งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกมส์ zheza shopping เริ่มเล่นเกมส์. ไปเล่นเกมส์ ไปซื้อของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกมส์ zheza shopping เริ่มเล่นเกมส์. ไปเล่นเกมส์ ไปซื้อของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกมส์ zheza shopping เริ่มเล่นเกมส์

2 ไปเล่นเกมส์ ไปซื้อของ

3 ไม่มีเงิน ซื้อไม่ได้ เริ่มใหม่

4 เกมส์แช็ต เกมส์ยิง

5 สัตว์ คน

6 ผิดศีลข้อ 1 เริ่มใหม่ เริ่มใหม่

7 ผิดกฎหมาย ตำรวจจับ ติดคุก เริ่มใหม่

8 ห้องนอน ห้องนั่งเล่น

9 เริ่มใหม่ แม่นอนอยู่ คุยไม่ได้ จมเกมส์

10 ประ แพรว พี

11 ไม่อยู่ มีนัด เริ่มใหม่

12 คุยทางคอม คุยทางคอม คุยทางโทรศัพท์ คุยทางโทรศัพท์อยู่คุยได้

13 ไม่ว่าง............ ไปขายไก่ เริ่มใหม่ เริ่มใหม่

14 ไปต่อ ไปซื้อของ ไปซื้อของ

15 แบตหมด & ไม่มีเบอร์ & ไม่มีเงิน เริ่มใหม่

16 ไม่มีเงิน

17 คุณได้เงิน 100000 คุณได้เงิน 100000 คุณได้เงิน 6000 คุณได้เงิน 6000

18 เขียนเลข 0 เกินสี่ตัว เงินไม่พอ เริ่มใหม่

19

20 จัดทำโดย ด. ญ. วรรณี เจริญสุข เลขที่ 29 ป. 5/3 ด. ญ. ฑิฆัมพร จันทร์ทอง เลขที่ 33 ป. 5/3


ดาวน์โหลด ppt เกมส์ zheza shopping เริ่มเล่นเกมส์. ไปเล่นเกมส์ ไปซื้อของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google