งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผังเลขที่นั่ง ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) รวม 62 + 75 + 62 + 10 + 17 + 55 + 17 + 11 = 309 ที่นั่ง ปรับปรุง 14 มกราคม 2557 Control room Stage G1F1E1D1C1B1A1G1F1E1D1C1B1A1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผังเลขที่นั่ง ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) รวม 62 + 75 + 62 + 10 + 17 + 55 + 17 + 11 = 309 ที่นั่ง ปรับปรุง 14 มกราคม 2557 Control room Stage G1F1E1D1C1B1A1G1F1E1D1C1B1A1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผังเลขที่นั่ง ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) รวม 62 + 75 + 62 + 10 + 17 + 55 + 17 + 11 = 309 ที่นั่ง ปรับปรุง 14 มกราคม 2557 Control room Stage G1F1E1D1C1B1A1G1F1E1D1C1B1A1 I1H1I1H1 J1 L1L1 K1K1 M1M1

2 ปรับปรุง 7 พฤษภาคม 2554 LAB1 ข้อมูลเพิ่มเติม ยกพื้นโครงเหล็กสูง 9 ซม. และปู พื้นด้วยลามิเนต ย้ายแอร์ในห้อง Server ออกมาห้อง ใหญ่ ติดตั้งแอร์ตัวเล็กในห้อง Server และให้ชิดเสา ปรับห้อง Server ให้มีขนาดเท่าที่ กำหนด ( วัสดุเดิม ) ปลั๊กไฟ 3 ตา 2 เต้าเสียบ และเต้า RJ45 โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด 80 ซม. * 60 ซม. เดินสายไฟจำนวน 114 เต้า เดินสายแลนด์จำนวน 57 เต้า ห้องมีพื้นที่ 94.25 ตารางเมตร 2 เมตร 6.5 เมตร 14.5 เมตร 4 เมตร 3.25 เมตร 11.20 เมตร 2 เมตร ตู้ Ra ck ตู้ Ra ck

3 ปรับปรุง 7 พฤษภาคม 2554 LAB 2 ข้อมูลเพิ่มเติม กั้นห้องกระจกแบ่งครึ่งห้อง และใช้ ประตูบานสไลด์ ยกพื้นโครงเหล็กสูง 9 ซม. และปูพื้น ด้วยลามิเนต ปลั๊กไฟ 3 ตา 2 เต้าเสียบ และเต้า RJ45 โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด 80 ซม. * 60 ซม. เดินสายไฟจำนวน 44 เต้า เดินสายแลนด์จำนวน 22 เต้า ห้องมีพื้นที่ 48 ตารางเมตร ตู้ Ra ck 3 เมตร 8 เมตร 6.4 เมตร

4 ปรับปรุง 7 พฤษภาคม 2554 LAB 1210 4 เมตร 2 เมตร ข้อมูลเพิ่มเติม ยกพื้นโครงเหล็กสูง 9 ซม. และปูพื้นด้วย ลามิเนต ปลั๊กไฟ 3 ตา 2 เต้าเสียบ และเต้า RJ45 โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด 80 ซม. * 60 ซม. เดินสายไฟจำนวน 114 เต้า เดินสายแลนด์จำนวน 57 เต้า ห้องมีพื้นที่ 87 ตารางเมตร ห้องเล็ก กว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2.4 เมตร ห้องเล็กในส่วนเพดานใช้ T-bar + ยิบซั่ม ห้องเล็กกั้นกระจก และเจาะบานสไลด์ตรง กลางกว้าง 2 เมตร 6 เมตร 2 เมตร 14.5 เมตร 9.6 เมตร ตู้ Ra ck

5 ปรับปรุง 7 พฤษภาคม 2554 LAB Mac ข้อมูลเพิ่มเติม ปลั๊กไฟ 3 ตา 2 เต้าเสียบ และเต้า RJ45 ปูพื้นด้วยลามิเนต โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด 80 ซม. * 60 ซม. เดินสายไฟจำนวน 48 เต้า เดินสายแลนด์จำนวน 24 เต้า ห้องมีพื้นที่ … ตารางเมตร ตู้ Ra ck 2 เมตร 4 เมตร

6 ปรับปรุง 7 พฤษภาคม 2554 LAB ห้องสมุด ข้อมูลเพิ่มเติม เชื่อมต่อทุกเครื่องผ่าน Wireless Adapter เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเคลื่อนย้ายตามความ เหมาะสมในภายหลัง โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด 80 ซม. * 60 ซม. ห้องมีพื้นที่ … ตารางเมตร ระบบไฟฟ้า ใช้ปลั๊กพ่วง 8 เต้า ตู้ Ra ck 3.2 เมตร


ดาวน์โหลด ppt แผนผังเลขที่นั่ง ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) รวม 62 + 75 + 62 + 10 + 17 + 55 + 17 + 11 = 309 ที่นั่ง ปรับปรุง 14 มกราคม 2557 Control room Stage G1F1E1D1C1B1A1G1F1E1D1C1B1A1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google