งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 Cookie & Session มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 Cookie & Session มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/asp Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 Cookie & Session มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด ลำปาง ศูนย์กลางความรู้และภูมิปัญญา แผ่นดิน http://www.yonok.ac.th

2 http://www.thaiall.com/asp Page: 2 ความหมาย เซสชัน (Session) คือ ข้อมูลที่ถูก สร้างขึ้นเมื่อใช้บราวเซอร์ติดต่อเข้า เครื่องบริการ และถูกทำลายเมื่อ บราวเซอร์ถูกปิดลง ข้อมูลนี้ถูกจัดเก็บใน เครื่องบริการ คุกกี้ (Cookie) คือ ข้อมูลขนาดเล็ก ที่เป็น HTTP Header แบบหนึ่ง ถูกส่ง จากเครื่องบริการไปเก็บไว้ในเครื่องของ ผู้ใช้ตามที่บราวเซอร์กำหนด เพื่อบันทึก ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม เมื่อผู้ใช้เข้าไป เยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้ง เครื่องบริการจะ ใช้ข้อมูลคุกกี้ที่มีอยู่ในเครื่องของผู้ใช้ได้ ทันที

3 http://www.thaiall.com/asp Page: 3 ฟอร์มรับค่า ส่งไปเก็บใน Cookie (cookie.htm)


4 http://www.thaiall.com/asp Page: 4 อ่านแฟ้มเข้าอาร์เรย์มาแสดง (savecookie.php) show cookie ข้อมูลจาก http://www.thaiall.com/php/indexo.html

5 http://www.thaiall.com/asp Page: 5 แสดงค่าจากตัวแปร cookie (showcookie.php)

6 http://www.thaiall.com/asp Page: 6 กำหนดค่าให้ Session

7 http://www.thaiall.com/asp Page: 7 เรียกใช้ Session

8 http://www.thaiall.com/asp Page: 8 สร้าง เพิ่มค่า และเรียกใช้ Session


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 Cookie & Session มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google