งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรัก... ของสองเรา แต่ละคน เติบโตมาจากที่แตกต่าง ยิ่งมาอยู่ใกล้กันมาก.. ก็ยิ่งทำให้เห็นความแตกต่างกัน ของคนสองคน... อาจมีหลายครั้งที่เรารู้สึกขัดใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรัก... ของสองเรา แต่ละคน เติบโตมาจากที่แตกต่าง ยิ่งมาอยู่ใกล้กันมาก.. ก็ยิ่งทำให้เห็นความแตกต่างกัน ของคนสองคน... อาจมีหลายครั้งที่เรารู้สึกขัดใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความรัก... ของสองเรา

3 แต่ละคน เติบโตมาจากที่แตกต่าง ยิ่งมาอยู่ใกล้กันมาก.. ก็ยิ่งทำให้เห็นความแตกต่างกัน ของคนสองคน... อาจมีหลายครั้งที่เรารู้สึกขัดใจ ที่อีกคน ทำอย่างนั้น อย่างนี้ หรือ พูดจาอะไรที่เราไม่ค่อยพอใจ

4 แต่ด้วยความรักที่มีอยู่ และ หวาดกลัวว่า หากพูด หรือ ทำอะไรออกไปแล้วจะเกิดการกระทบกระทั่ง หรือทำให้เสียความรู้สึกกันไปเปล่าๆ.... จึงเก็บความอึดอัดใจไว้ดีกว่า

5 จนเผลอลืมไปว่า ความรู้สึกที่ไม่ได้รับการผ่อนคลายนั้น จะถูกทับถม สะสมไว้ให้สูงขึ้น เป็นความขุ่นเคือง ในอารมณ์... อยู่เสมอ -- และอาจถึงจุดที่ ไม่อาจทนได้ในสักวัน

6 การคบหากับใครสักคนอย่างจริงจังนั้น เราต้องไม่ลืมว่า คนๆนั้น คือคนที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน.. ตลอดไป อย่าให้ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอดทนขนาดนั้นเลย.. ดีไหม..

7 กล้าที่จะพูดทั้งใน แง่ดี... แง่เสีย เพื่อที่อีกฝ่ายจะได้รับรู้ และ ปรับตัวเข้าหากัน... เพื่อถนอมรักไว้ให้อยู่ด้วยกัน นานๆ

8 เพราะไม่มีประโยชน์อะไรเลย.. หากจะ เก็บความรู้สึก เพื่อที่จะรักกันให้มากๆในวันนี้ --- แต่.. ไม่เคยยอมรับอะไรกันได้ และ... ทำให้ความรักน้อยลงในวันต่อไป..

9 อย่าปล่อยให้ความขุ่นเคืองใจเล็กๆ.. กลายเป็นเรื่องใหญ่ -- กล้าที่จะพูดคุยกันให้เข้าใจ และให้ทุกความคลางแคลงใจจบลง... ที่ตรงนั้น..

10 ค ว า ม รั รั ก เป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องใหญ่ เกินกว่าที่จะถูกบั่นทอน ด้วยเรื่อง ด้วยเรื่อง เ ล็ ล็ ก ๆ น้ น้ อ ยๆ --- แค่ แค่ คนสองคน คนสองคน ไ ม่ ม่ ไ ด้ ด้ คุ คุ ย กั กั น -----


ดาวน์โหลด ppt ความรัก... ของสองเรา แต่ละคน เติบโตมาจากที่แตกต่าง ยิ่งมาอยู่ใกล้กันมาก.. ก็ยิ่งทำให้เห็นความแตกต่างกัน ของคนสองคน... อาจมีหลายครั้งที่เรารู้สึกขัดใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google