งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) Prof. James Womack The Machine That Changed the World, 1990 Lean Thinking, 1996.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) Prof. James Womack The Machine That Changed the World, 1990 Lean Thinking, 1996."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) Prof. James Womack The Machine That Changed the World, 1990 Lean Thinking, 1996

2 ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) การขาย การผลิต ราคาขาย ต้นทุน กำไร

3 ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) การขาย การผลิต ราคาขาย ต้นทุน กำไร Henry Ford (1863-1947)

4 ต้นทุน Transfer Line สายการผลิตต่อเนื่อง

5 Transfer Line “ การไหลสม่ำเสมอของ งาน ”

6 แยกแยะกิจกรรมตามการสร้าง มูลค่าเพิ่ม

7 Process Flow Diagram ทำงาน ตรวจสอบ ตัดสินใจ รอคอย จัดเก็บ Frederic Taylor Frank Gilbreth เคลื่อนย้าย

8 MUDA: 7 Wastes Taichii Ohno ผู้ให้กำเนิด TPS (Toyota Production System) แบ่ง MUDA เป็น 7 ชนิด ของเสีย (Defect) ของเสีย (Defect) ผลิตเกินต้องการ (Over Production) ผลิตเกินต้องการ (Over Production) สินค้าคงคลังเกินความจำเป็น (Unnecessary Inventory) สินค้าคงคลังเกินความจำเป็น (Unnecessary Inventory) กระบวนการที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Process) กระบวนการที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Process) การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Motion) การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Motion) การขนส่งที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Transportation) การขนส่งที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Transportation) การรอคอย (Waiting) การรอคอย (Waiting)

9 3 M ของ TPS MUDA : Waste ( ของเสีย 7 ประการ ) MUDA : Waste ( ของเสีย 7 ประการ ) MURA : Variation ( ความผันแปร ) MURA : Variation ( ความผันแปร ) MURI : Overburdened ( ทำงานเกินกำลัง ) MURI : Overburdened ( ทำงานเกินกำลัง ) เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการไหลของงาน

10 เครื่องมือที่ใช้ใน TPS ระบบคัมบัง (Kanban System) ระบบคัมบัง (Kanban System) มาตรฐานการทำงาน (Work Standardization) มาตรฐานการทำงาน (Work Standardization) ควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) ควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) ลดเวลาเตรียมงาน (Setup Time Reduction) ลดเวลาเตรียมงาน (Setup Time Reduction) ทำงานได้หลายหน้าที่ (Multi-Functional) ทำงานได้หลายหน้าที่ (Multi-Functional) การจัดการข้ามสายงาน (Cross Functional) การจัดการข้ามสายงาน (Cross Functional) ให้ความสำคัญกับคนและเครื่องจักร (Autonomation/Jidoka) ให้ความสำคัญกับคนและเครื่องจักร (Autonomation/Jidoka) การปรับเรียบการผลิต (Smooth Production) การปรับเรียบการผลิต (Smooth Production) การปรับปรุงต่อเนื่อง (Kaizen) การปรับปรุงต่อเนื่อง (Kaizen)

11 คัมบัง (Kanban) Kanban = ป้ายสัญญาณ Kanban = ป้ายสัญญาณ ใช้ป้ายแทนชิ้นงาน ใช้ป้ายแทนชิ้นงาน ใช้ป้ายแทนทรัพยากร ( เครื่องจักร เครื่องมือ คน ฯลฯ ) ใช้ป้ายแทนทรัพยากร ( เครื่องจักร เครื่องมือ คน ฯลฯ ) ใช้ป้ายแทนวัตถุดิบ ใช้ป้ายแทนวัตถุดิบ ใช้ป้ายแทนกิจกรรมที่ จะต้องทำ ใช้ป้ายแทนกิจกรรมที่ จะต้องทำ ใช้ป้ายบอกสถานะของ สิ่งต่างๆ ใช้ป้ายบอกสถานะของ สิ่งต่างๆ

12 คัมบัง (Kanban) ล้างแอร์ มิ. ย. 48

13 คัมบัง (Kanban) รองานกำลังทำ บนโต๊ะทำงาน

14 มาตรฐานการทำงาน (Standardization) กระบวนงานและระบบ ควบคุมแน่นอน กระบวนงานและระบบ ควบคุมแน่นอน ทรัพยากรมีคุณภาพและ ปริมาณแน่นอน ทรัพยากรมีคุณภาพและ ปริมาณแน่นอน ผลผลิตมีคุณภาพ แน่นอน ผลผลิตมีคุณภาพ แน่นอน

15 การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) มนุษย์ประมวลภาพเร็วกว่า ข้อมูลอื่น มนุษย์ประมวลภาพเร็วกว่า ข้อมูลอื่น การมองเห็นเป็นสิ่งเร้าที่ ได้ผลต่อมนุษย์ การมองเห็นเป็นสิ่งเร้าที่ ได้ผลต่อมนุษย์ การมองเห็นช่วยให้จดจำ และเตือนความจำ การมองเห็นช่วยให้จดจำ และเตือนความจำ การแสดงในที่สาธารณะทำ ให้เกิดความโปร่งใส การแสดงในที่สาธารณะทำ ให้เกิดความโปร่งใส ละอายเมื่อผู้อื่นเห็นสิ่งไม่ดี ของตน ละอายเมื่อผู้อื่นเห็นสิ่งไม่ดี ของตน ผลสำเร็จ คือสมบัติผลัดกัน ชม ผลสำเร็จ คือสมบัติผลัดกัน ชม

16 การลดเวลาเตรียมงาน (Setup Time Reduction) SMED (Single Minute Exchange of Die) มองเวลาเตรียมงาน (Setup time) เป็น 2 ประเภท มองเวลาเตรียมงาน (Setup time) เป็น 2 ประเภท Attached การเตรียมงานที่ต้องทำ พร้อมชิ้นงาน Attached การเตรียมงานที่ต้องทำ พร้อมชิ้นงาน Detached การเตรียมงานที่ไม่ต้องรอ ชิ้นงาน Detached การเตรียมงานที่ไม่ต้องรอ ชิ้นงาน Shigeo Shingo

17 เครื่องมืออื่นๆใน TPS ทำงานได้หลายหน้าที่ (Multi-Functional) ทำงานได้หลายหน้าที่ (Multi-Functional) การจัดการข้ามสายงาน (Cross Functional) การจัดการข้ามสายงาน (Cross Functional) ให้ความสำคัญกับคนและ เครื่องจักร (Autonomation/Jidoka) ให้ความสำคัญกับคนและ เครื่องจักร (Autonomation/Jidoka) การปรับเรียบการผลิต (Smooth Production) การปรับเรียบการผลิต (Smooth Production) การปรับปรุงต่อเนื่อง (Kaizen) การปรับปรุงต่อเนื่อง (Kaizen)


ดาวน์โหลด ppt ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) Prof. James Womack The Machine That Changed the World, 1990 Lean Thinking, 1996.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google