งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชัย ชนะ ชัยชนะ ชนะชัย ใคร่ อยากรู้ มีกลอยู่ นานา ใคร่ อยากเห็น ชัยชนะ น้อมนำมา ความสุขเย็น บางครั้งเป็น ทุกข์เช่น เปลวเผาโชน (The Win) จากหนังสือ “ เกิดมาเพื่อชนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชัย ชนะ ชัยชนะ ชนะชัย ใคร่ อยากรู้ มีกลอยู่ นานา ใคร่ อยากเห็น ชัยชนะ น้อมนำมา ความสุขเย็น บางครั้งเป็น ทุกข์เช่น เปลวเผาโชน (The Win) จากหนังสือ “ เกิดมาเพื่อชนะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชัย ชนะ ชัยชนะ ชนะชัย ใคร่ อยากรู้ มีกลอยู่ นานา ใคร่ อยากเห็น ชัยชนะ น้อมนำมา ความสุขเย็น บางครั้งเป็น ทุกข์เช่น เปลวเผาโชน (The Win) จากหนังสือ “ เกิดมาเพื่อชนะ ” นำเสนอโดย... ญาณวิทยา บุญเฮง

2 ชัยชนะเหนือเมฆ เป็นชัยชนะโดยธรรม โดย บุญบารมี และวาสนา ชัยชนะ นี้ถึงแม้ไม่อยากจะชนะ แต่ก็ จะต้องชนะ คนอื่นจะยอม หลีกทางให้ด้วยความยินดี และเป็นชัยชนะที่มีความ มั่นคง ไม่มีใครสามารถจะ ทำลายลงได้ หรือทำลายได้ ก็ด้วยความยากลำบากเป็น อย่างยิ่ง เป็นชัยชนะโดยธรรม โดย บุญบารมี และวาสนา ชัยชนะ นี้ถึงแม้ไม่อยากจะชนะ แต่ก็ จะต้องชนะ คนอื่นจะยอม หลีกทางให้ด้วยความยินดี และเป็นชัยชนะที่มีความ มั่นคง ไม่มีใครสามารถจะ ทำลายลงได้ หรือทำลายได้ ก็ด้วยความยากลำบากเป็น อย่างยิ่ง

3 ชัยชนะที่หอมหวาน เป็นชัยชนะที่คู่ต่อสู่ต่างฝ่าย ต่างยอมให้กันและกันเป็นผู้ ชนะ ชัยชนะเช่นนี้ได้มา เพราะความสัมพันธ์อันลึกซึ้ง ให้รสแห่งความประทับใจ ความอ่อนโยน และอยู่เหนือ เงื่อนไขทั่วๆ ไป เช่น หนุ่ม - สาว ที่ต่างก็ยอมกันลักัน หรือ เพื่อรักที่ต่างก็ยกย่องกันและ กันให้เป็นผู้ชนะ เป็นชัยชนะที่คู่ต่อสู่ต่างฝ่าย ต่างยอมให้กันและกันเป็นผู้ ชนะ ชัยชนะเช่นนี้ได้มา เพราะความสัมพันธ์อันลึกซึ้ง ให้รสแห่งความประทับใจ ความอ่อนโยน และอยู่เหนือ เงื่อนไขทั่วๆ ไป เช่น หนุ่ม - สาว ที่ต่างก็ยอมกันลักัน หรือ เพื่อรักที่ต่างก็ยกย่องกันและ กันให้เป็นผู้ชนะ

4 ชัยชนะที่ชื่นมื่น เป็นชัยชนะที่สามารถเปลี่ยน ศัตรูคู่แข่ง ให้กลับมาเป็นมิตร โดยต่างฝ่ายต่างก็ได้รับ ผลประโยชน์ ชัยชนะแบบนี้ ให้รสแห่งความรื่นรม และชื่น มื่น เป็นชัยชนะที่สามารถเปลี่ยน ศัตรูคู่แข่ง ให้กลับมาเป็นมิตร โดยต่างฝ่ายต่างก็ได้รับ ผลประโยชน์ ชัยชนะแบบนี้ ให้รสแห่งความรื่นรม และชื่น มื่น

5 ชัยชนะที่ทุรเข็ญ เป็นชัยชนะที่เกิดจาการต่อสู้ ที่เกินกำลัง หรือต่อสู่ใน สภาวะที่ไม่พร้อม กว่าจะทำ ให้ชนะได้ก็สุดที่จะทุรเข็ญ เป็นชัยชนะที่ไม่รูจักประมาณ ตน รสของชัยชนะจึงจืดชืด เย็นชา เป็นชัยชนะที่เกิดจาการต่อสู้ ที่เกินกำลัง หรือต่อสู่ใน สภาวะที่ไม่พร้อม กว่าจะทำ ให้ชนะได้ก็สุดที่จะทุรเข็ญ เป็นชัยชนะที่ไม่รูจักประมาณ ตน รสของชัยชนะจึงจืดชืด เย็นชา

