งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

City home Rattanathibeth สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2553 โครงการ ซิตี้ โฮม รัตนาธิเบศร์ รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม ( เฉพาะงานเข็มเจาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "City home Rattanathibeth สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2553 โครงการ ซิตี้ โฮม รัตนาธิเบศร์ รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม ( เฉพาะงานเข็มเจาะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 City home Rattanathibeth สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2553 โครงการ ซิตี้ โฮม รัตนาธิเบศร์ รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม ( เฉพาะงานเข็มเจาะ ) 100% งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 95.7% งานพื้น Post-Tension 100% งานกระจกอลูมิเนียม 100% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 86.7% งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 89.1% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 0% งานลิฟต์ 0% สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 87.3% กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 15 มกราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : รวมทั้งโครงการ ล่าช้ากว่าแผนงาน 10 วัน เท่ากับ 1.61% : งานเสาเข็มเจาะ + ตอก แล้วเสร็จ : งานโครงสร้าง เร็วกว่าแผนงาน 16 วัน เท่ากับ 2.99% October 2010

2 City home Rattanathibeth ภาพที่ 1 งานภายนอก อาคาร 1 October 2010

3 City home Rattanathibeth ภาพที่ 2 งานสถาปัตย์โถงทางเดิน ชั้น 7 อาคาร 1 October 2010

4 City home Rattanathibeth ภาพที่ 3 งานสถาปัตย์ห้องพัก ชั้น 7 อาคาร 1 October 2010

5 City home Rattanathibeth ภาพที่ 4 งานสถาปัตย์ห้องน้ำ ชั้น 3 อาคาร 1 October 2010

6 City home Rattanathibeth ภาพที่ 5 งานสถาปัตย์ห้องครัว ชั้น 7 อาคาร 1 October 2010

7 City home Rattanathibeth ภาพที่ 6 งานสถาปัตย์ระเบียง ชั้น 7 อาคาร 1 October 2010

8 City home Rattanathibeth ภาพที่ 7 งานสถาปัตย์บันได ชั้น 3 อาคาร 1 October 2010

9 City home Rattanathibeth ภาพที่ 8 งานภายนอก อาคาร 2 October 2010

10 City home Rattanathibeth ภาพที่ 9 งานสถาปัตย์โถงทางเดิน ชั้น 4 อาคาร 2 October 2010

11 City home Rattanathibeth ภาพที่ 10 งานสถาปัตย์ห้องพัก ชั้น 10 อาคาร 2 October 2010

12 City home Rattanathibeth ภาพที่ 11 งานสถาปัตย์ห้องน้ำ ชั้น 5 อาคาร 2 October 2010

13 City home Rattanathibeth ภาพที่ 12 งานสถาปัตย์ห้องครัว ชั้น 5 อาคาร 2 October 2010

14 City home Rattanathibeth ภาพที่ 13 งานสถาปัตย์ระเบียง ชั้น 11 อาคาร 2 October 2010

15 City home Rattanathibeth ภาพที่ 14 งานสถาปัตย์บันได ชั้น 10 อาคาร 2 October 2010

16 City home Rattanathibeth ภาพที่ 15 Club House October 2010

17 City home Rattanathibeth ภาพที่ 16 งานกระเบื้องภายในห้องน้ำ Club House October 2010

18 City home Rattanathibeth ภาพที่ 17 งานพื้นถนนรอบโครงการ October 2010

19 City home Rattanathibeth ภาพที่ 18 งานพื้นถนนรอบโครงการ October 2010


ดาวน์โหลด ppt City home Rattanathibeth สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2553 โครงการ ซิตี้ โฮม รัตนาธิเบศร์ รายการผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็ม ( เฉพาะงานเข็มเจาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google