งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Mechanical Engineering Rajamangala University of Technology Isan Kalasin Campus Dimension Present By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 080-771-2919

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Mechanical Engineering Rajamangala University of Technology Isan Kalasin Campus Dimension Present By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 080-771-2919"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Mechanical Engineering Rajamangala University of Technology Isan Kalasin Campus Dimension Present By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 080-771-2919 Email-Changwatch@gmail.com MSN-Changwat_c@hotmail.com

2 2 Outline MECHANICAL ENGINEERING By Mr.Changwat Charoensuk-0-807712919,Email-Changwatch@gmail.com,MSN-Changwat_c@hotmail.com Rajamangala University 1.Dimension 1.1 Example for Orthographic 1.2 Example for Isometric Dimension

3 3 MECHANICAL ENGINEERING By Mr.Changwat Charoensuk-0-807712919,Email-Changwatch@gmail.com,MSN-Changwat_c@hotmail.com Rajamangala University 1.2 Example for Orthographic Dimension

4 4 MECHANICAL ENGINEERING By Mr.Changwat Charoensuk-0-807712919,Email-Changwatch@gmail.com,MSN-Changwat_c@hotmail.com Rajamangala University 1.2 Example for Isometric dimension Isometric view Dimension

5 5 MECHANICAL ENGINEERING By Mr.Changwat Charoensuk-0-807712919,Email-Changwatch@gmail.com,MSN-Changwat_c@hotmail.com Rajamangala University 1.3 Home Work-01- ให้เขียนภาพฉายพร้อมกำหนดขนาดดังแสดงในรูป Dimension

6 6 MECHANICAL ENGINEERING By Mr.Changwat Charoensuk-0-807712919,Email-Changwatch@gmail.com,MSN-Changwat_c@hotmail.com Rajamangala University 1.3 Home Work-02- ให้เขียนภาพฉายพร้อมกำหนดขนาดดังแสดงในรูป Dimension

7 7 MECHANICAL ENGINEERING By Mr.Changwat Charoensuk-0-807712919,Email-Changwatch@gmail.com,MSN-Changwat_c@hotmail.com Rajamangala University 1.3 Home Work-03- ให้เขียนภาพฉายพร้อมกำหนดขนาดดังแสดงในรูป Isometric view Dimension

8 8 Have you got any question? Q&A MECHANICAL ENGINEERING By Mr.Changwat Charoensuk-0-807712919,Email-Changwatch@gmail.com,MSN-Changwat_c@hotmail.com Rajamangala University Dimension

9 9 ! Thanks you ! MECHANICAL ENGINEERING By Mr.Changwat Charoensuk-0-807712919,Email-Changwatch@gmail.com,MSN-Changwat_c@hotmail.com Rajamangala University Dimension


ดาวน์โหลด ppt 1 Mechanical Engineering Rajamangala University of Technology Isan Kalasin Campus Dimension Present By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 080-771-2919

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google