งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 มคราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการเร็วกว่าแผนงาน 10 วัน เท่ากับ 92.88 % สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 มคราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการเร็วกว่าแผนงาน 10 วัน เท่ากับ 92.88 % สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 มคราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการเร็วกว่าแผนงาน 10 วัน เท่ากับ 92.88 % สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท รามคำแหง รายการ ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ 100.00 % งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 96.01 % งานพื้น Post-Tension 100.00 % งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 97.00 % งานระบบสุขาภิบาล และป้องกัน อัคคีภัย 98.61% งานกระจกอลูมิเนียม 57.06 % งานระบบปรับอากาศ และระบาย อากาศ 100.00% งานลิฟท์ 100.00% สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 92.88 % November 2010 1

2 2 ภาพรวมอาคาร A และ B Supalai City Resort Ramkhamhaeng Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2010 – 20 Nov 2010 Project Report

3 3 Supalai City Resort Ramkhamhaeng ภาพรวมอาคาร A และ B ภาพรวมอาคาร A Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2010 – 20 Nov 2010 Project Report งานฉาบปูน ภายนอก 100% งานทาสีภายใน ชั้น 3 – 19 ( 80 %) บัวปูนปั้นยอดอาคาร 100% งานทาสีภายนอก ชั้น 3-19 (70%) งานติดตั้งประตู ห้องพัก 100% งานฝ้าทางเดิน 100% และฝ้าห้องน้ำ 90% งานราวกันตกระเบียง ห้องพักและที่วางแอร์ 90% งานติดตั้งสุขภัณฑ์และ อุปกรณ์ 75% งานบันได ST-1, ST-2 90 % งานแต่งผิวสำหรับทำ Texture Paint 70%

4 4 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานชั้นดาดฟ้าและงานบัว ปูนปั้น Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2010 – 20 Nov 2010

5 5 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานปูกระเบื้องพื้น และผนัง อาคาร A งานพื้นปาเก้ลามิ เนต Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2010 – 20 Nov 2010

6 6 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานทางเดินอาคาร A งานประตู - หน้าต่าง ห้องพัก Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2010 – 20 Nov 2010

7 7 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานทาสีภายนอกอาคาร A งานทาสีภายใน Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2010 – 20 Nov 2010

8 8 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2010 – 20 Nov 2010 อาคาร A งานติดตั้งชุดครัว

9 9 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานติดตั้งชุดเฟอร์นิเจอร์ ห้องพัก Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2010 – 20 Nov 2010

10 10 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report ภาพรวมอาคาร B Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2010 – 20 Nov 2010 งานราวกันตกระเบียง ห้องพักและที่วางแอร์ 90% งานติดตั้งประตู ห้องพัก 100% งานฉาบปูน ภายนอก 100% งานทาสีภายใน ชั้น 2-8 (75%) งานทาสีภายนอก ชั้น 2-8 (85%) งานติดตั้งสุขภัณฑ์และ อุปกรณ์ 90% บัวปูนปั้น ยอดอาคาร (100%) งานบันได ST-1, ST-2 90 % งานแต่งผิวสำหรับทำ Texture Paint 75% งานฝ้าทางเดิน 100% ฝ้าห้องน้ำ 95 % งานปูกระเบื้องพื้น และผนัง 100% งานคอนกรีตบล๊อค C-PAC 85%

11 11 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร B งานชั้นดาดฟ้าและงานบัว ปูนปั้น Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2010 – 20 Nov 2010

12 12 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร B งานพื้นปาเก้ลามิ เนต อาคาร B งานกระเบื้องพื้น ทางเดิน Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2010 – 20 Nov 2010

13 13 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร B งานทาสีภายนอกอาคาร B งานสีภายใน Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2010 – 20 Nov 2010

14 14 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2010 – 20 Nov 2010 อาคาร B งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ อาคาร B งานติดตั้งชุดครัว

15 15 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2010 – 20 Nov 2010 อาคาร B งานติดตั้งชุดเฟอร์นิเจอร์ ห้องพัก

16 16 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report อาคาร A งานสี Texture Paint Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2010 – 20 Nov 2010 อาคาร B งานสี Texture Paint

17 17 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report งานปูคอนกรีตบล๊อค C-PAC ใต้อาคาร B งานภายนอก งานถนน Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2010 – 20 Nov 2010

18 18 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report งานรั้วและปลูกต้นไม้งานภายนอก งานปู Block หญ้า Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2010 – 20 Nov 2010

19 19 Supalai City Resort Ramkhamhaeng Project Report งานก่อสร้างอาคารสโมสร Monthly Photo Progress As of 21 Oct 2010 – 20 Nov 2010


ดาวน์โหลด ppt กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 มคราคม 2554 สถานะปัจจุบัน : - รวมทั้งโครงการเร็วกว่าแผนงาน 10 วัน เท่ากับ 92.88 % สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ วันที่ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google