งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวัชรากร นิซัน 56, 58 หมู่ 1 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพฯ 10140 โทร 02-872-6157, 086-556-4933 นายวัชรากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวัชรากร นิซัน 56, 58 หมู่ 1 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพฯ 10140 โทร 02-872-6157, 086-556-4933 นายวัชรากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวัชรากร นิซัน 56, 58 หมู่ 1 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพฯ 10140 โทร 02-872-6157, 086-556-4933 Ruk_Sky_Walker@hotmail.com นายวัชรากร นิซัน 56, 58 หมู่ 1 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพฯ 10140 โทร 02-872-6157, 086-556-4933 Ruk_Sky_Walker@hotmail.com

2 มีความประสงค์จะใช้ ความสามารถ ในด้านการ จัดการ ทำงานฝ่ายบุคคล โดยเฉพาะการพัฒนามนุษย์และ พัฒนาองค์กร ในธุรกิจขนาด กลาง - เคยได้รับรางวัล “ มารยาทดีเด่น ” จากทางวิทยาลัยติดต่อกันถึง 2 ปี และรางวัล “ ภาวะผู้นำชาย ” ในช่วงมัธยมต้น มีความประสงค์จะใช้ ความสามารถ ในด้านการ จัดการ ทำงานฝ่ายบุคคล โดยเฉพาะการพัฒนามนุษย์และ พัฒนาองค์กร ในธุรกิจขนาด กลาง - เคยได้รับรางวัล “ มารยาทดีเด่น ” จากทางวิทยาลัยติดต่อกันถึง 2 ปี และรางวัล “ ภาวะผู้นำชาย ” ในช่วงมัธยมต้น

3 การศึกษา - กำลังศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 3 - แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - วิทยาลัยพณิชยการชุตพน

4 - วัน เดือน ปี เกิด : 17 เมษายน 2539 - สุขภาพแข็งแรงดี สถานภาพทางการ สมรส โสด - สัญชาติ : ไทย - ศาสนา : อิสลาม - วัน เดือน ปี เกิด : 17 เมษายน 2539 - สุขภาพแข็งแรงดี สถานภาพทางการ สมรส โสด - สัญชาติ : ไทย - ศาสนา : อิสลาม

5 - เคยทำงาน Part-Time ที่ Jusgo ประชาอุทิศ แผนกจัดการสต็อก สินค้า - ฝึกงานที่ ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ IT พันทิพย์ - เคยทำงาน Part-Time ที่ Jusgo ประชาอุทิศ แผนกจัดการสต็อก สินค้า - ฝึกงานที่ ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ IT พันทิพย์

6 - มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี - อ่าน - พูด ภาษาอังกฤษพอได้ มี ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ใน ระดับปานกลาง (Word, Excel, PowerPoint, Internet ) - ชอบเล่นกีฬา ฟุตบอลเป็นพิเศษ, เครื่องดนตรีที่สามารถเล่นได้ คือ กลอง - มีรถจักรยานยนต์ของตนเอง และสามารถขับรถได้ - มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี - อ่าน - พูด ภาษาอังกฤษพอได้ มี ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ใน ระดับปานกลาง (Word, Excel, PowerPoint, Internet ) - ชอบเล่นกีฬา ฟุตบอลเป็นพิเศษ, เครื่องดนตรีที่สามารถเล่นได้ คือ กลอง - มีรถจักรยานยนต์ของตนเอง และสามารถขับรถได้


ดาวน์โหลด ppt นายวัชรากร นิซัน 56, 58 หมู่ 1 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพฯ 10140 โทร 02-872-6157, 086-556-4933 นายวัชรากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google