งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างฟังก์ชั่นเพื่อ พัฒนาโปรแกรม Interactive C.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างฟังก์ชั่นเพื่อ พัฒนาโปรแกรม Interactive C."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การสร้างฟังก์ชั่นเพื่อ พัฒนาโปรแกรม Interactive C

3 โปรแกรมทดสอบที่ 25 ทดสอบสร้าง ฟังก์ชั่นแบบไม่มีพารามิเตอร์รับค่า และไม่มีการ คืนค่าจากฟังก์ชั่น int x=5; void add() { x++; } void main() { add(); printf("x=%d\n",x); }

4 โปรแกรมทดสอบที่ 26 ทดสอบสร้าง ฟังก์ชั่นแบบมีพารามิเตอร์รับค่า และไม่มีการคืน ค่าออกมาจากฟังก์ชั่น int x=5; void add(int value) { x = x + value; } void main() { add(3); printf("x=%d\n",x); }

5 โปรแกรมทดสอบที่ 27 ทดสอบสร้าง ฟังก์ชั่นแบบมีพารามิเตอร์รับค่า และมีการคืนค่า ออกมาจากฟังก์ชั่น int sum(int x,int y) { int result; result = x + y; return(result); } void main() { int value; value = sum(10,18); printf("value=%d\n",value); }

6 โปรแกรมทดสอบที่ 28 ทดสอบสร้าง ฟังก์ชั่นแบบมีพารามิเตอร์รับค่า และมีการคืนค่า ออกมาจากฟังก์ชั่น ( ลดรูป ) int sum(int x,int y) { return(x + y); } void main() { printf("value=%d\n",sum(10,18)); }


ดาวน์โหลด ppt การสร้างฟังก์ชั่นเพื่อ พัฒนาโปรแกรม Interactive C.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google