งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสรุปผู้รับวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ นางโสภิต ชาลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสรุปผู้รับวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ นางโสภิต ชาลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสรุปผู้รับวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ นางโสภิต ชาลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุรินทร์

2 สรุปยอดการฉีดวัคซีนในแต่ละ โรงพยาบาล โรงพยาบาลเป้าหม าย ( คน ) ผู้ป่วยทุก กลุ่มอายุที่ มีโรคเรื้อรัง บุคคลที่มี อายุ 65 ปี ขึ้นไป หญิง ตั้งคร รภ์ สนม 1, เขวาสินรินทร์ 1, กาบเชิง 4, ท่าตูม 4, บัวเชด 2, รัตนบุรี 6, สุรินทร์ 8,

3 สรุปยอดการฉีดวัคซีนในแต่ละ โรงพยาบาล โรงพยาบาลเป้าหม าย ( คน ) ผู้ป่วยทุก กลุ่มอายุที่ มีโรคเรื้อรัง บุคคลที่มี อายุ 65 ปี ขึ้นไป หญิง ตั้งคร รภ์ ปราสาท 6, ลำดวน 2,000100


ดาวน์โหลด ppt รายงานสรุปผู้รับวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ นางโสภิต ชาลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google