งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME 654 OPTIMUM DESIGN OF MECHANICAL PARTS บทที่ 11 บทสรุป ดุลยโชติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME 654 OPTIMUM DESIGN OF MECHANICAL PARTS บทที่ 11 บทสรุป ดุลยโชติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME 654 OPTIMUM DESIGN OF MECHANICAL PARTS บทที่ 11 บทสรุป ดุลยโชติ ชลศึกษ์ Mechanical Engineering Department Thammasat University

2 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 11: Conclusion2 หัวข้อ 11.1 แนวคิดอื่นๆด้านการออกแบบ 11.2 วิธีการออกแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ ปัญหาเฉพาะทาง

3 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 11: Conclusion3 ภาพรวม  วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการหาจุดต่ำที่สุด  เทคนิคการหาจุดต่ำที่สุด  การเขียนโปรแกรม  ตัวอย่างการใช้งาน

4 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 11: Conclusion4 สิ่งสำคัญ  การตั้งเป้าหมาย ข้อจำกัด และตัวแปร ที่เหมาะสม  การเลือกชนิดของวัสดุ

5 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 11: Conclusion5 วัสดุ

6 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 11: Conclusion6 แนวคิดอื่นๆด้านการออกแบบ 11.1

7 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 11: Conclusion7 สิ่งรบกวน ภายใน และภายนอก

8 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 11: Conclusion8 การออกแบบเพื่อเสถียรภาพ - Robust design

9 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 11: Conclusion9 Taguchi’s signal-to-noise ratio Maximize SNR

10 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 11: Conclusion10 การออกแบบเพื่อการผลิตและการ ประกอบ Design for Manufacturing and Assembly (DFMA)

11 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 11: Conclusion11 แนวคิดอื่นๆ  TRIZ  Axiomatic design theory  Key characteristics

12 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 11: Conclusion12 วิธีการออกแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปัญหา เฉพาะทาง  การเลียนแบบธรรมชาติ  การออกแบบที่เหมาะสม ที่สุดโดยการปรับ โครงสร้างภายใน  แคลคูลัสแปรผัน 11.2

13 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 11: Conclusion13 ทิศทางของความเค้นในกระดูกต้นขา

14 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 11: Conclusion14 Solid-empty method

15 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 11: Conclusion15 Calculus of Variation


ดาวน์โหลด ppt METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME 654 OPTIMUM DESIGN OF MECHANICAL PARTS บทที่ 11 บทสรุป ดุลยโชติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google