งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health Science and Physical Therapy Searching โดย … รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 13 มิถุนายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health Science and Physical Therapy Searching โดย … รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 13 มิถุนายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health Science and Physical Therapy Searching โดย … รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 13 มิถุนายน 2554

2 Gale Databases ประกอบด้วย ฐานข้อมูล 2 ฐาน

3 Nursing and Allied Health Collection เป็นฐานข้อมูลของ สำนักพิมพ์ Cengage Learning มีเนื้อหาทาง ด้านพยาบาลศาสตร์และ สาธารณสุขศาสตร์ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแล ผู้ป่วย และการดูแล สุขภาพ มากกว่า 400 ชื่อเรื่อง

4 เริ่มต้นสืบค้น www.mfu.ac.th/center/lib

5 หน้าสืบค้นหลัก ของฐาน Nursing & Allied Health Collection วิธีที่ 1. เลือก สืบค้นตามหัวเรื่อง / ชื่อสิ่งพิมพ์ วิธีที่ 2. ระบุคำค้น ด้วยตนเอง

6 ตัวอย่างการสืบค้น วิธีที่ 2 ระบุ คำค้นด้วยคำว่า Physical therapy

7 แสดงผลการสืบค้น

8 ปรับปรุงผลลัพธ์การสืบค้นใหม่ (Refine Results)

9 เลือกแสดงผลลัพธ์แบบ PDF File

10 ผลลัพธ์ PDF (Save, Print)

11 แบบที่ 2 เลือกจัดการผลลัพธ์ หลายรูปแบบ

12 เลือกรูปแบบการอ้างอิง (Citation Tools)

13 เลือกรูปแบบอ้างอิง APA

14 คัดลอกบรรณานุกรม เลือกข้อความทั้งหมด จากนั้นคลิกขวา เลือกคำสั่ง Copy จากนั้นเปิดโปรแกรม Microsoft word และวางได้ทันที

15 เป็นฐานข้อมูลทางด้าน พยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย หนังสืออ้างอิงและตำราเรียน พยาบาล มากกว่า 22 ชื่อ เรื่อง และวารสารฉบับย่อจาก สำนักพิมพ์ต่างๆ จำนวน 1,236 รายชื่อ สืบค้นข้อมูล ฉบับเต็ม (full text) Nursing Resource Center

16 หน้าแรกของ ฐานข้อมูล เลือกฐานข้อมูล Nursing Resource Center

17 หน้าสืบค้นหลักของฐาน Nursing Resource Center เลือกวิธีสืบค้นได้หลายรูปแบบ 1. เลือกประเภทสืบค้นจากกลุ่มหัวเรื่อง ชื่อวารสาร 2. เลือกระบุคำค้นด้วยตนเอง

18 ตย. เลือกการสืบค้นแบบ Subject Guide ระบุคำ ค้นหา รูปแบบ ผลลัพธ์ ขอบเขต ช่วงปี ของ ข้อมูลได้

19 แสดงหัวเรื่อง อื่นเพิ่มเติม แสดงหัว เรื่อง และ หัวเรื่องที่ ใกล้เคียง กัน ตย. คลิกดู หัวเรื่อง Physical therapy equipment

20 แสดงผลลัพธ์ เลือกแสดง ข้อมูลแบบ Graphics

21 แสดงผลลัพธ์แบบ Full-text with graphic อ้างอิง บทความนี้ หัว เรื่อง อื่นที่ เกี่ยวข้ อง

22 แสดงหัวเรื่อง อื่นเพิ่มเติม

23 ไฟล์ที่ Save ไว้จะมีชื่อว่า Download_Document.html


ดาวน์โหลด ppt Health Science and Physical Therapy Searching โดย … รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 13 มิถุนายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google