งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NextBack ประวัติ ส่วนตัว. NextBack ประวัติ ส่วนตัว ที่อยู่ ประวัติ การศึกษา จุดมุ่งหมายใน งานอาชีพ ประสบกา รณ์ ทักษะ พิเศษ ใบเกียรติ บัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NextBack ประวัติ ส่วนตัว. NextBack ประวัติ ส่วนตัว ที่อยู่ ประวัติ การศึกษา จุดมุ่งหมายใน งานอาชีพ ประสบกา รณ์ ทักษะ พิเศษ ใบเกียรติ บัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NextBack ประวัติ ส่วนตัว

2 NextBack ประวัติ ส่วนตัว ที่อยู่ ประวัติ การศึกษา จุดมุ่งหมายใน งานอาชีพ ประสบกา รณ์ ทักษะ พิเศษ ใบเกียรติ บัตร

3 NextBack ประวัติ ส่วนตัว นางสาวศรัญญา เกตุ แก้ว วันเกิด 31 มีนาคม 2539 อายุ 17 สถานะภาพ โสด นางสาวศรัญญา เกตุ แก้ว วันเกิด 31 มีนาคม 2539 อายุ 17 สถานะภาพ โสด

4 NextBack ที่อยู่ 79 ประชาอุทิศ 16 ถนนประชาอุทิศ 80 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 79 ประชาอุทิศ 16 ถนนประชาอุทิศ 80 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

5 NextBack ประวัติ การศึกษา - กำลังศึกษา ปวช.3 - แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - วิทยาลัยพณิชยการ ชุตพน

6 NextBack จุดมุ่งหมายใน งานอาชีพ ใช้ความสามารถที่เรียนมา ศึกษา ค้นคว้ามาใช้ให้ เป็นประโยชน์ และพัฒนา ให้กับองค์ให้มีความเจริญ มากยิ่งขึ้น

7 NextBack ทักษะ พิเศษ การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก, การซ่อมคอมพิวเตอร์

8 NextBack ประสบกา รณ์ - เคยทำงาน Part-Time ที่ เทสโก้ โลตัส บางปะกอก - ฝึกงานที่เขตราษฎร์บูรณะ - เคยทำงาน Part-Time ที่ เทสโก้ โลตัส บางปะกอก - ฝึกงานที่เขตราษฎร์บูรณะ

9 NextBack ใบเกียรติ บัตร คุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

10 NextBack


ดาวน์โหลด ppt NextBack ประวัติ ส่วนตัว. NextBack ประวัติ ส่วนตัว ที่อยู่ ประวัติ การศึกษา จุดมุ่งหมายใน งานอาชีพ ประสบกา รณ์ ทักษะ พิเศษ ใบเกียรติ บัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google