งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผน และ ควบคุมการตผลิต ระบการผลิต และ พยากรณ์ความต้องการ อาจารย์กวินธร สัยเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผน และ ควบคุมการตผลิต ระบการผลิต และ พยากรณ์ความต้องการ อาจารย์กวินธร สัยเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผน และ ควบคุมการตผลิต ระบการผลิต และ พยากรณ์ความต้องการ อาจารย์กวินธร สัยเจริญ

2 Manufacturing System Make to stock (MTS) Assembly to order (ATO) Make to order (MTO) Engineering to order (ETO) อาจารย์กวินธร สัยเจริญ

3 Manufacturing System Process InputOutput Scrap Inventory อาจารย์กวินธร สัยเจริญ

4 Forecasting การพยากรณ์ คือ การคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต หน้าที่ของการพยากรณ์ คือ ใช้ประมาณ การข้อมูลเพื่อวางแผนต่างๆ อาจารย์กวินธร สัยเจริญ

5 Forecasting QuantitativeQualitative Expert PersonHistorical Data อาจารย์กวินธร สัยเจริญ

6 Forecasting การเลือกเทคนิคการพยากรณ์ Time HorizonCost Easy to ApplicationPattern of DataAccuracy อาจารย์กวินธร สัยเจริญ

7 Forecasting Pattern of Data Horizontal Trend Season Cyclical อาจารย์กวินธร สัยเจริญ

8 Forecasting Accuracy Mean Absolute Deviation Mean Sum of Square Error อาจารย์กวินธร สัยเจริญ

9 Forecasting ชนิดของการพยากรณ์ - อาศัยความคิดเห็นเป็นหลัก - อาศัยดัชนี - อาศัยข้อมูลในอดีต - อาศัยการวิจัยตลาด - ใช้วิธีปรับเรียบ อาจารย์กวินธร สัยเจริญ

10 Forecasting วิธีการปรับ เรียบ Moving AverageExponential Smoothing อาจารย์กวินธร สัยเจริญ

11 Forecasting Moving Average Example อาจารย์กวินธร สัยเจริญ

12 Forecasting Exponential Smoothing Example อาจารย์กวินธร สัยเจริญ


ดาวน์โหลด ppt การวางแผน และ ควบคุมการตผลิต ระบการผลิต และ พยากรณ์ความต้องการ อาจารย์กวินธร สัยเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google