งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานภาพอาชญากรรมคดีอาญา 5 กลุ่ม เปรียบเทียบ ประเภทความผิด 1 – 31 ธ. ค. 551 – 31 ธ. ค. 56 เปรียบเทียบ เกิดจับเกิดจับ +/- 1. อุกฉกรรจ์และสะเทือน ขวัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานภาพอาชญากรรมคดีอาญา 5 กลุ่ม เปรียบเทียบ ประเภทความผิด 1 – 31 ธ. ค. 551 – 31 ธ. ค. 56 เปรียบเทียบ เกิดจับเกิดจับ +/- 1. อุกฉกรรจ์และสะเทือน ขวัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สถานภาพอาชญากรรมคดีอาญา 5 กลุ่ม เปรียบเทียบ ประเภทความผิด 1 – 31 ธ. ค. 551 – 31 ธ. ค. 56 เปรียบเทียบ เกิดจับเกิดจับ +/- 1. อุกฉกรรจ์และสะเทือน ขวัญ ------ 2. ชีวิต ร่างกาย และเพศ ------ 3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ------ 4. คดีที่น่าสนใจ ------ 5. คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับ / รายคนจับ / รายคน +/- 5.1 อาวุธปืน - อาวุธปืนธรรมดา 5.2 การพนัน - การพนันทั่วไป - การพนันสลากกิน รวบ 5.3 ยาเสพติด 16 77-9

4 สถานภาพอาชญากรรมคดีอาญา 5 กลุ่มเปรียบเทียบ ประเภทความผิด 1 – 27 ม. ค. 561 – 27 ม. ค. 57 เปรียบเทียบ เกิดจับเกิดจับ +/- 1. อุกฉกรรจ์และสะเทือน ขวัญ 2. ชีวิต ร่างกาย และเพศ 3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 3.1 ลักทรัพย์ 3100-3 4. คดีที่น่าสนใจ 5. คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับ / รายคนจับ / รายคน +/- 5.3 ยาเสพติด 5599+4

5 ผลการจับกุมคดียาเสพติด ( เดือน ม. ค.56 และ ม. ค. 57 ) ประเภทความผิด 1 – 27 ม. ค.561 – 27 ม. ค. 57 จับ / รายคนจับ / รายคน 5. คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย - ยาเสพติด 5599

6 ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสัปดาห์ ห้วงระหว่างวันที่ 1 – 27 ม. ค. 57

7 ผลการจับกุมคดีจราจรรายสัปดาห์ ว/ด/ปว/ด/ป 1. แข่งรถในทาง 2. ไม่แสดงสำเนาคู่มือ การจดทะคู่มือการจด ทะเบียน 3. ไม่ติดแผ่นป้าย ทะเบียน 4. อุปกรณ์ส่วนควบไม่ ครบ 5. ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 6. ไม่จัดให้มีอุปกรณ์ระ วับเสียง 7. ดัดแปลงสภาพรถ 8. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 9 9. ไม่สวมหมวกนิรภัย 10. ไม่จัดทำ พ. ร. บ. บุคคลที่ 3 11. ขับขี่รถในทางฯ โดยประมาท 12. ขับรถย้อนศร 13. ขับรถฝ่าฝืน สัญญาณไฟ 14. ขับรถขณะใช้ โทรศัพท์ 15. จอดรถในที่ห้าม จอด 16. ขับรถไม่ชิดขอบ ด้านซ้าย 17. เปิดเพลงเสียงดัง ในรถ 18. อื่น ๆ หมายเหตุ 1 – 27 ม. ค. 57 --1-2-1-212-------- รวมจับกุม 9 ราย

8 ในห้วงระหว่างวันที่ 1 – 27 ม. ค. 57 ใน เขตพื้นที่รับผิดชอบไม่มีความ เคลื่อนไหวทางการเมืองแต่อย่างใด

9

10 1. พัฒนาทำความสะอาดบริเวณที่ทำการ และบ้านพัก

11 2. ฝึกประจำสัปดาห์

12 3. เคารพธงชาติ / ชี้แจงข้อราชการปล่อย แถวสายตรวจ

13 4. ตั้งจุดตรวจจุดสกัดป้องกันอาชญากรรม / ยาเสพติด

14 4.1 สรุปผลการตั้งด่าน ห้วง 1 – 27 ม. ค. 57 ผลการจับกุมคดีอาญาทั่วไปเปรียบเทียบปรับ พ. ร. บ. รถยนต์ / พ. ร. บ. จราจร 1. จับกุมคดียาเสพติด ข้อหาเสพฯ 8 ราย / 8 คน รวม 8 ราย / 8 คน 1. ไม่มี พ. ร. บ. 1 ราย 2. ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 2 ราย 3. ขับขี่รถในทางฯ โดยประมาท 2 ราย 4. ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน 1 ราย 5. ไม่สวมหมวกนิรภัย 2 ราย 6. ดัดแปลงสภาพรถ 1 ราย รวม 9 ราย

15 จำนวน ครั้ง สถานที่ผลการปฏิบัติ 2 ครั้ง 1. บ้านเลขที่ 75 ม.11 ต. เขาพระ อ. เมือง จ. นครนายก 2. บ้านเลขที่ 81 ม.1 ต. โคกกรวด อ. ปากพลี จ. นครนายก 1. จับกุม พ. ร. บ. อาวุธปืน 1 ราย / 1 คน ของกลาง กระสุนขนาด.45 จำนวน 1 นัด ลูกซอง เบอร์ 12 จำนวน 3 นัด 2. ข้อหามียาเสพติดให้ โทษประเภทที่ 1 ( ยาบ้า ) ไว้ในครอบครองโดย ไม่ได้อนุญาต 1 ราย / 1 คน ของกลางยาบ้า 9 ½ เม็ด 3. ข้อหาเสพฯ 1 ราย / 1 คน 4.2 สรุปผลการปิดล้อมตรวจค้น ระดมกวาด ล้าง ห้วง 1 – 27 ม. ค. 57

16 5. ระดมปิดล้อมตรวจค้น

17

18 7. โครงการ 1 ตำรวจ 1 รีสอร์ท

19


ดาวน์โหลด ppt สถานภาพอาชญากรรมคดีอาญา 5 กลุ่ม เปรียบเทียบ ประเภทความผิด 1 – 31 ธ. ค. 551 – 31 ธ. ค. 56 เปรียบเทียบ เกิดจับเกิดจับ +/- 1. อุกฉกรรจ์และสะเทือน ขวัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google