งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติส่วนตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติส่วนตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติส่วนตัว

2 จุดมุ่งหมายในงานอาชีพ
ประวัติส่วนตัว ทักษะพิเศษ ที่อยู่ ประสบการณ์ ประวัติการศึกษา ใบเกียรติบัตร จุดมุ่งหมายในงานอาชีพ

3 ประวัติส่วนตัว นางสาวศรัญญา เกตุแก้ว วันเกิด 31 มีนาคม อายุ 17 สถานะภาพ โสด

4 ประชาอุทิศ 16 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
ที่อยู่ ประชาอุทิศ 16 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

5 ประวัติการศึกษา - กำลังศึกษา ปวช.3 - แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - วิทยาลัยพณิชยการชุตพน

6 จุดมุ่งหมายในงานอาชีพ
ใช้ความสามารถที่เรียนมา ศึกษา ค้นคว้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ และพัฒนาให้กับองค์ให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น

7 การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก,การซ่อมคอมพิวเตอร์
ทักษะพิเศษ การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก,การซ่อมคอมพิวเตอร์

8 - เคยทำงาน Part-Time ที่ เทสโก้ โลตัส บางปะกอก
ประสบการณ์ - เคยทำงาน Part-Time ที่ เทสโก้ โลตัส บางปะกอก - ฝึกงานที่เขตราษฎร์บูรณะ

9 คุณธรรม จริยธรรมดีเด่น
ใบเกียรติบัตร คุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

10


ดาวน์โหลด ppt ประวัติส่วนตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google