งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME 654 OPTIMUM DESIGN OF MECHANICAL PARTS บทที่ 6 การหาจุดต่ำที่สุดของฟังก์ชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME 654 OPTIMUM DESIGN OF MECHANICAL PARTS บทที่ 6 การหาจุดต่ำที่สุดของฟังก์ชั่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME 654 OPTIMUM DESIGN OF MECHANICAL PARTS บทที่ 6 การหาจุดต่ำที่สุดของฟังก์ชั่น ที่มีข้อจำกัด ดุลยโชติ ชลศึกษ์ Mechanical Engineering Department Thammasat University

2 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization2 หัวข้อ 6.1 ลักษณะทางเรขาคณิต ของปัญหา 6.2 ตัวคูณลากรานจ์ 6.3 เงื่อนไข Karush-Khun- Tucker (KKT)

3 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization3 ลักษณะทางเรขาคณิตของปัญหา 6.1

4 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization4 จุดที่เป็นไปได้ – Feasible Point คือจุดที่เงื่อนไขทั้งหมดเป็นจริง จุดต่ำที่สุดต้องเป็นจุดที่เป็นไปได้

5 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization5 ตัวอย่างที่ 6.1

6 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization6 ตัวอย่างที่ 6.2

7 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization7 ตัวอย่างที่ 6.3

8 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization8 ตัวอย่างที่ 6.4

9 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization9 ตัวอย่างที่ 6.4 (2)

10 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization10 ตัวอย่างที่ 6.4 (3)

11 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization11 ข้อสังเกต

12 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization12 ข้อสังเกต (2)

13 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization13 ตัวคูณลากรานจ์ 6.2

14 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization14 ตัวคูณลากรานจ์ (2)

15 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization15 ตัวคูณลากรานจ์ (2) Lagrange multiplier

16 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization16 ฟังก์ชั่นลากรานจ์ จุดต่ำที่สุดเกิดขึ้นเมื่อ สำหรับปัญหาที่มีข้อจำกัดแบบเท่ากับ กำหนดให้

17 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization17 ตัวอย่าง 6.5

18 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization18 ตัวอย่าง 6.5 (2)

19 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization19 ตัวอย่าง 6.5 (3)

20 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization20 เงื่อนไข Karush-Khun-Tucker 6.3 การใช้ฟังก์ชั่นลากรานจ์กับปัญหาที่มีข้อจำกัดแบบไม่เท่ากับ ต้องใช้

21 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization21 ฟังก์ชั่นลากรานจ์สำหรับปัญหาที่มีข้อจำกัดแบบ ไม่เท่ากับ

22 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization22 เงื่อนไข KKT (1)

23 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization23 เงื่อนไข KKT (2)

24 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization24 Switching Conditions m

25 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization25 ตัวอย่าง 6.6

26 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization26 ตัวอย่าง 6.6 (2)

27 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization27 ตัวอย่าง 6.6 (3)

28 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization28 ตัวอย่าง 6.6 (4)

29 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization29 ตัวอย่าง 6.6 (5)

30 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization30 ตัวอย่าง 6.7

31 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization31 ตัวอย่าง 6.7 (2)

32 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization32 ตัวอย่าง 6.7 (3)

33 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization33 ตัวอย่าง 6.7 (4)

34 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization34 ตัวอย่าง 6.7 (5)

35 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization35 ตัวอย่าง 6.7 (6)

36 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization36 ตัวอย่าง 6.7 (7)

37 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization37 ตัวอย่าง 6.7 (8)

38 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization38 ตัวอย่าง 6.7 (9)

39 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization39 ตัวอย่าง 6.7 (10)

40 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 6 : Constrained Optimization40 ตัวอย่าง 6.7 (11)


ดาวน์โหลด ppt METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME 654 OPTIMUM DESIGN OF MECHANICAL PARTS บทที่ 6 การหาจุดต่ำที่สุดของฟังก์ชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google