 56 ปรับเพิ่มอัตราเงิน ส่งเข้ากองทุนของเบนซินทุก ประเภท 0.5 บาท/ลิตร

6 Premium Regular Gasoline RegularPremium U-91 Gasohol 91 (E10) U-95 Gasohol 95 (E10) Gasohol 95 (E20) Gasohol 95 (E85) Unite : ML/Day 0.009.521.638.003.030.55 การใช้น้ำมันเบนซิน พ.ย. 2556

7 เบนซินแก๊สโซฮอล U-91U-9591 E1095 E1095 E2095 E85 0.001.639.528.003.030.55 สัดส่วนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล พ.ย. 2556 ล้านลิตร/วัน

8 ยอดจำหน่าย และส่วนต่างราคาจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 และแก๊สโซฮอล 91 ปี 2554-2556 (พ.ย.) ส่วนต่างราคา เบนซิน 91 และแก๊สโซฮอล 91 แก๊สโซฮอล 91 เบนซิน 91 ส.ค. 54 สัดส่วนการใช้ เบนซิน 91 เพิ่มขึ้น ในขณะที่ แก๊สโซฮอลเริ่มลดลงจากการ ปรับโครงสร้างราคาเบนซิน 2554 2555 2556 ตั้งแต่ ก.ย.54-ก.พ.55 ส่วนต่างราคา เบนซิน 91 และแก๊สโซฮอล 91 เฉลี่ยอยู่ที่ 3 บาท/ลิตร ม.ค. 56 ยกเลิกการใช้ น้ำมันเบนซิน 91 หมายเหตุ : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 ไม่มีการจำหน่ายเบนซิน 91 ภายในประเทศ

9 ยอดจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล 95 E10 และแก๊สโซฮอล 95 E20 ปี 2554-2556 (พ.ย.) เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล 95 E20 25542555 แก๊สโซฮอล 95 E10 2556

10 ยอดจำหน่ายแก๊สโซฮอลและราคาเฉลี่ย ปี 2554- 2556 (พ.ย.) 2554 ราคาเฉลี่ยแก๊สโซฮอล 25552556 แก๊สโซฮอล ธ.ค. 54 น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย และลดการจัดเก็บเงิน 95 E10 เข้ากองทุน ทำให้การใช้ แก๊สโซฮอลเพิ่มขึ้น ส.ค. 54 สัดส่วนการใช้ แก๊สโซฮอลเริ่มลดลง จากการปรับโครงสร้าง ราคาเบนซิน 21 ก.ค.ปรับลดอัตราเงินส่งเข้า กองทุนของแก๊สโซฮอล์ 91 และ95 ลงเหลือ 1.00 และ 2.60 บาท/ลิตร หมายเหตุ : ราคาเฉลี่ยแก๊สโซฮอล หมายถึง ราคาเฉลี่ยแก๊สโซฮอลทุกชนิด 5 มี.ค.เพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุน ของแก๊สโซฮอล์ 91 95 และ E20 ลง 0.5 บาท/ลิตร

11 การใช้น้ำมันในภาคขนส่งทางบก หน่วย : KTOE 2553 (2010) 2554 (2011) 2555 (2012) 2556 (ม.ค.-พ.ย.) สัดส่วน (%) การเปลี่ยนแปลง (%) 25542555 2556 (ม.ค.-พ.ย.) เบนซิน 5,526 5,462 5,741 5,583 25.9 -1.25.17.4 ดีเซล 11,454 11,638 12,471 11,56153.6 1.67.21.8 LPG 794 1,073 1,238 1,886 8.8 35.315.366.8 NGV 1,623 2,068 2,498 2,522 11.7 27.520.810.3 รวม 19,396 20,242 21,947 21,552 100.0 4.48.47.9

12 ยอดจำหน่าย LPG NGV ภาคขนส่ง และราคาเฉลี่ยเบนซินและดีเซล ปี 2554-2556 (พ.ย.) ราคาเฉลี่ยดีเซล LPG NGV ราคาเฉลี่ยเบนซิน 25542555 2556 หมายเหตุ : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 ราคาเฉลี่ยเบนซิน หมายถึง ราคาเฉลี่ยเบนซิน 95 เนื่องจากไม่มีการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 ภายในประเทศ


ดาวน์โหลด ppt การใช้น้ำมันดีเซลและเบนซินรายเดือนปี 2556 หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ม.ค.-พ.ย. สัดส่วน (%) ดีเซล 59.560.261.559.461.555.755.152.551.053.758.057.1100.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google