งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Professional Home Page :PHP PHP session / Login Professional Home Page :PHP เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Professional Home Page :PHP PHP session / Login Professional Home Page :PHP เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Professional Home Page :PHP PHP session / Login Professional Home Page :PHP เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร

2 Session Control  ระบบการติดตามผู้ใช้ ให้ติดต่อกับตัวให้บริการ เว็บด้วยการเชื่อมต่อเพียงหนึ่งเดียว  การทำงานจะสนับสนุนด้วย Session ID : ซึ่ง เป็นเลขสุ่มสร้างโดย PHP เก็บไว้ที่ Server และ เครื่องผู้ใช้ และจะคงอยู่ตามอายุการใช้งาน

3 Session  session_start(); ฟังก์ชั่นเริ่มเปิดการทำงาน Session  session_register(“ ตัวแปร Session “); ฟังก์ชั่นจัดเก็บค่า Session ซึ่งมีผลให้ PHP สุ่มค่าการ จัดเก็บ เช่น session_register(“valid_user”);  นำค่าตัวแปร valid_user เก็บไว้ใน session variable พร้อมกับ session id  session_is_registered(“ ตัวแปร Session”); ฟังก์ชั่นตรวจสอบว่า ตัวแปร Session นั้นได้ทำการ register ไปหรือยัง เช่น session_is_registered(“valid_user”);  ผลที่ได้ คือ True หรือ False

4 Session  session_unregister(“ ตัวแปร Session “); ฟังก์ชั่นสำหรับยกเลิกการจัดเก็บและใช้งานตัวแปร Session เช่น session_unregiste(“valid_user”);  session_destroy(); ตัดการเชื่อมต่อด้วย session  unset(“ ตัวแปร ”); ล้างค่าตัวแปร ยกเลิกการใช้ตัวแปรออกจาก หน่วยความจำ

5 Session  $HTTP_SESSION_VARS[“ ตัวแปร Session”] อ่านค่าจากตัวแปร Session เช่น $user = $HTTP_SESSION_VARS[“valid_user”];  session_unset(); ยกเลิกการใช้งาน session ทั้งหมด ตัวแปร session ทุกตัวจะถูกยกเลิก

6 กรณีศึกษา Login.. Logout Login เข้าสู่ระบบ User Name /td> Password/td>

7 Create include File ชื่อ staff.php

8 Sessoin register

9 ตรวจสถานะ Session admin.php

10 logout logout.php


ดาวน์โหลด ppt Professional Home Page :PHP PHP session / Login Professional Home Page :PHP เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google