งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การส่งผ่านข้อมูล และ การอินเตอร์เฟซ Data Transmission and Interfaces.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การส่งผ่านข้อมูล และ การอินเตอร์เฟซ Data Transmission and Interfaces."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การส่งผ่านข้อมูล และ การอินเตอร์เฟซ Data Transmission and Interfaces

2 Fundamental of Data and Signals  ความสำคัญเกี่ยวกับ Physical Layer  การเคลื่อนย้ายข้อมูลหรือสารสนเทศ  Digital (binary)  สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า  การเข้ารหัสของข้อมูลให้เหมาะสมกับตัวกลาง  พิจารณาเรื่องของต้นทุน ประสิทธิภาพ และความ น่าเชื่อถือ  ข้อมูล VS สัญญาณ  ข้อมูล จะมีความหมายในตัว  สัญญาณ จะต้องผ่านการเข้ารหัส ในรูปของคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าส่งสู่สายสื่อสาร

3 Digital Signal and Analog Signal สัญญาณแอนะล็อก และสัญญาณ ดิจิตอล

4 Analog Signal  เสียงจะมีความดังและความถี่ของเสียงที่ต่อเนื่องกัน ไป --> เสียงพูด ดนตรี วิดีโอ ฯลฯ  สัญญาณอนาล็อกเป็นรูปคลื่นที่มีลักษณะต่อเนื่อง (Continuous Waveforms) ผ่านตัวกลางได้หลายชนิดขึ้นอยู่กับความถี่  อุปกรณ์เพิ่มกำลังให้กับสัญญาณ (Amplifier)

5 Digital Signal  เป็นสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete / Discontinuous)  เป็นรูปคลื่นสี่เหลี่ยมแทนด้วยเลขฐานสอง Positive (+,0) / Negative (-,1)  ข้อดี คือ ต้นทุนถูกกว่า, สัญญาณรบกวนน้อยกว่า  ข้อเสีย คือ สัญญาณถูกลดทอนง่ายกว่า  รีพีตเตอร์ (Repeater) คือ อุปกรณ์ทวนสัญญาณ เพื่อ ยืดระยะทางในการส่งสัญญาณดิจิตอล

6 การแปลงข้อมูลแอนาล็อก / ดิจิตอลให้เป็นสัญญาณ  Analog Data to Analog Signal  Digital Data to Digital Signal  Digital Data to to Analog Signal  Analog Data to Digital Signal

7 Analog Data to Analog Signal  รูปแบบง่าย ต้นทุนต่ำ เช่น ระบบ วิทยุกระจายเสียง  Carrier Signal  Modulation  Demodulation

8 การมอดูเลตทางขนาด (Amplitude Modulation : AM)

9 การมอดูเลตทางความถี่ (Frequency Modulation : AM)

10 Digital Data to Digital Signal

11 Digital Data to to Analog Signal

12 Analog Data to Digital Signal  ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า โคเดค (Codec : Coder/Decoder)  ใช้เทคนิค Voice Digitization

13 หน่วยวัดความเร็วในการส่งข้อมูล

14

15 Digital Data Transmission

16 Parallel Transmission

17 Serial Transmission

18 การแปลงสัญญาณข้อมูลระหว่าง แบบอนุกรมและแบบขนาน  UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)  USART (Universal Synchronous / Asynchronous Receiver Transmitter)

19 Asynchronous Transmission

20 Synchronous Transmission

21 ทิศทางการส่งผ่านข้อมูล  Simplex

22 ทิศทางการส่งผ่านข้อมูล  Half-Duplex

23 ทิศทางการส่งผ่านข้อมูล  Full-Duplex


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การส่งผ่านข้อมูล และ การอินเตอร์เฟซ Data Transmission and Interfaces.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google