งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทแพทย์ทหาร ในสถานการณ์ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ นพ. สุวัจน์ เฑียรทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทแพทย์ทหาร ในสถานการณ์ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ นพ. สุวัจน์ เฑียรทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทแพทย์ทหาร ในสถานการณ์ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ นพ. สุวัจน์ เฑียรทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

2 แผนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อ่าวไทย ประเทศมาเลเซีย จังหวัดสงขลา

3 สถานการณ์ความไม่สงบ ใน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

4 สรุปสถานการณ์ความไม่สงบ ตั้งแต่ 4 มค. 47 ถึง ปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 2,553 ครั้ง ปัตตานี 686 ครั้ง ยะลา 624 ครั้ง นราธิวาส 1,243 ครั้ง

5 สถานการณ์ความไม่สงบ จำนวนผู้บาดเจ็บ รวม 1,481 ราย ปี 2547 จำนวน 614 ราย ปี 2548 จำนวน 867 ราย ( ตค.) จำนวนผู้เสียชีวิต รวม 834 ราย ปี 2547 จำนวน 427 ราย ปี 2548 จำนวน 407 ราย ( ตค.)

6 ระเบิดวันที่ 12 พ. ค. 2548 ( ยะลาและสงขลา )

7

8 - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เสียชีวิต 5 ราย - เผาบ้านพัก ยิงป้อมยาม ขู่ / วางระเบิด

9 ผลกระทบ ทางตรง ทางอ้อม - ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น - เจ้าหน้าที่ขาดแคลนมากขึ้น - ทำงานเชิงรุกน้อยลง - ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น - เจ้าหน้าที่ขาดแคลนมากขึ้น - ทำงานเชิงรุกน้อยลง

10 สถานการณ์กำลังคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดเภสัชกรทันตแพทย์แพทย์พยาบาลวิชาชีพ ควรมี มีจริง ควรมี มีจริง ควรมี มีจริง ควรมี มีจริง ปัตตานี นราธิวาส ยะลา 5 อำเภอ สงขลา 163 71 80 25 73 49 1,186 802 165 82 84 25 76 49 1,188 1,010 219 85 60 18 53 48 1,270 995 54 30 35 11 30 25 441 282

11 รพศ./ รพท. นราธิวาส ปัตตานียะลาสุไหงโก - ลก ความต้องการแพทย์ จำนวนที่มี ที่ทำงาน / ลาศึกษา 151 66 48 34 25 58 28 32 17 21 43/15 21/7 26/6 11/6 16/5 7 1 1 0 0 สถานการณ์แพทย์จำแนกตามระดับโรงพยาบาล เบตง ลาออก / ย้าย 5/5 0/3 1/1 0/1 ศัลยฯ ทั่วไป ศัลยฯ กระดูก ศัลยฯ สาขาอื่น 3 2 2 1 1 1 2 0 1 0 0/0 รพช. นราธิวาส ปัตตานียะลา ความต้องการ แพทย์ จำนวนที่มี 43 97 83 22 42 32

12 สถานการณ์การโอน ย้าย ลาออกจากพื้นที่ ของเจ้าหน้าที่สายหลัก ปี นราธิวาสปัตตานียะลารวม 2547 58202199 2548 904143174 2549 กำลังจัดเก็บข้อมูลรายละเอียด

13 การแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ 1. จัดแพทย์อาสา Gen. Surg./Ortho ต่อเนื่อง ตั้งแต่ 2547 ( จากส่วนราชการอื่น ๆ กรมการ แพทย์ และเขตต่าง ๆ ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ) ชุดละ 1 สัปดาห์ 2. ให้โอกาสในการศึกษาฝึกอบรม Resident เร็วขึ้น กว่าแพทย์ที่ปฏิบัติงานใช้ทุนในพื้นที่ อื่น ๆ โดยแพทยสภา ให้การสนับสนุนการ จัดหาสถาบันฝึกอบรมให้ 3. ให้โอกาสแพทย์ที่เลือกไปปฏิบัติงานใช้ทุนใน พื้นที่ ได้โยกย้าย เป็นกลุ่มแรก

14 การแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ ( ต่อ ) 4. ปรับด้านขวัญกำลังใจ โดยปรับเพิ่ม ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ 5. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ นักเรียนในพื้นที่เข้าเรียนแพทย์ ปีละ 30 คน เริ่มปี 2548 โดย รพศ. ยะลา เป็นสถาบันร่วม ในชั้น Clinic

15 บทบาทของแพทย์ทหาร 1. แพทย์ทหาร ( ทหารเรือ และทหารบก ) มี แพทย์ประจำ ในพื้นที่ เกือบ 20 นาย เป็น กำลังสำคัญในการสนับสนุนด้านการ รักษาพยาบาล และการสร้างสุขภาพ 2. แพทย์ทหาร ดำเนินการปฏิบัติการจิตวิทยา ในชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพ ในชุมชนอย่างได้ผล 3. สนับสนุนงานบางด้าน เช่น งานด้านการ ชันสูตรพลิกศพ

16 บทบาทของแพทย์ทหาร ( ต่อ ) 4. แพทย์ทหารนอกพื้นที่ ขณะนี้ กองทัพบก ได้จัดส่งศัลยแพทย์ทั่วไป จำนวน 3 นาย ไป ปฏิบัติงานประจำที่รพ. ยะลา นราธิวาสฯ และปัตตานี จึงขอให้จัดสรรศัลยแพทย์ อาสาไปปฏิบัติงานประจำระยะยาว เพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนศัลยแพทย์ และความต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วย 5. ขอการสนับสนุนจาก รพ. ค่ายอิงคยุทธ บริหาร ในการ Refer ทางอากาศ เพื่อ แก้ปัญหาการส่งต่อกลางคืน 6. ขอการสนับสนุนจากหน่วยเหนือของเหล่า ทัพ ทั้งด้านนโยบาย งบประมาณ ยาและ เวชภัณฑ์ เพื่อให้ทหารดำเนินการในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

17 การจัดทำแผนซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่ ความร่วมมือ จาก กองทัพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สภากาชาดไทย รวมทั้งโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่ จัดทำแผนซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


ดาวน์โหลด ppt บทบาทแพทย์ทหาร ในสถานการณ์ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ นพ. สุวัจน์ เฑียรทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google