6 ชัยชนะที่ขมขื่น เป็นชัยชนะที่ต้องแลกมาด้วย การสูญเสียสิ่งที่รัก หรือสิ่งล้ำ ค่าไป ถึงแม้ว่าจะได้ชัยชนะ แต่ก็ต้องเศร้าโศกรันทด ใน ภายหลัง เป็นชัยชนะที่ต้องแลกมาด้วย การสูญเสียสิ่งที่รัก หรือสิ่งล้ำ ค่าไป ถึงแม้ว่าจะได้ชัยชนะ แต่ก็ต้องเศร้าโศกรันทด ใน ภายหลัง

7 ชัยชนะที่เสียหาย เป็นชัยชนะที่ได้มาโดยไม่ ชอบธรรม หรือกระทำโดยมิ ชอบ แม้ว่าจะได้ชัยชนะ วัน หนึ่งก็จะต้องสูญเสียชัยชนะ นั้นไปอย่างไม่เป็นธรรม เช่นกัน ชัยชนะแบบนี้ให้รส แห่งความแห้งแล้งในดวงใจ แก่ผู้ชนะ เป็นชัยชนะที่ได้มาโดยไม่ ชอบธรรม หรือกระทำโดยมิ ชอบ แม้ว่าจะได้ชัยชนะ วัน หนึ่งก็จะต้องสูญเสียชัยชนะ นั้นไปอย่างไม่เป็นธรรม เช่นกัน ชัยชนะแบบนี้ให้รส แห่งความแห้งแล้งในดวงใจ แก่ผู้ชนะ

8 ชัยชนะที่หวาดผวา เป็นชัยชนะที่ได้สร้างศัตรู เอาไว้มากมายในระหว่างการ ต่อสู้ เมื่อได้รับชัยชนะแล้ว ก็ หวาดผวาเหมือนยืนอยู่บน คมหอกคมดาบที่ต้องระวังตัว ตลอดเวลา เป็นชัยชนะที่ได้สร้างศัตรู เอาไว้มากมายในระหว่างการ ต่อสู้ เมื่อได้รับชัยชนะแล้ว ก็ หวาดผวาเหมือนยืนอยู่บน คมหอกคมดาบที่ต้องระวังตัว ตลอดเวลา

9 ชัยชนะที่ย่อยยับ เป็นชัยชนะที่ได้มาเพราะ ความบ้าในชัยชนะ ต้องสู้ทุก รูปแบบเพื่อให้ได้มาซึ่งชัย ชนะ แม้จะต้องสูญเสียทุกสิ่ง ทุกอย่างไปก็ตาม เมื่อได้รับ ชัยชนะแล้ว ก็จะไม่เหลือ อะไรให้ครองเลย เป็นชัยชนะ ที่ย่อยยับ ให้รสแห่งความ ภาคภูมิที่อ้างว้าง และว้าเหว่ เป็นชัยชนะที่ได้มาเพราะ ความบ้าในชัยชนะ ต้องสู้ทุก รูปแบบเพื่อให้ได้มาซึ่งชัย ชนะ แม้จะต้องสูญเสียทุกสิ่ง ทุกอย่างไปก็ตาม เมื่อได้รับ ชัยชนะแล้ว ก็จะไม่เหลือ อะไรให้ครองเลย เป็นชัยชนะ ที่ย่อยยับ ให้รสแห่งความ ภาคภูมิที่อ้างว้าง และว้าเหว่

10 สรุป การใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันใน การต่อสู้เพื่อชัยชนะ จะทำให้ ได้มาซึ่งชัยชนะที่มีคุณภาพ แตกต่างกัน การใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันใน การต่อสู้เพื่อชัยชนะ จะทำให้ ได้มาซึ่งชัยชนะที่มีคุณภาพ แตกต่างกัน ชัยชนะที่ดี คือชัยชนะที่ยั่งยืน ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือ ชัยชนะที่ เหนือเมฆ ชัยชนะที่ดี คือชัยชนะที่ยั่งยืน ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือ ชัยชนะที่ เหนือเมฆ ชัยชนะที่เบียดเบียนกันนั้น เป็น ชัยชนะชั้นต่ำ การชนะบนความ พ่ายแพ้ของคนอื่นนั้นเป็นการ สร้างศัตรู ชัยชนะที่เบียดเบียนกันนั้น เป็น ชัยชนะชั้นต่ำ การชนะบนความ พ่ายแพ้ของคนอื่นนั้นเป็นการ สร้างศัตรู ชัยชนะที่ประเสริฐ คือ ชัยชนะที่ ทำให้ทุกฝ่ายชนะร่วมกัน (win win stategy) คือชนะใจด้วยใจที่ ยิ่งใหญ่ ชัยชนะที่ประเสริฐ คือ ชัยชนะที่ ทำให้ทุกฝ่ายชนะร่วมกัน (win win stategy) คือชนะใจด้วยใจที่ ยิ่งใหญ่ The End…


ดาวน์โหลด ppt ชัย ชนะ ชัยชนะ ชนะชัย ใคร่ อยากรู้ มีกลอยู่ นานา ใคร่ อยากเห็น ชัยชนะ น้อมนำมา ความสุขเย็น บางครั้งเป็น ทุกข์เช่น เปลวเผาโชน (The Win) จากหนังสือ “ เกิดมาเพื่อชนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google