งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Determination of wind turbine blade flapwise bending dynamics การศึกษาการตอบสนองทางพลวัตของการดัดงอของใบพัดกังหัน ลมในทิศทางตามลม By Chawin Chantharasenawong.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Determination of wind turbine blade flapwise bending dynamics การศึกษาการตอบสนองทางพลวัตของการดัดงอของใบพัดกังหัน ลมในทิศทางตามลม By Chawin Chantharasenawong."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Determination of wind turbine blade flapwise bending dynamics การศึกษาการตอบสนองทางพลวัตของการดัดงอของใบพัดกังหัน ลมในทิศทางตามลม By Chawin Chantharasenawong 26/06/10 1

2 Chawin Chantharasenawong ชวิน จันทรเสนาวงศ์ Department of Mechanical Engineering King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2

3 Outlook of Thailand’s renewable energy demand 3

4 4 2011 2016 2022 0.02 % 0.05 % 0.09 % 115 MW 375 MW 800 MW

5 Thailand’s wind turbine parts manufacturing capability 5

6 Future ? •Adaptive blade •Smart wing •Self healing Shape memory Alloy

7 7 DETERMINATION OF WIND TURBINE BLADE FLAPWISE BENDING DYNAMICS การศึกษาการตอบสนองทางพลวัต ของการดัดงอของใบพัดกังหันลมใน ทิศทางตามลม Research Topic:

8 8 Flapwise ?

9 Failure : due to flapwise bending Deformed support metal bracket for 2 meter span blade 9

10 Assumption • Rigid body – Simplification from bending theory • Steady aerodynamics Not true because 1. wind speed difference due to height 2. blade flapping 10

11 Rigid body wind turbine blade model Flapping angle Wind direction Azimuth angle 11 TOP VIEW

12 Effects of unsteady aerodynamics Unsteady  Sinusoidal change of AOAAngle of attack 12

13 Flapwise bending equation of motion 13

14 Flapwise bending equation of motion 3. Yaw 2. Cross wind Features 4. Flapping inertia natural frequency Flapping spring constant Offset Mass moment of inertia Rotation 14 1. Lock number Aerodynamic forces Inertia forces

15 Flapwise bending equation of motion 8. Wind shear 5. Gravity 15 6. Azimuth angle 7. Axisymmetric flow term

16 17 Simulation solutions hinge spring constant = 50 x 10 6 N-m/rad wind velocity = 3, 15 and 30 Time Flapping Angle

17 17 Simulation solutions

18 17 Simulation solutions

19 Let hinge spring constant be 1 x10 6 N ·m/rad 18 Maximum flapping angle Minimum flapping angle Wind speed Flapping Angle

20 Simulation solutions Let hinge spring constant be 50 x10 6 N ·m/rad 19

21 Simulation solutions Let hinge spring constant be 170 x10 6 N ·m/rad 20

22 Bifurcation / flutter limit 21 Wind Speed Rotation spring stiffness Safe Unsafe

23 Procedures Definition & Assumptions Calculation Bifurcation Results Analysis Design & Operation Limit Equation Of Motion Of Blade 16

24 Refining model • Unsteady aerodynamic • Non-rigid body blade with non – linear bending • Lead – lag bending 22

25 Thank you for your attention  Chawin Chantharasenawong  Mechanical Engineering Department  KMUTT  chawin.cha@kmutt.ac.th  http://DrChawin.com 23


ดาวน์โหลด ppt Determination of wind turbine blade flapwise bending dynamics การศึกษาการตอบสนองทางพลวัตของการดัดงอของใบพัดกังหัน ลมในทิศทางตามลม By Chawin Chantharasenawong.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google