งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Kick Off 30-31 พ. ค. 52 ศูนย์บริการโทรศัพท์สาธารณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Kick Off 30-31 พ. ค. 52 ศูนย์บริการโทรศัพท์สาธารณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Kick Off 30-31 พ. ค. 52 ศูนย์บริการโทรศัพท์สาธารณะ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 สถิติผลการดำเนินการงาน โทรศัพท์สาธารณะ ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. รว ม หมายเหตุ ติดตั้ง ใหม่ 4147373521.875% รื้อถอน 91601914193- ปรับปรุง ย้ายตู้ 93213330-

23 รายได้การเปรียบเทียบการไขเหรียญ โทรศัพท์สาธารณะ ปี 51 ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. รวม รายได้ 4,636, 621 3,969, 163 3,665, 755 3,540, 868 3,505, 980 3,336, 202 22,65 4,589

24 รายได้การเปรียบเทียบการไขเหรียญ โทรศัพท์สาธารณะ ปี 52 ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. รวม รายได้ 2,545, 783 2,141, 104 2,446, 467 2,449, 108 2,259, 515 2,510, 482 14,35 2,459

25 งานขาย ADSL ของศูนย์ฯสาธารณะ ประจำเดือน มิ. ย. ชื่อจำนวน PORT นายสมเกียรติ สุภาชัย นายวินัย จันท โสภณ นายสมชาย ผสม ทรัพย์ 1 นายสมพงษ์ บัว ประดิษฐ์ 1 นางสุวดี สุข เจริญคิว 3 นายบุญสม ไกรทัต น. ส. ลัคนา มณี ฉาย นายปรีชา มีปรีดี นายเสมา ลัมพสาระ

26 ชื่อจำนวน PORT นายมานิตย์ วงศ์ ครุธ นายประพันธ์ ลักษณะไทย นายสมหวัง วรรณาลัย นายกำจัด แป้ง สน นายดิเรก อมร เวช นายประจบ ละดา นนท์ นายวัฒกาณต์ เศรษฐมาศ 3 นายอาทิตย์ คง ธรรม 1 รวม 9


ดาวน์โหลด ppt Kick Off 30-31 พ. ค. 52 ศูนย์บริการโทรศัพท์สาธารณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google